WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистика продукції - Реферат

Статистика продукції - Реферат

Порівняння вартості національного і внутрішнього продуктів дозволяє зробити певні висновки про структуру економіки країни. Наприклад, якщо ВНП перевищує ВВП, то це означає, що резидентні одиниці даної країни заробляють за кордоном більше, ніж нерезидентні одиниці заробляють на її території.

У 1993 році згідно з останньою версією СНР замість валового національного продукту введено поняття валовий національний дохід. Тим самим підкреслюється, що ВНД не є характеристикою доданої вартості, а характеризує дохід нації.

Крім цього, може бути розраховано валовий національний наявний дохід (ВННД). Тобто дохід, який може бути спрямований на кінцеве споживання і валове нагромадження.

ВННД = ВНП у ринкових цінах – Поточні трансферти (без податків на виробництво та імпорт), які виплачуються одиницям-нерезидентам + Поточні трансферти, які отримуються одиницями-резидентами із інших країн світу.

Як і в інших попередніх випадках відніманням із ВННД спожитого основного капіталу дістаємо чистий наявний національний дохід (ЧННД).

Для аналізу динаміки основних макроекономічних показників може бути використана система індексів: зведені індекси, індекси середніх величин та інші.

Наприклад, для обчислення кількісного впливу найважливіших макроекономічних показників на чистий національний наявний дохід можна побудувати індексну модель:

.

У цій моделі виявляється вплив на чистий національний наявний дохід: розміру валового внутрішнього продукту а; частки чистого внутрішнього продукту у валовому внутрішньому продукті b; співвідношення чистого національного доходу та чистого внутрішнього продукту c і співвідношення чистого національного наявного доходу та чистого національного доходу d.

Алгоритм розв'язання цієї багатофакторної індексної моделі для розрахунку абсолютного приросту і темпу приросту чистого національного наявного доходу за рахунок окремих факторів полягає в такому:

  • на першому етапі розв'язання за визначення факторних абсолютних приростів відбувається розрахунок рівня чистого національного наявного доходу з урахуванням лише першого, перших двох, трьох та чотирьох факторів моделі:

Y1a = Y0Ia;

Y1a, b = Y0Ia Ib;

Y1a, b, c = Y0 Ia Ib Ic;

Y1a, b, c, d = Y0Ia Ib Ic Id ;

  • для визначення абсолютних приростів чистого національного наявного доходу за рахунок окремих факторів використовуються такі формули:

— абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни ВВП;

— абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни частки ЧВП у ВВП;

— абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни співвідношення ЧНД і ЧВП;

— абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни співвідношення ЧННД і ЧНД.

.

Розглянемо використання поданого алгоритму на прикладі. Для цього скористаємося умовними даними з таблиці, що характеризує макроекономічні показники.

Таблиця 14.2

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, млн грн.

Показник

Базисний рік

Поточний рік

1. Валовий внутрішній продукт

200

300

2. Споживання основного капіталу

50

100

3. Чистий внутрішній продукт

150

200

4. Чистий національний дохід

130

150

5. Чистий національний наявний дохід

100

120

На базі вихідних даних таблиці 14.3 обчислимо за кожний рік показники-фактори індексної моделі.

Таблиця 14.3

ФАКТОРИ ІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІ

Показник

Умовне позначення

Базисний рік

Поточний рік

Індекс

1. Валовий внутрішній продукт

a

200

300

1,5

2. Частка чистого внутрішнього продукту у валовому внутрішньому продукті

b

0,75

0,67

0,89

3. Співвідношення ЧНД і ЧВП

c

0,87

0,75

0,87

4. Співвідношення ЧННД і ЧНД

d

0,77

0,8

1,039

Тоді:

Y1a = Y0 Ia = 100  1,5 = 150 млн грн.;

Y1a, b = Y0 Ia Ib = 150  0,89 = 133 млн грн.;

Y1a, b, c = Y0 Ia Ib Ic = 133  0,87 = 116 млн грн.;

Y1a, b, c, d = Y0 Ia Ib Ic Id = 116  1,039 = 120 млн грн.

= 100 (1,5 – 1) = 50 млн грн. — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни ВВП;

= 100 1,5 (0,89 – 1) = –17 млн грн. — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни частки ЧВП у ВВП;

= 100 1,5  0,89 (0,87 – 1) = –18 млн грн. — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни співвідношення ЧНД і ЧВП;

= 100 1,5  0,89  0,87 (1,039 – 1) = 5 млн грн. — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни співвідношення ЧННД і ЧНД.

== 50 – 17 – 18 + 5 = 20 млн грн.

Крім номінальних макроекономічних показників розраховують реальні, які оцінюють зміни в реальному випуску товарів та послуг. Реальні показники можна оцінити за допомогою індексів цін. Основні індекси, які застосовують в економічній практиці, це індекс споживчих цін і дефлятор ВВП. Починаючи з кінця 1993 року Держкомстатом запроваджено індекс споживчих цін (ІСЦ-показник), якій вимірює зміну рівня цін певного кошика товарів та послуг відносно деякого базового рівня. Послуги, які входять до цього кошика, включають плату за житло та користування транспортом, це — Ласпейрес-індекс, що базується на рівні споживання попереднього року. Квартальні та річні показники рівнів інфляції розраховують як середнє геометричне місячних індексів. Інший вимірювач інфляції, який застосовується Держкомстатом, це індекс оптових цін — показник, який визначає рівень оптових цін, що їх отримує виробник за певний кошик товарів. Дефлятор — поняття, близьке за змістом до індексу оптових цін, що дозволяє перейти від номінального обсягу продукції до реального (вартість останнього виражена в цінах певного базового періоду).

При вивченні динаміки ВВП для елімінування впливу цін слід розмір ВВП подати в порівнянних цінах.

Така переоцінка дає можливість дістати індекс фізичного обсягу ВВП, тобто індекс, на який не впливають змінювані ціни.

Вимірювання рівня цін важливо з двох причин. По-перше, важливо з'ясувати, як змінився рівень цін протягом певного часу, а також визначити, чи була інфляція (збільшення рівня цін) або дефляція (зменшення рівня цін) і яка саме.

По-друге, оскільки ВВП являє собою сукупну вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом року (у ринкових цінах), то грошові показники використовуються при зведенні до спільного фактора різнорідних компонентів загального обсягу виробництва. У такому разі вартість обсягу виробництва різних років (валових внутрішніх продуктів) можна порівнювати лише тоді, коли купівельна спроможність грошової одиниці не змінюється.


 
 

Цікаве

Загрузка...