WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Боротьба з наркоманією - Реферат

Боротьба з наркоманією - Реферат

штатів, крім того добровільне лікування в багатьох випадках переросло в примусове, що само по собі відвертало осіб, які потребували лікування. Тому, як наслідок, чимале значення надається в теперішній час превентивним програмам, що діють на місцевому рівні (психіатричні лікарні) із залученням участі громадськості [4, 5, 8].
Існує чотири типа таких програм: лікування метадоном (хіміотерапія); терапевтичне лікування в стаціонарних умовах; амбулаторне лікування; інші превентивні програми.
Слід вказати, що фінансування цих програм здійснюється місцевими бюджетами, урядами штатів та на загальносуспільному рівні [4].
Однією із глобальних проблем сучасності є взаємозв'язок між наркоманією та злочинністю. Американськими кримінологами дотепер не розв'язано питання про те, що ступінь вживання наркотичних засобів зумовлює наступну злочинну поведінку, а також те, наскільки злочинна поведінка зумовлює наркотизацію злочинця. В той же час в дослідженнях, які проводились поза межами правоохоронних структур, вказується, що наркоманія попередня здійсненню злочину. В дослідженнях, проведених співробітниками правоохоронних структур, звичайно відстоюється протилежна теза. Беззаперечним є тільки положення про те, що тривале вживання наркотичних засобів професійними злочинцями призводить до росту числа кримінальних злочинів, які вони скоїли [4, 5].
Усі дослідники одностайні у висновках відносно існування зв'язку наркоманії із такими правопорушеннями, як крадіжки, розкрадання та грабування, котрі скоюються з метою добування грошей на купівлю наркотичних засобів [4, 5, 15]. Треба відмітити, що типовими злопорушеннями наркоманів є такі злочини, як крадіжки у крамницях, підробка чеків, проституція [4, 5, 15].
Особливо насторожує той факт, щорозповсюдженим явищем стали пограбування аптек та складів оптової торгівлі аптечними товарами з метою отримання наркотичних, психотропних та інших лікарських засобів, більшість з яких відбувається із застосуванням зброї [2, 9].
Результати досліджень про зв'язок між скоєнням вимушених злочинів під дією наркотичних або інших лікарських засобів, видом цих засобів та їх дією на стан людини приводять до таких висновків [15, 16, 20]:
" опіум та його похідні, а також такі засоби, як барбітурати, галюциногени, транквілізатори, не впливають на скоєння вимушених злочинів;
" відносно впливу амфетамінів у дослідників були суперечливі думки аж до ствердження наявності прямого зв'язку між зловживанням амфетамінів та агресивною поведінкою, насильством та злочинністю;
" дані кількох досліджень свідчать про те, що кокаїн - єдиний наркотичний засіб, який провокує агресивну поведінку та вимушений злочин.
Уявляється, що проблему зв'язку наркоманії та злочинності можна розв'язати тільки у тому випадку, якщо за методологічну основу прийняти розгляд наркоманії та злочинності як негативних явищ суспільного життя, тісно взаємозв'язаних, взаємопроникаючих один одного, які мають загальні причини, що мають корені у суспільно-економічній сфері суспільства [11].
Таким чином, із всього вищенаведеного можна зробити висновок, що боротьба з наркоманією є однією із самих складних проблем сучасного суспільства, розв'язанню та фінансуванню якої повинно надаватися першочергове значення на суспільному рівні.
У цілому, проведений інформаційно-аналітичний огляд свідчить про різке омолоджування осіб, які залучаються до наркоманії та токсикоманії.
Заохочення до лікування від наркоманії, як альтернатива примусовому, засвідчує демократію у сфері карно-правових відносин в суспільстві.
Взаємозв'язок, взаємопроникання наркоманії та злочину є слідством суспільно-економічного розвитку спільноти на сучасному етапі.
Потребує зміни відношення суспільства, його державних і громадських організацій до проблеми наркоманії та токсикоманії, щоб об'єднати зусилля всіх громадян в енергійному протистоянні цьому лиху.
Необхідно забезпечити взаємодію всіх державних структур і суспільних організацій, діяльність яких безпосередньо пов'язана не тільки з боротьбою, але й профілактикою наркоманій, токсикомани, полінаркоманій та інших станів залежності, лікуванням й реабілітацією наркологічних хворих.
Література
1. Гунський Ю. І., Шаповалова В. А., Кутько І. І., Шаповалов В. В. Лікарські засоби у психофармакології. - Київ: Здоров'я; Xарків: Торсінг, 1997. - 288 с.
2. Лекарственные средства в клинической хирургии / В. А. Шаповалова, В. С. Даниленко, С. И. Шевченко, В. В. Шаповалов и др.; Под ред. В. А. Шаповаловой, В. С. Даниленко, С. И. Шевченко. - Харьков: Торсинг, 1998. - 440 с.
3. Мачковский Г. И. Наркомания среди молодёжи в капиталистических странах. - М.: Изд-во ВНИИ МВД CCCР, 1979. - 60 с.
4. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. - М.: Изд-во ВНИИ ПУЗП, 1987. - № 100. - 131 с.
5. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. - М.: Изд-во ВНИИ ПУЗП, 1987. - № 101. - 55 с.
6. О наркомании в некоторых капиталистических странах. - М.: Изд-во ВНИИ ОП, 1969. - 47 с.
7. Пелипас В. Е., Рыбакова Л. Н., Цеглин М. Г. Проблемные ситуации в сфере профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков // Вопросы наркологии. - 1998. - № 4. - С. 70-75.
8. Проблемы преступности в капиталистических странах. - М.: Изд-во ВНИИ ПУЗП, 1984. - № 4. - С. 3.
9. Шаповалова В. А., Заболотный В. А., Депешко И. Т. и др. Фармацевтический анализ лекарственных средств // Под общ. ред. В. А. Шаповаловой. - Харьков: Рубикон, 1995. - 400 с.
10. Шаповалова В. А., Даниленко В. С., Шаповалов В. В., Бухтиарова Т. А. Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача / Под ред. В. А. Шаповаловой и В. С. Даниленко. - Харьков: Торсинг, 1998. - 528 с.
11. Шаповалова В. А., Шаповалов В. В. Справочник по правовой и судебной фармации. - Харьков: Торсинг, 1997. - 656 с.
12. Шаповалов В. В., Шаповалова В. А., Черных В. П. Правовая и судебная фармация // Сборник тезисов докладов V Российского национального конгресса "Человек и лекарство". - М., 1998. - С. 715.

 
 

Цікаве

Загрузка...