WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистика населення - Реферат

Статистика населення - Реферат

Розраховується також середній вік мігрантів у цілому та в межах статі, за видами поселень та видами міграції.

На підставі розподілів мігрантів за віком визначається абсолютна та відносна варіація віку прибулих і вибулих протягом року.

Останнім часом зазнала певних змін структура міграційних потоків. Зростає частка міждержавної міграції, особливо серед вибулих. Нині об'єктивно стає дедалі більше приводів для переміщень, а саме: повернення вимушених репатріантів та військовослужбовців на Батьківщину, поява біженців із місць воєнних дій або вибуття з екологічно забруднених територій. Водночас на міграцію впливає розвиток ринкових процесів — залучення іноземних інвестицій, налагодження міжнародного партнерства та комерційних зв'язків. У свою чергу переміщення впливають на демографічну ситуацію, а також на соціальне становище в країні.

Перспективні розрахунки населення

Завданням статистики населення є не лише аналіз існуючого демографічного стану чи процесу, а й моделювання таких станів і процесів. Моделюванням визначаються прогнозні значення чисельності та складу населення (перспективні розрахунки), а також реставруються втрачені дані далекого чи близького минулого (ретроспективні розрахунки).

Перспективні розрахунки це обчислення очікуваної чисельності та статево-вікової структури населення певного регіону.

Залежно від широти регіону перспективні розрахунки можуть здійснюватись як для Земної кулі в цілому, так і для окремих континентів, країн, регіонів, етносів.

Розрізняють короткострокові, середньострокові та довгострокові перспективні розрахунки населення.

Короткострокові — здійснюються, як правило, на міжпереписний період і стосуються чисельності й статево-вікового складу населення країни та її регіонів. Період упередження становить до п'яти років.

Середньострокові — здійснюються на перспективу тривалістю у 20—30 років, або іноді на 10- чи 15-річний період і стосуються лише загальної чисельності населення країни та її регіонів.

Довгострокові — здійснюються на перспективу, що дорівнює 50—100 рокам і стосуються лише загальної чисельності населення країни.

Перспективні розрахунки ґрунтуються на даних переписів населення, поточного обліку, а також теоретичних моделей імовірнісного характеру (таблиць смертності населення та плідності жінок). Проте ймовірності вмерти або народити чергову дитину не є сталими в часі. Короткострокові перспективні розрахунки виконуються за припущення, що зберігається існуючий постійний режим відтворення населення на період прогнозу. Середньо- та довгострокові розрахунки здійснюються за припущення змінного режиму відтворення.

Короткострокові перспективні розрахунки загальної чисельності населення країни (регіону) здійснюються коригуванням чисельності населення за матеріалами останнього перепису на природний та механічний приріст у міжпереписний період. Тоді чисельність населення на початок року обчислюватиметься так:

.

За умов збереження існуючої швидкості зміни чисельності населення протягом прогнозного періоду застосовується також формула

,

де — середньорічний коефіцієнт загального приросту населення, ‰; n — кількість років у прогнозному періоді. При цьому

.

Короткострокові перспективні розрахункичисельності населення для окремих статево-вікових груп виконуютьсяметодом компонентів (вікових пересувань).Метод компонентів полягає в поступовому переміщенні населення кожної вікової групи до наступної групи множенням вихідної чисельності тієї чи іншої групи на ймовірність дожити до наступного року, притаманну кожному віку.

Такі розрахунки ґрунтуються на матеріалах останнього перепису населення й даних таблиць смертності та плідності.

Перспективна чисельність осіб кожної вікової групи визначається за формулою

,

де — чисельність населення х-вікової групи на момент останнього перепису, Px — коефіцієнт дожиття до наступного х + 1 віку за даними таблиці смертності для населення з постійним режимом відтворення.

Приклад перспективних розрахунків повікової чисельності населення методом компонентів наведено в табл. 12.3.

Таблиця 12.3

ФРАГМЕНТ ПЕРСПЕКТИВНИХ РОЗРАХУНКІВ ЧИСЕЛЬНОСТІ ХЛОПЧИКІВ УКРАЇНИЗА ДАНИМИ ОСТАННЬОГО ПЕРЕПИСУ

Вік, років

Табличний коефіцієнт дожиття, Px

Чисельність хлопчиків за даними перепису , осіб

Перспективна чисельність хлопчиків на початок наступного року, осіб

перший рік,

другий рік,

0

0,9956

370 680

1

0,9985

379 109

369 049

2

0,9991

397 772

378 540

368 495

...

Так, число хлопчиків, вік яких у перший рік після перепису досягне одного року, становило 369 049 осіб:

= 370680 0,9956 = 369049;

на другий рік після перепису з числа народжених у рік перепису дворічного віку досягнуть 368495 осіб:

= 369049 0,9985 = 368495.

Проте невизначеною залишається чисельність новонароджених для кожного прогнозованого періоду. Для її обчислення застосовують табличні (іноді фактичні) вікові коефіцієнти плідності жінок , а також дані останнього перепису населення про чисельність жінок дітородного віку у кожній х-віковій групі. Тоді чисельність усіх новонароджених у прогнозному році

.

На підставі загальної чисельності новонароджених можна визначити чисельність дівчаток та хлопчиків згідно з реальною статевою структурою новонароджених. Так, прогнозна чисельність новонароджених дівчаток

,

де δ — частка дівчаток серед усіх новонароджених. Тоді прогнозна чисельність новонароджених хлопчиків

.

Отже, розглянутий метод застосовується за умов незмінності режиму відтворення протягом періоду прогнозування. Таке припущення можливе тільки для короткострокових прогнозів.

Середньо- та довгострокові перспективні розрахунки мають ураховувати, з одного боку, існуючу тенденцію зміни чисельності населення, а з іншого — вплив окремих факторів інтенсивності природного руху та міграції.

Перша задача розв'язується побудовою моделі тренду, а друга — регресійної трендової моделі.

У разі спрощених розрахунків застосовуються такі трендові моделі: лінійна, якщо чисельність населення змінюється за арифметичною прогресією; експонента, якщо чисельність населення змінюється за геометричною прогресією; параболічна, якщо чисельність населення змінюється з поступовим скороченням ланцюгових абсолютних приростів із переходом до їх від'ємних значень.

Саме така тенденція зміни чисельності останнім часом спостерігається в Україні.

Коли йдеться про перспективні розрахунки, слід брати до уваги також вплив міграційних процесів, особливо в регіонах з високою рухливістю населення. Перспективні розрахунки з урахуванням впливу міграції виконуються в двох напрямках: для кожної вікової групи населення та для населення регіону в цілому.

Перспективна чисельність населення регіону в цілому

,

де фактичний середньорічний темп зростання (скорочення) чисельності населення. Як бачимо, формулу виведено за припущення, що з усіх мігрантів лише одна половина братиме участь у процесі відтворення населення цього регіону, а друга — у регіоні входу мігрантів.

Урахування впливу міграції на чисельність та статево-вікову структуру прогнозного населення дуже важливе, оскільки міграційні потоки впливають на процеси відтворення населення, оновлення трудових ресурсів.

Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища шк., 1993. — 463 с.

Барнетт Т., Круглов Ю., Стешенко В. С. Оцінка можливих демографічних і соціально-економічних впливів поширення ВІЛ/СНІДу в Україні: Демографічні дослідження. — К.: НАН Ін-т економіки, 1998. — Вип. 20. — 248 с.

Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища шк., 1993. — 463 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...