WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Попередження інфекційних захворювань. Гігієна праці медичних працівників - Реферат

Попередження інфекційних захворювань. Гігієна праці медичних працівників - Реферат

(гіпопротеїнемії), електролітів та порушень інших видів обміну, особливо вуглеводного (у хворих на цукровий діабет) тощо.
Важлива роль належить також достатнім доступам при операціях, дос-коналим оперативній техніці та анестезії, а також безпосередній профілак-тичній антибіотикотерапії (за 1-2 год перед операцією) в максимальній до-бовій дозі (внутрішньовенне чи внут-рішньом'язово) при втручаннях у хво-рих з дуже забрудненимиранами та інфекційно-запальними хірургічними процесами у внутрішніх органах та у хворих, у яких втручання виконуються на товстій та прямій кишках, на серці та судинах з протезуванням, у хворих на цукровий діабет та ін. Профілактична антибіотикотерапія (хіміотерапія) рекомендується в таких випадках:
1) при випадкових забруднених ранах, які не можуть бути своєчасно хірургічне оброблені;
2) при всіх забруднених мікробами операційних ранах;
3) при всіх ранах з ендопротезу-ванням;
4) при операціях у людей з інфекцією чи у тих, хто щойно перехворів на інфекційну хворобу;
5) при операціях у хворих з попереднім ураженням серцевих клапанів (для профілактики ендокардиту);
6) при операціях "чисто-забруднених", коли розкривають порожнину кишки, жовчних шляхів тощо.
Профілактично застосовують антибіотики широкого спектру дії.
Велике значення мають догляд за хворими та ранами, відповідні сані-тарно-гігієнічні умови в палатах перебування хворих, раціональне загальне лікування хворих (вітамінізоване харчування, корекція гідроіонного балансу та інших порушень обміну, оксигенація, використання імунних, гормональних та ферментних препаратів).
Особливу увагу в профілактиці післяопераційної інфекції треба при-діляти підвищенню кваліфікації хірургів, особливо тих, хто чергує на невідкладній допомозі, та персоналу відділень інтенсивної терапії і реані-мації, боротьбі з бацилоносійством, яке особливо часто спостерігається у персоналу хірургічних відділень.
У запобіганні інфекційним хірургічним захворюванням мають велике значення добре налагоджені санітарно-гігієнічні умови на виробництві та в побуті, заходи з техніки безпеки на виробництві та своєчасна обробка мікротравм, лікування прихованих осередків латентної інфекції та загальних системних хвороб (серцево-судинних, обмінних, ендокринних, алергічних та інших), запобігання та боротьба з ожирінням, заняття фізкультурою, оздоровчим спортом, загартування.
Безумовно, для профілактики хірургічної інфекції не досить лише медичних заходів. Останні можуть бути ефективні лише на тлі економічного добробуту людей та сприятливих екологічних умов їх проживання.
2. Гігієна праці медичного персоналу
Безпосередній догляд за хворими і виконання призначень лікаря вимагають від медичних сестер різних дій. Робочий день медсестри починається з вирішення організаційних питань та участі в обході хворих, що займає в середньому 1,5-2,0 години. Після цього основна увага приділяється виконанню вказівок лікаря. Залежно від характеру роботи, функціонального призначення кабінетів, палат, відділень робота може мати статичний, динамічний характер з напруженням окремих груп м'язів, порушенням функції деяких органів і систем.
Медична сестра повинна забезпечити правильне зберігання медикаментів і роздачу їх хворим, виконання призначень і догляд за хворими (вимірювання температури тіла, проведення ранкової гімнастики, контроль за харчуванням, підготовку до рентгенологічних, лабораторних, функціональних досліджень та операцій, проведення забору біологічного матеріалу на лабораторні дослідження та відправлення його в лабораторію), контролювати якість проведен-ної санітарної обробки, провести зважування хворих, слідкувати за відвідуванням хворих родичами та організацією передач тощо. Робота з людьми взагалі, а особливо з хворими, вимагає великого психічного й емоційного напруження. Постійний контакт з хвори-ми, зокрема з інфекційними, пов'язаний з небезпекою захворіти.
Робота в рентгенологічних кабінетах і радіологічних відділеннях пов'язана з негативним впливом іонізуючого випромінювання і постійним контролем за дозою опромінення. Використання електричних приладів як у фізіотерапевтичних кабінетах, так і в стаціонарних умовах вимагає дотримання правил техніки безпеки, передбачених відповідними Інструкціями.
У відділеннях хірургічного профілю в обов'язки медичної сестри входить забезпечення своєчасного направлення хворого на операцію чи дослідження, що вимагають особливих стерильних умов (аортографія, лімфографія, бронхографія, бронхоскопія тощо).
Середні медичні працівники повинні проводити бесіди на санітарно-гігієнічні та протиепідемічні теми. Вони зобов'язані вміти підготувати бесіду на відповідну тему, проілюструвати її відповідним матеріалом.
Під час роздачі їжі медична сестра контролює, щоб їжу спочатку отримали важкохворі, які не можуть встати з ліжка. Ослаблених пацієнтів годують.
Середній медичний персонал постійно контактує з родичами, які відвідують хворих, що лежать у відділенні. Медична сестра повинна не тільки слідкувати за тим, щоб відвідувачі в палаті були без пальта, плаща тощо, але і в халаті. Відвідувачам з гострою респіраторною інфекцією забороняється відвідувати хворих. Дозволяється передавати хворим лише ті продукти, що зазначені в переліку (згідно з профілем відділення та захворюванням осіб).
Відповідно до правил внутрішнього розпорядку, ввечері хворі здійснюють вечірній туалет. Медсестра повинна контролювати його проведення та допомагати важкохворим.
Багато інструментальних та лабораторних досліджень вимагають попередньої підготовки. В обов'язки Медичної сестри входить забезпечити хворого необхідним лабораторним посудом, провести інструктаж щодо правил забору біологічних середовищ, умов підготовки до тих чи інших інструментальних досліджень.
Уночі медсестра контролює виконання правил охоронного режиму: забороняються перебування відвідувачів у відділенні після встановленого часу, перегляд телепередач, голосні розмови, гра в шахи тощо.
Медична сестра повинна чітко виконувати свої функціональні обов'язки, дотримуватись розпорядку дня і виробничої дисципліни, слідкувати за роботою у відділенні, дотримуватись санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму на робочому місці.
Список використаної літератури
1. Загальна гігієна з основами екології: Підручник / Кондратюк В.А., Сергета В.М., Бойчук Б.Р. та ін. / За ред. В А. Кондратюка. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.
2. Медична енциклопедія. В 4-х томах. - М., 1994.
3. Основи гігієни в медичних закладах / За ред. Коваленка Р.В. - К., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...