WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Формування обчислювальних навиків та умінь в молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

Формування обчислювальних навиків та умінь в молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

При ознайомленні учнів з новим обчислювальним прийомом часто бувають випадки, коли вчитель, стараючись застосувати евристичний метод, ставить перед собою завдання підвести учнів до "відкриття" обчислювального прийому. Внаслідок невміння організувати їх пізнавальну діяльність учитель сам змушений розкрити обчислювальний прийом у готовому вигляді.

В основі бесіди вже лежить не евристичний підхід, а запитально-відповідальна форма, яка створює видимість бесіди. Це часто зовнішня ознака. Учні в такому разі нічого не вирішують, не знаходять відповіді на поставлену проблему. Вони не "підводяться" до розкриття прийому обчислення, оскільки для розумового процесу відсутній фактичний матеріал, на "дослідження" якого повинні орієнтувати запитання. Річ не у формі, а в тому розумовому процесі, який здійснюється учнем. "Щоденно, на кожному уроці учень повинен щось добувати своїми знаннями — це не тільки правило дидактики сучасної школи, а й важлива закономірність виховання" [9, 157].

Як ніколи раніше, перед початковою ланкою освіти ставиться тепер завдання підвищувати ефективність уроку: забезпечувати учням не тільки глибокі і міцні знання теоретичного характеру, але й формувати практичні вміння і навички.

Досягнути оптимального співвідношення між теорією і практикою, щоб теоретичні знання були не "мертвим капіталом", а надійною основою вмінь і навичок, засобом осмислення й обґрунтування практичних дій молодших школярів, можна і на основі застосування наочності.

Активність учня досягає вершин тоді, коли він щось робить, коли в цьому занятті бере участь не лише голова, а й руки, коли відбувається всебічне, (а не тільки зорове) сприймання об'єктів пізнання. Маючи відповідний наочний матеріал, який можна за власним бажанням пересувати, по-різному комбінувати, дитина глибше опановує абстрактні математичні співвідношення – кількісні і просторові.

Так, наприклад, при застосуванні паперових стрічок (10 см х 1 см, по 10 зображених кружечків на кожній стрічці) і стрічок з окремими одиницями кружечків у процесі формування обчислювальних умінь і навичок пізнавальна діяльність учнів так само спрямована на самостійне "відкриття" прийомів додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу і з переходом через десяток, множення і ділення двоцифрових чисел на одноцифрове число.

Наочність стає зовнішньою опорою мислительних дій, дає змогу активізувати різні форми сприймання матеріалу. Це досить важливо з точки зору пізнавальної самостійності учнів. Спостерігаючи за фактичним матеріалом, учні виконують операції аналізу і синтезу, переставляють частину паперових стрічок із десятками або одиницями кружечків. Внаслідок цього виділені ознаки синтезуються у відповідне правило. Така розумова робота мобілізує всі розумові функції учня: сприймання, уявлення, уяву, увагу. У такому разі пізнавальна діяльність школярів має характер дослідження якна основі логічних операцій, так і на основі практичних дій, мовленнєвої форми узагальнення.

Обчислювальний прийом має бути представлений учням як проблема, яку повинні розв'язати вони самі на уроці.

Висловивши свою думку про необхідність пробудження в учнів потреби активно мислити, самостійно здобувати знання, відшукувати раціональні прийоми обчислень, Н. Менчинська звертає увагу на те, що для розвитку дітей важливо, щоб вони не тільки одержували знання, але й оволоділи "методами і прийомами здобування і застосування знань" [41, 11].

Проблемний метод.

Як приклад самостійного "відкриття" учнями прийому обчислень розглянемо тему уроку: "Ділення виду 72 : 6".

Практика показує, що вчителі під час ознайомлення з обчислювальним прийомом для випадку 72 : 6 (коли десятки діленого націло не діляться на дане число) використовують метод розповіді або пояснення. Прийом, який використовується учнями раніше при діленні виду 48 : 4, не підходить до знаходження числового значення виразу виду 72 : 6.

Щоб навчити учнів автоматично виділяти в діленому найбільше число десятків, яке без остачі ділиться на дане число, доцільно заздалегідь цілеспрямовано підготувати їх до усвідомлення того, як подати число (ділене) у вигляді суми двох зручних доданків. Один із цих доданків повинен бути найбільшим числом десятків, яке без остачі ділиться на дане число. Для цього, по-перше, при ознайомленні з цим прийомом учні повинні самі встановити, що найзручніше виділити найбільше число десятків, яке ділиться на дане число, а по-друге, в підготовці до ознайомлення з діленням виду 72 : 6 необхідно застосувати спеціальні завдання. Наприклад:

  1. Запишіть у порожніх клітинках найближчі круглі числа, які менші від даних-і діляться без остачі на 2, 3 (4, 5, 6, ..., 9).

32

56

78

50

96

70

:2

48

72

54

81

57

78

:3

2. Число, наприклад, 42 запишіть сумою двох доданків, кожний з яких ділиться на 3. Запевніть порожні клітинки.

42 = 39 + 3 42 = 33 +  42 = 24 + 

42 = 36 + 42 = 30 +  42 = 21 + 

42 = 27 + 

3. У числах 56, 92, 76, 52, 72, 60, 96, 68 назвіть найбільше число десятків, які діляться на 4.

4. Запишіть ділене, наприклад, 72 у вигляді суми двох доданків, кожний з яких ділиться на 6.

5. Найбільше кругле двоцифрове число 60 ділиться на 6. Назвіть такі двоцифрові числа, які слідують за числом 60 і діляться на 6.

6. Назвіть двоцифрові числа, які діляться на 2 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Тема: Ділення виду 72 : 6.

— Поділимо 72 на 6, Як можна виконати ділення? (Замінити число 72 сумою десятків і одиниць. 72 – це 7 десятків і 2 одиниці). Поділіть 70 і 2 на 6, сума чисел 60 і 2 не ділиться на 6, тому що ні число 70, ні 2 на 6 не діляться). Подумайте, чи можна число 72 записати сумою таких двох доданків, кожний з яких ділиться на 6. (Учні можуть використовувати таблицю ділення на 6. Вони називають числа; в зошитах і на дошці виконують записи: (66 + 6) : 6 = 66 : 6 + + 6 : 6 = 11 + 1 = 12, (60 + 12) : 6 = 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2 = 12, ..., (36 + 36) : 6 = = 6 : 6 + 36 : 6 = 6 + 6 = 12). Який з цих способів розкладання числа 72 на суму двох інших чисел найзручніший? (72 = 60 + 12). Чому? (60 легко ділиться на 6. При діленні першого доданка дістаємо десятки, а при діленні другого — одиниці). Отже, в даному випадку число 72 ми, подали у вигляді суми двох зручних доданків: 60 і 12.

Після виконання 2-3 таких вправ формулюється висновок: число, яке ми ділимо, треба подати у вигляді суми двох зручних доданків, один з яких повинен бути найбільшим числом десятків, яке без остачі ділиться на дане число.

"Для формування навичок при навчанні математики підготовкою служать достатньо сформовані й усвідомлені вміння (наприклад, при формуванні обчислювальних навичок), а також ті навички, які включаються в нові як їх елементи, і достатньо відпрацьовані на попередніх етапах навчання..." [1, 181-182].

Так, підготовкою до формування в учнів обчислювального прийому ділення виду 48 : 4 (ділення двоцифрового числа на одноцифрове, коли одиниці кожного розряду націло діляться на дане число) служать такі вміння і навички (48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 40 : 4 + + 8 : 4 = 40 + 2 = 12):

  • вміння подати одноцифрове число у вигляді суми десятків і одиниць;

  • вміння застосувати властивість ділення суми на число;

  • навичка ділення виду 40 : 4;

  • навичка додавання виду 10 + 2.

Але для самостійного "відкриття" учнями вищевказаного обчислювального прийому цих умінь і навичок недостатньо. Щоб учні змогли самостійно "відкрити" спосіб обчислення того чи іншого виразу, необхідно "...створити, систематизувати або розширити досвід дітей, який ляже в основу ознайомлення з новим матеріалом, відтворити ті знання, на які доведеться спиратись при розкритті нового" [1, 179].

Збагатити досвід дітей, який ляже в основу ознайомлення з новим обчислювальним прийомом, можна шляхом постановки спеціальних завдань на етапі підготовки учнів до ознайомлення з ним. У підготовці до ознайомлення учнів з обчислювальним прийомом ділення, наприклад, виду 48 : 4, визначальним завданням буде: "Яке число поділили на 4?" після виконання вправи (40 + 8) : 4 способом ділення кожного доданка суми на число. У даному випадку запропоноване учням завдання відрізняється від проблемного лише тим, що в дужках подано лише суму розрядних доданків числа, а не саме число. Аналогічні вправи допоможуть учням самостійно "відкрити" обчислювальний прийом ділення двоцифрового числа на одноцифрове в тому випадку, коли розрядні його одиниці націло діляться на дане число. Підготовчі вправи такого характеру допоможуть учням самостійно розкрити обчислювальний прийом, дати зв'язне послідовне його пояснення. На окремих підготовчих вправах разом з розвитком думки буде шліфуватись і вдосконалюватись мова учнів.


 
 

Цікаве

Загрузка...