WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Попередження шкідливих звичок (алкоголізм, наркотики, тютюнопаління) учнів ЗОШ - Курсова робота

Попередження шкідливих звичок (алкоголізм, наркотики, тютюнопаління) учнів ЗОШ - Курсова робота

ретельного вивчення цих явищ у вітчизняному молодіжному середовищі. З огляду на це, опитування містить такі індикатори, що достатньо повно і різноманітно відбивають основні аспекти проблеми: інформацію про початок статевого життя, характеристики статевих контактів молоді, ступінь обізнаності щодо засобів запобігання статевим захворюванням і засобів контрацепції, сексуальну орієнтацію, ступінь задоволення статевим життям, обізнаність з проблеми ВІЛ/СНІДу, ставлення до груп ризику і хворих.
РЕКОМЕНДАЦІЇ КЛАСНИМ КЕРІВНИКАМ
ЩОДО ПРОФІЛАКТИТКИ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У ШКОЛЯРІВ
Особливості соціально-економічних, політичних труднощів, які переживає наша держава сьогодні, протиріччя розвитку нашого суспільства, деформованість ринкових стосунків гостро вплинули і на школу.
В учнів втрачається інтерес до навчання, погіршується дисципліна, знижується антидевіантний імунітет. Відхилення від морально-етичних, правових, гігієнічних, екологічних, психологічних норм життєдіяльності та життєтворчості особистості вимагає від школи застосування запобіжної системи виховання (превентивне), яке забезпечить реалізацію заходів, спрямованих на попередження і подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їх асоціальності, аморальності поведінки: правопорушень, поганих звичок (алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, токсикоманії, статевих порушень та їх наслідків - статевої розпусти, венеричних хвороб та СНІДу). Гуманізація школи несе з собою також ідею захисту дитини. Цю функцію має взяти на себе педагог, який найближче стоїть до дитини, а саме - класний керівник.
Позиція захисту повинна стати фундаментом роботи з особистістю кожного класного керівника, основою індивідуального підходу до учнів. Це зробить класного керівника справжнім другом дітей, який стоїть на сторожі їх інтересів.
У цьому розділі класні керівники знайдуть матеріали, які допоможуть їм розширити свої теоретичні знання з питань охорони життя, здоров'я та інтересів учнів, а також сценарії позакласних заходів для практичного використання в роботі.
СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я ТА ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
"ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я УЧНІВ"
Пояснювальна записка
Найвища цінність суспільства - людина, її життя і здоров'я. Проте з кожним роком стає все більше факторів, що негативно впливають на життєдіяльність людей. Біді ж краще запобігти, ніж боротись з її наслідками, часто трагічними.
Комплекс навчальних занять з охорони життя та здоров'я учнів має на меті забезпечити школярам знання, вміння, переконання, необхідні кожній людині для збереження життя і здоров'я, надання першої допомоги потерпілим. Діти мають бути підготовлені до дій у небезпечних ситуаціях, знати способи їх упередження, навчитись оберігати своє здоров'я.
Доцільно доповнити навчальну діяльність з охорони життя та здоров'я учнів системою позанавчальної та позакласної роботи по зміцненню здоров'я дітей.
Викладання комплексу занять "Охорона життя і здоров'я учнів" у 1-3(4)-х класах проводиться вчителями початкових класів, у 5-11-х класах - учителями, які мають спеціальну підготовку, та класними керівниками.
Заняття повинні мати практичну спрямованість, проводитись з урахуванням психології сприймання дітьми навчального матеріалу.
Учителю надається право змінювати порядок вивчення розділів і тем програми, вносити доповнення і корективи, погодивши їх з радою школи.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Здоров'я людини передбачає процес збереження й розвитку її психічних і фізіологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності за максимальної тривалості життя.
Конституцією України життя та здоров'я людини визнані найвищими соціальними цінностями. Здоров'я населення вважається головним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку сфер діяльності держави.
Згідно з Указом Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян" №456/99 від 27 квітня 1999 року одним із напрямів діяльності навчальних закладів має бути впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.
Постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року №1697 була затверджена "Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства", спрямована на координацію діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів, громадських і релігійних організацій, навчальних і культурно-просвітницьких закладів, пов'язаних із патріотичним вихованням, розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя з метою утвердження конституційних положень про те, що людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю. Серед основних заходів, які покликані реалізувати Програму, є вивчення та пропагування кращого досвіду фізичного виховання, формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків.
Здоров'я нації в наш час розглядається як показник цивілізованості держави, що відображає соціально-економічне становище суспільства. Саме тому державна політика щодо здорового способу життя формується цілеспрямовано й послідовно. Вона регламентується Законом України "Про охорону дитинства" та державними програмами (Міжгалузевою комплексною програмою "Здоров'я нації на 2002-2011 роки", Національною програмою "Діти України", Цільовою комплексною програмою "Фізичне виховання - здоров'я нації", Національною програмою "Репродуктивне здоров'я нації 2001-2005"), спрямованими на пропаганду здорового способу життя дітей та молоді. Особлива увага проблемі формування культури здоров'я підростаючого покоління приділена в Указі Президента України від 15 березня 2002 року №258/2002 "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя".
Поняття здорового способу життя включає в себе різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер здоров'я: фізичної, психічної, соціальної та духовної.
Здоров'я залежить не тільки від біологічних, генетичних і психофізіологічних задатків людини, а й від її культури, що включає різні способи реалізації соціальних та природних сил індивіда. Тому збереження й відновлення здоров'я перебувають у прямій залежності від рівня культури особистості. Поняття "культураздоров'я" формулюють як певний рівень медично-валеологічної грамотності населення, стан соціального благополуччя, ступінь розвитку творчих сил, фізичних, психічних і розумових здібностей людини, виражених в організації її життєдіяльності, у ставленні до самої себе, інших людей, до природи. Основним критерієм культури здоров'я визначають стан оптимальної відповідності, гармонії між біологічним, психологічним і соціальним у житті й діяльності людини.
Для збереження та зміцнення здоров'я необхідні рухова активність, повноцінне харчування, додержання режиму праці, відсутність шкідливих звичок. Змушувати людину вести здоровий спосіб життя неможливо, однак прищеплювати, виховувати культуру

 
 

Цікаве

Загрузка...