WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Особиста гігієна людей і гігієна пркці підлітків та жінок, гігієнічні основи до облаштування та утримання промислових підприємств, гігієнічні основи р - Реферат

Особиста гігієна людей і гігієна пркці підлітків та жінок, гігієнічні основи до облаштування та утримання промислових підприємств, гігієнічні основи р - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Особиста гігієна людей і гігієна пркці підлітків та жінок, гігієнічні основи до облаштування та утримання промислових підприємств, гігієнічні основи режиму
для навчальних закладів"
ПЛАН
1. Гігієна праці підлітків та жінок
2. Гігієнічні основи режиму для навчальних закладів
3. Облаштування та утримання промислових підприємств, робочих місць
Використана література
1. Гігієна праці підлітків та жінок
Предметом гігієни праці є:
1. Вивчення трудових процесів і фізіологічних змін, що ними зумовлені й виникають в організмі особи, яка працює; вивчення працездатності людини і розробка фізіологічних основ раціонального режиму праці та відпочинку.
2. Вивчення впливу фізичних та хімічних факторів виробничого середовища, а також виробничих процесів, устаткування і матеріалів на організм працівників з метою розробки гігієнічних заходів щодо усунення несприятливих наслідків на стан здоров'я.
3. Вивчення стану здоров'я і захворюваності працівників, які в умовах своєї професійно-виробничої діяльності зустрічаються з різними несприятливими факторами, для профілактики професійних захворювань.
На основі вивчення особливостей виробничого середовища і його впливу на організм працівників гігієна праці розробляє гігієнічні вимоги до раціонального використання обладнання, гігієнічні норми і правила в галузі оздоровлення умов праці, будови та утримання промислових підприємств; заходи особистої гігієни; пропозиції щодо раціональної організації умов праці та відпочинку.
Відповідно до завдань, гігієна праці використовує різноманітні методи дослідження:
- фізичні й хімічні методи - для дослідження умов праці на виробництві та оцінки ефективності оздоровчих заходів;
- фізіологічні методи - для дослідження змін в організмі, які виникають під впливом умов і характеру праці;
- клініко-статистичні та санітарно-статистичні методи - для вивчення стану здоров'я та захворюваності працівників.
Застосовують також експериментальні фізичні, хімічні, біохімічні, патоморфологічні, токсикологічні, психологічні та інші методи дослідження.
Підготовка трудових резервів для промисловості здійснюється у плановому порядку. Для навчання підлітків робітничим професіям існують професійно-технічні училища (міські та сільські), у які підлітків приймають у віці 15-16 років. Навчання може відбуватися і безпосередньо на виробництві індивідуально-бригадним методом.
Отже, на промислових підприємствах проходять практику підлітки-учні, можуть бути і підлітки-робітники. Державним законодавством установлена тривалість робочого дня для підлітків: у віці 14-16 років підлітки можуть працювати до 4 год, від 16 до 18 - до 6 год. Праця дітей до 14 років заборонена.
Умови праці визначаються характером виробництва, різноманітністю трудових процесів, ступенем енергетичних витрат під час роботи, режимом праці і відпочинку, впливом на організм навколишнього і виробничого середовища. До робіт, що відносяться до важких і шкідливих, підлітки не допускаються.
Чим молодший організм, тим сильнішим буде на нього вплив несприятливих умов праці як під час фізичної, так і розумової роботи. Згідно з існуючим законодавством, підлітки у процесі виробничої практики і навчання можуть знаходитися у приміщеннях з виробничими шкідливостями не більше 3 год протягом робочого дня. Але є низка професій, де підлітки, що працюють нетривалий час, можуть підлягати сильному впливу негативних чинників, наслідком якого є важкі, незворотні патологічні порушення або їх наслідки. Це відбувається за наявності радіоактивних речовин, інфікованого матеріалу або отруйних хімічних речовин у більшості професій кольорової металургії і гірничої промисловості. Тому нормування тільки тривалості перебування підлітків, з точки зору охорони здоров'я, у робочій атмосфері недостатньо. Так, у разі впливу на організм підлітків виробничого шуму, рівень якого не перевищує гранично допустимого для дорослих, у них знижується слух, з'являються зміни з боку серцево-судинної і центральної нервової системи.
Найвираженішими є несприятливі фізіологічні зрушення, що спостерігаються вже в перші години перебування підлітків у цехах з підвищеним рівнем шуму, з боку слухової і вібраційної чутливості.
Досліджуючи терморегуляцію та інші фізіологічні системи організму підлітків, які працюють в умовах низької температури на будівництві, була установлена різниця в чутливості до холодового чинника у підлітків порівняно з дорослими. За температури -20 °С і швидкості руху повітря 3 м/с вона становить приблизно 4-5 °С. У разі впливу високої температури повітря у підлітків також спостерігаються вираженіші, порівняно з дорослими, фізіологічні зміни.
Дані гігієнічних і клінічних спостережень, за допомогою яких установили підвищену чутливість організму підлітків до впливу не-сприятливих чинників виробничого середовища, порівняно з дорослими, стали підґрунтям для нормування умов виробничого середовища з урахуванням віку працівників. У зв'язку з меншими фізичною силою і витривалістю, а також підвищеною втомлюваністю підлітків, порівняно з дорослими, в існуючі нормативи фізичних навантажень для підлітків внесено корективи.
Дослідження з нормування перенесення вантажів підлітками на виробництві дали змогу фізіологічно обґрунтовано запропонувати такі норми, які відповідають функціональним можливостям організму підлітків: для 14 років - не більше ніж 6 кг, 15 - не більше ніж 8,2 кг, 16 - не більше ніж 12 кг, для 17 - не більше ніж 16,4 кг.
Заходи щодо профілактики впливу професійних шкідливостей на організм підлітків, які зайняті у виробництві, ураховують їх швидку втомлюваність через відносну слабкість кістково-м'язової системи і зв'язкового апарату. Щоб запобігти розвитку порушень з боку органів опору і руху, а також органів кровообігу, важливо забезпечити для підлітків у виробничих умовах правильну робочу позу: пряме і стійке положення корпусу, симетричне розташування правої і лівої половини тіла з однаковим їх навантаженням, незначний нахил голови і тулуба, рівномірну участь у роботі різних груп м'язів без тиску на органи грудної і черевної порожнини.
Під час праці великий вплив на організм підлітка здійснює навколишнє середовище. Так, на працездатність підлітка сприятливо впливає просторе, чисте і світле приміщення, що створює "зовнішній стереотип" (І.Л.Павлов). Фарбування стін у світлі тони, широкі вікна з парками, садами, вулицями і площами у перспективі сприятливо впливають на нервову систему підлітків. Добра організація робочого місця, достатнє освітлення і чистота приміщень створюють умови для вищої продуктивності праці підлітків.
Неправильне положення тіла підлітків і тривале перебування у положенні сидячи може викликати втому і певні порушення в організмі: зміну кровообігу, порушення травлення, викривлення хребта тощо. Тому час від часу слід змінювати робочу позу, періодично виконувати рухи на місці -розпростовувати спину, випрямляти плечі, витягувати ноги, відводити назад голову (це забезпечить правильний кровообіг).
До загальних заходів, спрямованих на оздоровлення підлітків, відносяться механізація та автоматизація технологічного процесу, нала-годження технологічного процесу з дистанційним управлінням, герметизація процесів і обладнання, створення у гарячих цехах на робочих місцях особливих зон для підлітків, забезпечення їх. санітарно-побутовими приміщеннями, систематичний контроль за станом їх здоров'я за допомогою медичних оглядів і

 
 

Цікаве

Загрузка...