WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистика цін і тарифів - Реферат

Статистика цін і тарифів - Реферат

Індекси тарифів на вантажні перевезеннярозраховують за кожним видом транспорту та в цілому, виходячи з індивідуальних індексів тарифів та загальної суми доходів від перевезення вантажів за кожним видом транспорту. Послугами-представниками (крім автомобільного транспорту та морського транспорту для закордонних перевезень) обирають перевезення 1 т вантажу найбільш масових товарів на 1 км або рівень годинної оплати роботи транспортних засобів. Щодо закордонного плавання морського та річкового транспорту окремо вивчається середньомісячна ставка за перевезення 1 т вантажів.

Похідною інформацією для таких розрахунків є індивідуальні індекси тарифів та доходів від перевезень за кожним видом перевезень. Ці індекси розраховують за видами транспорту, виходячи зі співвідношення тарифу послуги-представника на критичний момент спостереження (22 число кожного місяця) за звітний та базовий періоди (ip =). Зведені індекси розраховуються за формулою:

Ip = ,

де p1q1 — загальна виручка за перевезення вантажів конкретним видом транспорту в звітному періоді; = — умовна виручка за виконані перевезення звітного періоду в базових цінах.

Окремим об'єктом статистичного вивчення є також середні імпортні та експортні ціни. Такі ціни, як правило, за обсягами реалізації (поставок) товарів можуть бути віднесені до категорії оптових. Державна статистика досліджує їх динаміку з використанням зведених індексів Пааше, оскільки структура експорту та імпорту щорічно суттєво змінюється внаслідок зміни загальної кон'юнктури світового ринку.

Динаміка споживчих цін

Споживчі ціни є кінцевими цінами, за якими домашні господарства-споживачі купують товари та оплачують послуги для власних потреб. Державна статистика досліджує динаміку споживчих цін і тарифів у цілому, а також окремо на продовольчі й непродовольчі товари та платні послуги населенню. Крім зведених індексів по державі в цілому розробляються індекси споживчих цін для окремих адміністративно-територіальних одиниць та груп населення.

Зведені індивідуальні індекси середніх споживчих цін за окремими товарами та видами послуг розраховуються за формулою індексу змінного складу, що відтворює динаміку цін і структури форм купівлі за сектором домашніх господарств (на споживчих ринках, у державній торгівлі, у торговельних підприємствах інших форм власності, натуральну оплату праці тощо):

= : = : ,

де , — середні ціни на окремі товари або послуги в реальній структурі форм продажу товарів та послуг.

Розрахунок загального індексу споживчих цін і тарифів виконується за методикою індексу Ласпейреса з урахуванням базової питомої ваги (частки) витрат на окремі товари або послуги, які входять до споживчого кошика. Ці частки визначаються за матеріалами бюджетних обстежень населення:

Ip = ,

де — індекси середніх цін на окремі товари та послуги, що входять до споживчого кошика; d0 — частка витрат на купівлю цих товарів та послуг у базовому періоді.

Для зважування використовується розрахункова регіональна структура витрат сімей на кожен товар (послугу), а також питома вага споживчих витрат населення окремих регіонів у загальних витратах сектору домашніх господарств по країні в цілому. Похідну інформацію про структуру споживчих витрат державна статистика отримує з матеріалів обстежень сімейних бюджетів, що відтворюють реальну структуру спожитих товарів та послуг як у натуральному, так і у вартісному виразі за окремими регіонами та адміністративно-територіальними одиницями і по країні в цілому.

Стосовно кола офіційно зареєстрованих торговельних підприємств усіх форм власності динаміка цін у роздрібній торгівлі на споживчі товари щомісячно аналізується за формулою Ласпейреса:

Іp = ,

де ip — індивідуальні індекси цін на конкретні види товарів-представників; q0p0 — товарооборот попереднього місяця за групами товарів, до яких належать товари-представники.

Динаміка цін за рік по цих підприємствах розраховується за рекурсивною системою розрахунку зведених індексів, зміст якої викладено в попередньому розділі.

Для врахування специфіки місцевих регіональних ринків вибіркові сукупності одиниць спостереження формуються на підставі реальних часток торговельних підприємств різних форм власності в товарообороті за конкретними містами, областями та районами. Крім зведеного індексу Ласпейреса за всіма формами продажу та видами товарів і послуг для населення розраховують індекси цін для роздрібно-торговельних підприємств і міських ринків, а також індекси тарифів на послуги.

Помісячні індекси середніх цін на міських ринках обчислюються на підставі даних прямого вибіркового спостереження за формулою:

Іp міс = ,

де , — відповідні середні рівні цін на конкретні товари, які зареєстровані на ринку під час опитування працівниками державної статистики в попередньому та поточному місяці; q1 — зафіксована кількість реалізованих товарів у звітному періоді.

Індекси цін реалізації платних послуг розраховуються за окремими видами послуг: пасажирський транспорт, зв'язок, житлово-комунальні послуги, послуги підприємств культури, утримання дітей у дошкільних закладах, туристично-екскурсійні послуги, послуги організацій охорони здоров'я, санаторно-курортні й оздоровчі послуги. Загальний індекс цін на платні послуги розраховують за формулою Ласпейреса з використанням галузевих індексів цін за наборами послуг-представників та базової структури загальної виручки за надання послуг (табл. 15.1).

Таблиця 15.1

Динаміка обсягу та зміни цін і тарифів на окремі основні платні послуги населенню в 1997—1998 рр.

Види послуг

Обсяг виручки за надані послуги, млн грн.

Індекси цін ітарифів у 1998 р.

Розрахунок

1997

1998

p0q0

p1q1

ip =

Побутові

718

718

1,172

841,5

612,6

Пасажирського транспорту

1748

1929

1,099

1921,1

1755,2

Зв'язку

794

1062

1,850

1468,9

574,1

Житлово-комунальні

4438

4339

1,091

4841,8

3977,1

Культури, відпочинку та розваг

85

86

1,152

97,9

74,6

Туристсько-екскурсійні

63

60

1,349

85,0

44,5

Охорони здоров'я

113

129

1,107

125,1

116,5

Санаторно-курортній оздоровчі

604

600

1,075

649,3

558,1

Разом

8563

8923

10030,6

7712,7

Зведений індекс цін та тарифів за формулою Ласпейреса:

Ip = = = 1,171.

Зведений індекс за методом Пааше:

Ip = = = 1,157.

Ефект Гершенкрона буде такий:

1,171 : 1,157 = 1,012 або 101,2%.

Дослідження споживчих цін доповнюють аналізом витрат населення та його окремих груп на стандартні набори найважливіших товарів і послуг, що характеризують окремі частини індивідуального споживання. Наприклад, щомісячно вивчається вартість набору з 22 найважливіших продуктів харчування (борошно, хліб (2 види), вермішель, манна крупа, яловичина, свинина, кури, ковбаса варена, молоко, сир, сметана, масло вершкове, яйця, цукор, олія, картопля, капуста, морква, буряк, цибуля, яблука). Кількість поданих у наборі продуктів на душу населення є стандартною, пов'язаною з нормами споживання, розробленими медико-санітарними установами. Вивчення щомісячної динаміки таких показників провадять по регіонах з метою територіальних порівнянь та по країні в цілому. Узагальнююча оцінка за рік дається за формулою зведеного Ласпейрес-індексу, розрахованого на підставі щомісячних ланцюгових індексів вартості набору. Аналогічні розрахунки провадять щодо наборів непродовольчих товарів та послуг.


 
 

Цікаве

Загрузка...