WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Відсотки - Реферат

Відсотки - Реферат

Реферат на тему:

Відсотки

Часто доводиться розглядати соті частини різних величин: грошових сум, маси продуктів, об'єму товарів і т. ін. (соту частину гривні називають копійкою, соту частину метра — сантиметром).

Відсотком (процентом) називають одну соту частину числа. Якщо слово "відсоток" ("процент") стоїть після числа, записаного цифрами, то замість нього ставлять знак %. Задачі на відсотки можна розв'язувати, наприклад, за допомогою пропорцій.

Задача. У школі 800 учнів. Серед них 408 хлопчиків. Скільки відсотків учнів цієї школи становлять хлопчики?

 • Спочатку дізнаємось, скільки учнів припадає на 1 %. Оскільки всіх учнів 800, то на 1 % припадає 800 : 100 = 8 учнів. Далі дістаємо, що хлопчики становлять 51 %, оскільки 408 : 8 = 51 %.

Задача. Учень прочитав 138 сторінок, що становить 23 % кількості всіх сторінок у книжці. Скільки сторінок у книзі?

 • Якщо 138 поділити на 23, то дістанемо, що 6 сторінок припадає на 1 %. Оскільки всі сторінки в книзі становлять 100 %, то це означає в ній було 6  100 = 600 (сторінок).

Задача. У магазині за два дні продано 1280 кг яблук. Першого дня продали 55 % всіх яблук. Скільки кілограмів яблук продали за другий день?

 • Першого дня продали 55 % всіх яблук, а отже, другого дня продали 45 % яблук, що становить 1280  0,45 = 576 (кг).

Задача. За планом робітник мав виготовити 60 деталей. Проте він виготовив на 18 деталей більше, ніж передбачалося планом. На скільки відсотків робітник виконав план?

 • Один відсоток плану становить 60 : 100 = 0,6 деталі. Робітник виготовив 60 + 18 = 78 (деталей). Отже, він виконав план на 78  0,6 = 130 (%).

Округлення десяткових дробів. У деяких випадках доводиться округляти десяткові дроби до якогось розряду. Порівнюючи число і його наближення, використовують знак "" (наближено дорівнює).

При округленні десяткових дробів до якогось розряду всі наступні за цим розрядом цифри замінюють нулями, а якщо вони стоять після коми, то їх відкидають. Якщо перша з цифр (ліворуч), що відкидаються, менша за 5, то останню залишену цифру не змінюють (округлення з недостачею), а якщо перша цифра, що відкидається, більша за 5 або дорівнює 5, то останню залишену цифру збільшують на одиницю (округлення з надлишком). Якщо цифра, що відкидається, стояла до коми, то на її місці записують нуль.

Приклад. Округлити до одиниць 76,2358.

 • Відкинемо всі цифри, що стоять після коми. Оскільки першою з відкинутих цифр була цифра 2, то цифру одиниць не змінюємо: 76,2358  76.

Приклад. Округлити до сотих 123,4579.

 • Відкинемо всі цифри, що йдуть за сотими. Оскільки наступна за цифрою сотих (5) стоїть цифра 7, то цифру сотих збільшуємо на одиницю: 123,4579  123,46.

Приклад. Округлити до сотень число 3542,7.

 • Замінюємо всі цифри, що йдуть за сотнями, нулями, а цифру 7 після коми відкидаємо. Першою із замінених нулями цифр була цифра 4, тому цифру в розряді сотень не змінюємо: 3542,7  3500.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вишенський В. А., Перестюк М. О., Самойленко А. М. Збірник задач з математики: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: Либідь, 1993. — 344 с.

 2. Саушкін О. Ф. Розв'язування алгебраїчних рівнянь. — К.: КНЕУ.

 3. Лурьве М. В., Александров Б. И. Задачи на составление уравнений: Учеб. рук-во. — 3-е изд., перераб. — М.: Наука, 1990. — 96 с.

 4. Амелькин В. Задачи з параметром. — Минск, 1994.

 5. Мордкович А. Г. Набольшее и наименьше значения величин. — М.: Школа-Пресс, 1995. — 144 с.

 6. Чайковський М. А. Квадратні рівняння. — К., 1970. — 242 с.

 7. Маслай Г. С., Шоголева Л. О. Рівняння та системи рівнянь з параметрами: Математика. № 21—22 (81—82), Червень 2000.

 8. Гусак Г. М., Капуцкая Д. А. Математика для подготовительных отделений вузов: Справ. пособие / Под ред. А. А. Гусака. — Мн.: Высш. шк., 1989. — 495 с.

 9. Маслова Т. Н., Суходений А. М. Ваш домашний репетитор. — М.: ООО "Изд. дом "ОНИКС 21 век"", 2003. — 672 с.

 10. Математика для поступающих в экономические вузы: Уч. пос. для вузов / Под ред. проф. Н. М. Кремера. — 2-ге изд., перероб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 430 с.

 11. Алгебра и начала аналіза: Учебн. для 10—11 кл. общ. учредж. / Под ред. А. Н. Колмогорова. — 12-е изд. — М.: Просвещение, 2002. — 384 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...