WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Гуморальний імунітет - Реферат

Гуморальний імунітет - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Гуморальний імунітет"
У 1891 р. у статті Пауля Ерліха (Paul Ehrlich, 1854-1915) противомікробні речовини крові автор назвала терміном "антитіло" (по-німецькому antikorper), тому що бактерій у той час називали терміном "korper" - мікроскопічні тільця. Але П.Ерліха "відвідало" глибоке теоретичне прозріння. Незважаючи на те, що факти того часу свідчили, що в крові не контактували з мікробом тварини чи людини не визначаються антитіла проти даного мікроба, П.Ерліх якимсь образом усвідомив, що і до контакту з конкретним мікробом в организмі вже є антитіла у вигляді, які він назвав "бічними ланцюгами". Як ми тепер знаємо, це саме так, і "бічні ланцюги" Ерліха - це докладно вивчені в наш час рецептори лімфоцитів для антигенів. У 1908 р. П.Ерліху вручили Нобелівську премію за гуморальну теорію імунітету.
Гуморальні фактори протиінфекційного захисту людини являють собою різні білки, розчинні в крові і рідинах організму.
Вони можуть самі мати антимікробні властивості чи здатні активувати інші гуморальні і клітинні механізми проти інфекційного імунітету. До неспецифічних гуморальних факторів імунітету відносяться:
- циркулюючі в крові інтерферони - вони підвищують стійкість кліток до дії вірусів, перешкоджають з розмноженню в клітках;
- З-реактивний білок крові - утворить комплекси зі збудниками інфекції, викликаючи тим самим активізацію системи комплементу, а також деякі клітки імунної системи (фагоцити й ін.);
- білки системи комплементу - звичайно неактивні, але здобувають імунологічну активність під впливом інших факторів імунітету;
- лізоцим - фермент, що розчиняє клітинні стінки інфекційних мікроорганізмів;
- трансферін - перешкоджає розмноженню мікроорганізмів;
До специфічних факторів гуморального імунітету відносяться білки, виділювані клітками імунної системи при специфічній її активації (інтерлейкіни, специфічні антитіла різних класів і ін.)
Цілком розділити клітинний імунітет і гуморальний неможливо: в ініціації утворення антител беруть участь клітки, а в деяких реакціях клітинного імунітету важливу сполучну функцію виконують антитіла.
Гуморальна імунна відповідь (утворення антитіл) являє собою кульмінацію ряду клітинних і молекулярних взаємодій, що відбуваються у визначеній послідовності:
- T-клітки розпізнають антиген, представлений ним антигенпрезентирующими клетками, і в результаті переходять в активований стан;
- Tх-клітки ( хелперние T-лимфоцити ) взаємодіють з B-клітками, що презентують їм антигенні фрагменти;
- активовані B-лімфоцити проліферують і диференціюються в антитілоутворюючі клітки;
- починається синтез антитіл і від їхнього класу залежить характер наступної імунної відповіді.
Збудники бактеріальних чи вірусних захворювань у процесі своєї життєдіяльності в організмі хазяїна виявляються в тій чи іншій ситуації в позаклітинному середовищі. Перебування в рідинах організму може бути більш тривалим у випадку з позаклітинними патогенами чи більш коротким - при поразці хазяїна внутрішньоклітинними чи бактеріями вірусами, але воно обов'язково представлено.
При нормальному функціонуванні імунної системи патогени і їхні токсини, які опинилися поза клітками хазяїна, піддаються дії антител - ефекторних молекул, продукованих В-лимфоцитами.
В-лімфоцитами які відносять до гуморальної імунної відповіді, зв'язані з функціонуванням антитіл і формуванням клітинних і молекулярних механізмів ефекторної фази роботи В-системи імунітету.
Участь антитіл в імунному відповіді виявляється в трьох формах:
- нейтрализации антигенов,
- опсонізації антигенів і
- активації системи комплементу.
Отже, віруси і внутрішньоклітинні бактерії для свого відтворення повинні спочатку проникнути з рідин організму в клітку - місце своєї життєдіяльності. Виявившись, навіть короткий час, у позаклітинному просторі, патогени піддаються нейтралізуючій дії антитіл. Ця активність антитіл виявляється в блокаді рецепторної взаємодії між патогеном та інфікованою кліткою. Інакше, антитіла перешкоджають предетермінізованій взаємодії клітинних рецепторів з лігандом на поверхні патогену.
Процес нейтралізації виявляється не тільки у випадках з корпускулярними антигенами, але і з бактеріальними токсинами.
Одним з ведучих механізмів елімінації (лат. eliminare - виганяти) позаклітинних патогенів є активність фагоцитуючих кліток, що, захоплюючи антиген, руйнують його у фаголизосомах . Цей неспецифічний по основній своїй суті процес підсилюється специфічними антитілами. Макрофаги - головні учасники внутрішньоклітинного руйнування патогенів - мають на своїй поверхні рецептор до Fc -фрагменту иммуноглобулинов . Патоген, що зв'язався зі специфічним антитілом, виявляється значно більш доступним для фагоцитуючих мононуклеаров у результаті взаємодії Fc-фрагмента імуноглобуліну з Fc-рецептором на поверхні фагоцита .
Процес посилення фагоцитоза за рахунок гуморальних факторів взагалі і специфічних антитіл зокрема одержав назву опсонізації.
Третя форма функціонального прояву антитіл зв'язана із системою комплемента .
Антитіла, що зв'язалися з поверхнею бактеріальної клітки, активують білки системи комплемента, які беруть участь у ряді імунологічних явищ:
- по-перше, взаємодіючи з патогеном, деякі білки системи комплементу виконують функцію опсонінів;
- по-друге, компоненти комплементу виступають у якості хемотаксических факторов, залучаючи у вогнище інфекції фагоцитуючі клітки;
- третя властивість білків системи комплементу зв'язане з їх літичною активністю - здатністю утворювати пори в клітинній стінці бактерій, що приводить до загибелі патогенів.
При відсутності антигенної агресії специфічні антитіла не утворяться. За цією ознакою процес антителогенезу класифікується як індуцибельне явище. Фактором індукції виступає антиген .
Однак, як і у випадку з Т-клітками, одного специфічного сигналу від антигену недостатньо для початку синтезу антитіл В-клітками. Необхідний другий сигнал для реалізації інформації від специфічного індуктора. Роль другого сигналу виконують цитокини, продуковані хелперними CD4 T-клетками . Одержання другого сигналу для повноцінного розвитку В-кліток в антитілопродуковані плазмоцити можливо при

 
 

Цікаве

Загрузка...