WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Формування обчислювальних навиків та умінь в молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

Формування обчислювальних навиків та умінь в молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

Виконання того або іншого обчислення надалі вимагає відтворення і застосування певного прийому обчислення. Значну частину вправ на обчислення неможливо розв'язати без творчої діяльності учня, тобто без створення чогось власного,, оригінального, без активного напруження зусиль, поєднаних з діяльністю уяви і пам'яті; виявлення ініціативи. Розв'язування таких завдань вимагає активності розумової діяльності. Якщо учень при цьому ухиляється від розумових зусиль, то він не буде мати успіхів у виробленні вмінь і навичок навчальної діяльності взагалі й обчислювальних умінь і навичок зокрема.

"Якщо обмежитись засвоєнням обчислювальних прийомів в учнів і поясненням ходу розв'язування того чи іншого прикладу, як це рекомендується в традиційних методичних посібниках для учителів, то втрачаються можливості інтенсивної роботи над розвитком учнів: вони оволодівають окремими обчислювальними прийомами, не вникаючи в їх сутність. Справа зводиться в основному до заучування обчислювальних прийомів; дуже мало місця залишається для їх обдумування" [17, 119].

Критерієм для визначення методу роботи у відкритті способу обчислення є те, чи самі учні "відкрили" прийом обчислення виразу, чи він поданий учителем у готовому вигляді. Збіднений прийом обчислення, який засвоюється без необхідної думки й праці, неминуче призводить до лінивості думки. Недооцінка потенціальних можливостей розвитку дитини не менш шкідлива, ніж надмірне перевантаження її формування обчислювальних умінь і навичок необхідно будувати так, щоб додержуватись оптимального співвідношення між складністю і доступністю матеріалу, досягаючи потрібного ефекту.

Наведемо приклад застосування евристично-індуктивної бесіди під час ознайомлення учнів з обчислювальним прийомом множення одиниці на число.

— Навчимося множити одиницю на число. Розв'яжемо приклад 1 • 5. Що показує число 1? (Яке число додається). Що показує число 5. (Скільки разів береться доданком число 1). Замініть приклад 1 • 5 сумою однакових доданків. (1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5). Запишіть. (1 • 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5).

Після розв'язування 2-3 прикладів формулюється висновок (1 • а = а).

Але при ознайомленні з новим обчислювальним прийомом учителі надають перевагу методові пояснення або розповіді, вважаючи, що мистецтвом викладу володіють краще, ніж мистецтвом евристичної бесіди. Та забувають про те, що при застосуванні методу розповіді або пояснення учням доводиться більше засвоювати пам'яттю.

Ведуча роль у формуванні обчислювальних навичок належить учителеві. Вже на початкових етапах формування обчислювальних навичок учні І-ІV(І-ІІІ) класів можуть "відкривати" способи обчислень самостійно. Здійснюється це шляхом підвищення розумової активності учнів. Це можливе при такій організації пізнавальної самостійності молодших школярів, коли вони з самого початку усвідомлюють цілі і завдання уроку, самостійно здобувають знання не тільки в результаті виконання самостійних завдань, але й в процесі евристичної (індуктивної або дедуктивної) бесіди.

2.1. Зміст системи елементарних опорних сигналів

Ефективність формування обчислювальних навичок та вмінь школярів залежить від ряду факторів, першим із яких, і можна сказати визначальним є відокремлення певної та правильної орієнтованої основи дії.

Орієнтована основа дії (ООД) – це система елементарних операцій, які необхідно виконати для того, щоб дія досягла мети. У навчальному процесі ООД може бути подана у формі пам'ятки, в якій словесно описано алгоритми дій; блок-схеми, а також опорного сигналу – словесно-графічної схеми, з зазначенням взаємозв'язків елементарного змісту [14, 23-28].

Застосування пам'яток, опорних сигналів у процесі навчання дає змогу врахувати вікові особливості пізнавальних процесів у молодших школярів під час формування вмінь і навичок.

 1. Додавання і віднімання числа 1

Опорний сигнал:

+ 1: наступне – 1: попереднє

–це означає отримати число.

 1. Інформативний – передає інформацію двома способами:

  • символічним + 1: наступне

– 1: попереднє

 • мовним – – це означає отримати число.

Таким чином враховані індивідуальні особливості дітей: одним достатньо для засвоєння символічного подання інформації, словесно сформулювати спосіб дії вони зможуть самостійно; іншим – треба ще й подати мовне формулювання, щоб вони мали можливість за необхідності звернутися до нього.

 1. Компактний, наочний – для його сприйняття дитині не треба докладати додаткових зусиль, його можна збагнути "одним поглядом".

Такий опорний сигнал може бути попередньо заготовлений учителем.

Організація пошукової роботи з метою відокремлення ООД й оформлення опорного сигналу:

Завдання 1.

 • Уважно розгляньте картку з розв'язками прикладів. Порівняйте ці приклади: чим вони схожі і чим відрізняються?...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 2 + 1 = 3

4 + 1 = 5

7 + 1 = 8

5 + 1 = 6

Перед виконанням цього завдання треба визначити місце кожного числа у натуральному ряді, яке є попереднє – наступним до даного; повторити назву компонентів при складанні:

Завдання 2.

 • Перевірте на конкретних прикладах своє припущення: "до числа додати 1 – це означає отримати наступне число". Чи правильно вони розв'язані:

3 + 1 = 4 1, 2, 3, 4, 5

7 + 1 = 8 6, 7, 8, 9, 10

2 + 1 = 3 1, 2, 3, 4, 5

Висновок: до числа 3 (7, 2) + 1 – це означає отримати наступне 4 (8, 3).

Завдання 3.

 • Уважно розгляньте картку з розв'язаними прикладами. Порівняйте ці приклади: чим вони схожі і чим відрізняються?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...

2 – 1 = 1

4 – 1 = 3

7 – 1 = 6

5 – 1 = 4

Завдання 4.

 • Перевірте на конкретних прикладах припущення: "Від числа відняти 1 – це означає отримати попереднє число."

5 – 1 = 4 3, 4, 5, 6

9 – 1 = 8 7, 8, 9, 10

2 – 1 = 1 1, 2, 3, 4

Висновок: від числа 5 (9, 2) відняти 1 – означає отримати попереднє число: 4 (8, 1).

Завдання 5.

 • Уважно розгляньте, прочитайте опорний сигнал і складіть приклади додавання і віднімання 1.

На дошці вивішується картка з друкованою основою:

+ ; , , наступне

то + = .

– ; , , попереднє

то – = .

 1. Додавання і віднімання числа 2:

Опорний сигнал:

2

+ 2 : + 1 ; + 1 – 2 : – 1 ; – 1.

– це означає 1 і ще 1.

 1. Додавання і віднімання числа 3

Опорний сигнал:

3

+ 1 + 1 + 1

+ 2 + 1

+ 1 + 2

– 1 – 1 – 1

– 1 – 2

– 2 – 1

+ 3: – 3:

можна кількома способами:

1. – 1 й ще 1, та й ще 1. 3. – 1 й ще 2.

2. – 2 й ще 1.

4. Додавання та віднімання числа 4.

Опорний сигнал:

4

+ 1 + 1 + 1 +1

+ 3 + 1

+ 2 + 2

+ 1 + 3

– 1 – 1 – 1 –1

– 1 – 3

– 2 – 2

– 3 – 1

+ 4: – 4:

можна кількома способами:

1. – 1 ще 1, та ще 1, та 1 3. – 2 й ще 2.

2. – 3 та й 1. 4. – 1 й ще 3.

5. Додавання та віднімання числа 5.

Опорний сигнал:

5

+ 1 + 1 + 1 +1 + 1

+ 4 + 1

+ 3 + 2

+ 2 + 3

+ 1 + 4

– 1 – 1 – 1 –1 –1

– 4 – 1

– 3 – 2

– 2 – 3

– 1 – 4

+ 5: – 5:

можна кількома способами:

1. – 1 й 1, 1 та 1, та й 1 3. – 3 й ще 2.

2. – 4 й ще1. 4. – 2 й ще 3.

5. – 1 і ще й 4.

  1. Методика складання та вивчення таблиць додавання і віднімання

Вивчення таблиць починається з теми "Додавання і віднімання в межах 10", на яку заплановано 52 години. Але це не означає, що діти опановуватимуть тільки таблиці додавання і віднімання. Протягом цього часу вони ознайомляться із властивостями "додавання" і "віднімання", навчаться встановлювати зв'язок між цими діями, ознайомляться з поняттям "більше на"; "менше на", вчитимуться розв'язувати текстові задачі на знаходження суми, остачі, на збільшення на кілька одиниць, на зменшення на кілька одиниць [27, 98-130].

Усі таблиці арифметичних дій можна умовно поділити на 3 групи:


 
 

Цікаве

Загрузка...