WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Коронарна ангіопластика та стентування в лікуванні ішемічної хвороби серця. - Реферат

Коронарна ангіопластика та стентування в лікуванні ішемічної хвороби серця. - Реферат

так і в найближчі години після процедури. Спазм коронарної артерії може носити генералізований характер і спостерігатися поза ділянками впливу інструментів. Вазоспазм у місці впливу інструмента спостерігається в 1-5% випадків балонної ангіопластики, значно частіше - до 36% випадків - при використанні інших технологій КА, зокрема атеректомії. Діагноз верифікується ангіографічними даними: ділянка вазоспазму виглядає як оборотне звуження коронарної артерії. З метою профілактики під час ангіопластики застосовують нітрати (внутрікоронарно перед кожним проведенням інструмента в артерію) і антагоністи кальцію (сублінгвально).
При виникненні спазму артерії прагнутьвидалити з її ведучий катетер і інструменти, залишивши на місці провідник. У переважній більшості випадків цих мір досить для купування ускладнення. Якщо вазодилятатори і звільнення артерії від інструментів неефективні, а триваючий спазм викликає ішемію міокарда - застосовується балонна дилатація ділянки звуження. Рефрактерний до балонної дилатації вазоспазм може бути купейний за допомогою стентування. Останнє особливо доцільно при виявленні диссекції.
Фактори ризику виникнення вазоспазму при КА
" Молодий вік
" Паління
" Наявність локальних змін у коронарних артеріях
" Ексцентричні стенози без кальцинозу
" Застосування стійких провідників
Диссекцією артерії називають розриви інтими і медії в результаті механічного впливу інструментів у просвіті судин. Диссекція артерії спостерігається в більшому або меншому ступені практично при будь-якій ангіопластиці. У результаті механічного впливу відбуваються злами атеросклеротичної бляшки, її розщеплення і сплощення, утворяться нові шляхи кровотоку усередині артерії. Якщо диссекція не виходить за межі інтими, контрастна речовина протікає по судині без затримки. При розривах медії контрастна речовина може затримуватися в стінці судини на кілька секунд або хвилин. Загальноприйнята в літературі ангіографічна класифікація ступенів диссекції коронарних артерій NHLBI передбачає прогнозування ішемічних ускладнень процедури КА.
" Диссекція типу А являє собою невелику нечіткість у просвіті коронарної артерії при протіканні по ній контрастної речовини, затримки останнього в судинній стінці не спостерігається.
" Тип В характеризується формуванням ангіографічної картини подвійного просвіту усередині артерії, уповільнення протікання контрасту також немає.
" Диссекції типу С властива затримка контрастної речовини в стінці коронарної артерії при нормальній якості антероградного кровотоку.
" Диссекція типу D діагностується по спіральних дефектах заповнення судини контрастною речовиною.
" Диссекції типу Е+ властиве формування хмароподібних дефектів наповнення.
" Крайній ступінь диссекції - F+ - являє собою оклюзію з ознаками розщеплення стінки судини і тромбом.
Диссекціям типів А и В, як правило, властиво спонтанне загоєння без ішемічних наслідків, у той час як С - F ("надлишкові диссекції") сполучені зі зростаючим ризиком стійкого порушення коронарного кровотоку і ЇМ. Надлишкові диссекції (типів С, D і Е) діагностуються в кожного п'ятого (21,3%) пацієнта.
Профілактика диссекції, в основному, полягає в ретельному виборі розміру інструментів для КА. Значне число хворих (84,7%) з надлишковими диссекціями коронарних артерій має потребу у внутрісудинному протезуванні (стентуванні коронарних артерій).
Фактори ризику диссекції коронарної артерії при КА
" Молодий вік
" Наявність ексцентричних і протяжних стенозів
" Використання небалонних методів КА (лазерна абляція, Тек-атеректомія)
Гостра оклюзія (закупорка) коронарних артерій може наставати як під час процедури КА, так і при спостереженні за хворим у палаті інтенсивної терапії. Це порівняно часте ускладнення, що розвивається в кожного десятих (9,2%) з числа оперованих хворих.
Ускладнення виявляється ангінозними болями, що супроводжуються в ряді випадків з гіпотензією. Для гострої оклюзії характерна елевація (>1 мм) сегмента ST на ЕКГ, знятої на висоті хворій, у порівнянні з кривою, зареєстрованою при роздуванні балона в коронарній артерії. Ідентичність ЕКГ дозволяє з великим ступенем вірогідності діагностувати гостру оклюзію коронарної артерії до одержання даних ферментної діагностики.
Досягнення оптимального ангіографічного результату КА є найбільш ефективним засобом профілактики ішемічних ускладнень процедури. Ангіографічний результат процедури може бути оптимізований за допомогою стентування або балонних методів.
Фактори ризику гострих оклюзій коронарних артерій при КА
" Гострі форми ІХС
" Молодий вік
" Наявність кальцинозу і протяжного ураження
" Надлишкові диссекції
" Тромбоз
" Залишковий стеноз
Феномен відсутності поновлення кровотоку (nо reflow) являє собою гостре погіршення коронарного кровообігу при нормальному просвіті епікардіальної артерії. Дані свідчать про велику поширеність феномена при лікуванні ІМ (16,8%). Феномен спостерігається після припинення дії інструмента в артерії, при цьому в судині не виявляється диссекції, тромбу, спазму або великого залишкового стенозу. Найбільше часто феномен непоновлення кровотоку ускладнює лікування тромб- утримуючих уражень і дегенерованих ауто-венозних шунтів. Визначену роль у виникненні феномена може грати дистальна мікроемболізація, тромбоксаніндукований спазм капілярів, ушкодження ендотелію й інтерстиціальний набряк. Діагноз ставиться методом виключення.
Перфорація коронарної артерії може наставати в результаті внутрісудинних маніпуляцій твердими провідниками й інструментами великого діаметра. Вони спостерігаються в 0,1-3,0% процедур, частіше - після атеректомії Перфорація артерії може протікати латентно, викликати тампонаду або лімітувати кровотік по коронарній судині. Незалежно від причин перфорації звичайно починають спробу катетерного лікування ускладнення. В усіх випадках перфорації хвор показане виконання Эхо-кардіографії.
Екстракардіальні ускладнення включають реакції на рентгеноконтрастні речовини, периферичні судинні ускладнення, інфекційні і неврологічні ускладнення. Небажані реакції організму на рентгеноконтрастні речовини (РКР) мають складний механізм і вкрай рідко служать безпосередньою причиною смерті хворих - 4-23 свипадки на 1 млн. досліджень.
Існує два покоління контрастних речовин. До першого відносяться іонні, високоосмолярні речовини (ренографін, гіпак, ангіовіст); до другого - низькоосмолярні контрасти (гексабрікс, ультравіст, омніпак). Кардіотоксична дія властива іонним контрастам: негативний іонотропний ефект, стійка гіпотензія, брадикардія, порушення ритму і провідності. У свою чергу, неіонні контрасти можуть мати тромбогенну дію. При введенні будь-якої РКР можуть спостерігатися реакції гіперчутливості від легкого ступеня (нудота, м'язове тремтіння,

 
 

Цікаве

Загрузка...