WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистика цін і тарифів - Реферат

Статистика цін і тарифів - Реферат

Узагальнюючі індекси цін за непродовольчими товарами, продовольчими товарами та послугами також можуть бути використані для розрахунку загального індексу споживчих цін з урахуванням частки цих груп у загальному обсязі купівлі товарів споживчого кошика. Наприклад, якщо витрати на продовольчі товари в листопаді 1998 року в Україні становили 50,9% загальної вартості споживчого кошика, на непродовольчі товари — 40,8%, на послуги — 8,3%, а індекси цін за цими групами у грудні дорівнювали відповідно 106,0%, 100,9% та 100,2%, то загальний індекс споживчих цін у грудні становив:

Ip = == 0,539 + 0,411 + 0,083 = 1,033, або 103,3%.

Узагальнюючим показником динаміки споживчих цін також є індекс споживчих цін на товари та послуги. Його розраховують для всього обсягу товарів та послуг, які споживаються в секторі домашніх господарств, а також окремо за продовольчими товарами, непродовольчими товарами та платними послугами.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) розраховується в Україні починаючи з 1991 року, а за діючою методологією — з 1994 року в рамках програми опрацювання макроекономічних показників, заснованих на міжнародних стандартах, і є найважливішим і найбільш поширеним показником, який характеризує інфляційні процеси в економіці країни. Індекс споживчих цін є важливим інструментом у разі прийняття рішень з багатьох питань державної політики, аналізу і прогнозування цінових процесів у економіці, перегляду розмірів грошових доходів та мінімальних соціальних гарантій населенню, вирішення правових спорів.

ІСЦ характеризує зміни протягом часу загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору товарів та послуг у поточному періоді відносно його вартості у базисному періоді.

Розрахунок ІСЦ провадиться об'єднанням двох інформаційних потоків:

даних про зміни цін, здобутих реєстрацією цін і тарифів на споживчому ринку;

даних про структуру фактичних споживчих витрат населення.

Спостереження за рівнем цін і тарифів здійснюється на підприємствах торгівлі і сфери послуг усіх форм власності, включаючи ринки. Цінова інформація збирається в усіх обласних, а також районних центрах України, інших містах, дібраних з урахуванням їх представництва у соціально-економічному стані та географічному положенні регіонів і фактора насиченості споживчого ринку цих населених пунктів товарами й послугами.

Набір товарів і послуг, розроблений для спостережень за змінами цін, включає перелік товарів (послуг), які найчастіше споживає населення. При цьому враховується представництво зазначених товарів з відбиттям динаміки цін на однорідні товари та наявності їх у продажу.

Відправною інформацією для розрахунку ІСЦ є дані реєстрації цін на конкретні товари і послуги. На їх основі визначаються середні порівнянні ціни на кожний товар і послугу у кожній адміністративно-територіальній одиниці за звітний та попередній періоди. Порівнянною вважається ціна, що зареєстрована в одному і тому самому підприємстві торгівлі (сфери послуг) на один і той самий або аналогічний за якістю товар.

Обраховані середні ціни по кожній адміністративно-територіальній одиниці на кожний товар (послугу) та їх індивідуальні індекси передаються до регіональних управлінь статистики, де провадяться розрахунки середніх цін по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю. Такі розрахунки виконуються з використанням питомої ваги чисельності населення територій, які обстежуються, у загальній чисельності населення відповідного регіону. Індивідуальні індекси цін на кожний товар та послугу по регіонах визначаються діленням середньої ціни кожного товару або послуги за поточний місяць на їх середню ціну за попередній місяць.

Далі Держкомстат, виходячи з індивідуальних регіональних індексів цін, розраховує індекси на кожний товар і послугу, групу та підгрупу товарів (послуг) і загальний індекс (індекс усіх груп) за регіонами і по країні в цілому. Базою зважування є розрахункова структура витрат сімей на кожний товар (послугу) відносно загальної суми споживчих витрат, а також питома вага споживчих витрат населення кожного регіону в загальних витратах населення України (за матеріалами обстеження сімейних бюджетів). Розрахунок індексу СЦ виконують за модифікованою формулою Ласпейреса:

де .

З огляду на важливість аналізу зміни рівня споживчих цін як характеристики динаміки рівня життя населення цей індекс обчислюється щомісячно. Цю динаміку докладно вивчають та використовують у своїй практичній діяльності Міністерство фінансів України, Національний та комерційні банки України, інші державні та недержавні установи, чия діяльність пов'язана з виробництвом та обігом товарів і послуг для населення.

В офіційних довідниках Держкомстату України ІСЦ ототожнюють з індексомінфляції, хоча динаміку процесу інфляції, тобто знецінення грошей внаслідок випереджаючого зростання їх кількості порівняно з обсягом вироблених товарів та послуг, характеризують і інші показники (темп інфляції, індекс вартості життя).

Міждержавні та міжрегіональні порівняння цін і тарифів

Територіальні індекси цін та тарифів призначені для порівняння рівня цін і тарифів у просторі в конкретні моменти або періоди часу. Такі порівняння дають змогу кількісно оцінити співвідношення цін на окремі товари, їх групи та в цілому по всіх товарах та послугах, що має практичну цінність для організації процесів виробництва та обігу. Міждержавні порівняння цін забезпечують ефективне взаємовигідне торговельне партнерство між країнами. При цьому слід зазначити, що такі порівняння насамперед стосуються номенклатури товарів і послуг, що виробляються й споживаються у великих обсягах на порівнюваних територіях.

Територіальні індекси цін розраховують за економічними районами, областями, населеними пунктами. Під час їх побудови постає питання вибору ваг індексу. Наприклад, у разі порівняння цін на продовольчі товари у двох населених пунктах потрібно визначити, структуру реалізації товарів якого населеного пункту використати як ваги в розрахунку зведеного індексу цін на товари. Як побачимо з наступного прикладу, залежно від обраної системи зважування на підставі розрахунку зведених індексів можна дістати прямо протилежні результати (табл. 15.2).

Таблиця 15.2

Реалізація і ціни товарів у містах А та Б

Товар

Місто А

Місто Б

Середні ціниреалізації pA, грн.

Кількість реалізованого товару qA, т

Середні ціниреалізації рБ, грн.

Кількість реалізованого товару qБ, т

1-й

4,1

12

3,9

10

2-й

2,5

12

2,8

6

Побудуємо зведений агрегатний індекс цін за двома товарами у структурі реалізації продукції міста А:

Ip = = = = = 0,985,

тобто ціни міста А були в цілому нижчими, ніж міста Б на 1,5%.

Зведений індекс цін за тими самими двома товарами у структурі продажу міста Б:

Ip = = = = = 1,003,

тобто ціни міста А були в цілому вищими, ніж міста Б на 0,3%.

Порівнюючи місто Б з містом А, дістаємо ще один територіальний індекс цін:

Ip = = = = 0,996.

Він свідчить про те, що у місті Б ціни за двома товарами були в середньому нижчими порівняно з містом А на 0,4%.


 
 

Цікаве

Загрузка...