WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Лінійна регресія - Реферат

Лінійна регресія - Реферат

його розрахунку.
10. Коефіцієнт еластичності, його зміст та визначення.
11. Для чого використовуються довірчі інтервали.
12. Як розрахувати стандартну похибку рівняння регресії і прогнозу.
13. Для чого використовується t- критерій Стюдента.
?
1
Значення фактора Х
N Х1 Х2 ХЗ Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12
1 2,06 2,53 2,17 3,65 3,22 2,16 4,57 2,25 6,15 1,86 2,07 3,11
2 2,58 3,54 2,90 3,82 3,87 2,65 5,42 2,98 5,66 1,91 3,22 3,15
3 3,14 3,84 3,29 3,76 4,95 3,49 5,29 2,15 7,50 2,14 3,04 3,85
4 3,54 3,84 4,13 5,24 5,10 3,16 6,33 2,71 6,90 3,39 3,42 4,84
5 4,18 4,22 5,25 5,03 5,88 3,85 7,63 3,70 6,31 3,95 5,23 4,62
6 4,78 4,81 4,92 5,52 7,28 4,58 7,53 4,59 6,25 4,30 5,70 4,87
7 5,11 6,53 5,79 5,62 6,90 5,33 7,73 4,77 9,39 5,10 6,53 6,09
8 5,67 5,82 5,87 6,98 7,54 5,89 8,44 5,34 9,73 5,47 6,41 7,06
9 6,02 6,43 6,99 6,91 7,91 6,20 9,49 5,45 9,33 5,97 6,68 6,23
10 6,65 7,73 7,04 7,95 8,40 6,39 9,18 6,00 10,50 6,16 7,46 6,83
11 7,05 8,19 8,14 7,24 8,14 6,95 10,14 6,25 11,10 6,46 6,83 8,01
12 7,52 7,65 8,06 9,27 8,76 7,25 9,94 6,79 11,51 6,07 6,34 8,26
13 8,03 9,31 8,57 8,46 9,67 7,80 10,92 8,24 12,42 6,71 8,19 9,37
14 8,56 9,26 9,45 10,30 10,28 8,47 11,89 8,51 12,40 7,16 7,19 9,02
15 9,03 9,86 9,06 10,72 10,59 9,22 11,14 9,15 13,14 8,81 9,72 9,76
Хр 9,52 9,69 10,30 10,05 11,58 9,32 11,73 9,78 12,56 8,07 8,71 10,28
Значення показника У
N Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12
1 7,24 10,89 16,21 12,11 15,21 16,62 10,22 12,50 19,66 14,87 22,68 10,65
2 8,02 11,92 17,75 12,30 15,42 17,63 10,58 13,88 20,53 15,78 23,89 11,67
3 9,28 12,45 18,39 13,82 16,44 19,22 12,01 15,16 21,31 16,79 24,32 12,96
4 10,12 13,27 18,87 14,84 17,93 19,36 12,84 16,06 22,59 18,03 25,97 13,40
5 11,12 14,12 19,60 15,86 18,52 20,52 13,28 16,66 23,27 18,29 28,23 15,12
6 12,19 15,23 21,21 16,41 19,80 21,95 15,13 17,65 24,44 19,93 27,60 16,03
7 13,01 16,07 21,84 17,80 20,76 22,45 15,84 18,46 25,85 20,32 28,13 16,29
8 14,12 17,40 23,00 18,61 2130 23,56 17,08 19,54 26,74 21,18 29,84 18,07
9 15,21 18,68 24,44 19,57 22,25 24,90 17,99 20,58 27,36 22,47 30,31 18,40
10 16,29 19,48 25,36 21,26 24,14 25,53 18,32 21,77 28,37 23,47 31,52 19,53
11 17,01 20,52 25,54 21,08 24,17 26,11 19,49 22,15 29,22 24,07 32,27 20,48
12 18,03 21,32 2714 22,99 25,66 28,02 20,59 23,80 30,50 25,57 33,77 21,72
13 19,19 22,58 27,95 23,43 26,50 28,37 21,35 24,79 31,21 27,07 34,66 23,17
14 20,21 23,73 28,99 24,63 27,46 29,46 23,20 25,57 32,56 27,62 35,93 23,57
15 21,22 25,02 30,80 25,41 29,02 30,42 24,21 27,18 33,66 28,42 36,97 24,41
Для формування варіанта вибирається будь-який стовпчик з таблиці №1 в парі з будь-яким стовпчиком таблиці №2.
Тема №2: Аналіз індивідуального ринку.
У наш час використання ЕОМ дає можливість проводити детальний аналіз індивідуальних ринків. Сама таблиця попиту та її представлення у вигляді кривої попиту не дає можливості виробнику знайти оцінку оптимальної ціни на даний вид товару та прийняти оптимальне рішення. Нехай відома таблиця попиту:
Pi Р1 Р2 ..Рn
Di D1 D2 ..Dn
Вводимо гіпотезу, що між ціною Р та величиною попиту D існує стохастична залежність D = a0 + a1 o Р + a2 o P2.
Для регресії у вигляді многочлена другого степеня система нормальних рівнянь має такий вигляд:
Після розв'язування системи рівнянь знайдемо оцінки параметрів регресії попиту.
Вплив еластичності попиту на ринкові обороти.
Якщо відома регресія попиту на певний вид товару D = f(P), товарообіг у грошовому виразі дорівнює добутку реалізованого попиту на ціну товару Z = Р o f(P). Виробника цікавлять зміни товарообігу в грошовому виразі залежно від зміни ціни на даний вид товару. Проведемо дослідження зміни товарообігу Z залежно від значень Р, тобто знайдемо проміжки зростання, спадання і точку екстремуму товарообігу Z. Для цього знайдемо похідну від Z по Р:
;
де Kd = - коефіцієнт еластичності попиту.
Звідси випливає, що товарообіг Z є функцією від коефіцієнта еластичності попиту Kd . В залежності від знака Z' розрізняють три різних варіанти коефіцієнта еластичності попиту:
1. Якщо похідна від товарообігу по ціні додатна Z > 0, то при зростанні ціни Р зростає товарообіг Z. Оскільки з економічного змісту f{P) > 0, то Zp' буде більше нуля, якщо 1 + Kd > 0. Звідки випливає, що на проміжку, де товарообіг зростає, коефіцієнт еластичності попиту Kd > -1. З іншого боку, регресія попиту спадна і тому f'(P) < 0. Звідки випливає, що Kd < 0.
Таким чином, на проміжку, де товарообіг зростає, коефіцієнт еластичності попиту змінюється в межах від --1 до 0 (рис). В економіці прийнято називати попит нееластичним, якщо коефіцієнт еластичності попиту змінюється в межах від-1 до 0.
Економічна інтерпретація. Зміна ціни на 1% викликає зміну попиту в зворотному напрямку на |Kd| %, де
О < Kd < -1, при цьому товарообіг у грошовому виразі зростає.
2. Якщо Z' < 0, то з підвищенням ціни на товар відбувається зниження товарообігу в грошовому виразі. Оскільки f(P) o [1 + Kd] 0, то 1 + Kd < 0. Звідки випливає, що Kd < -1. Якщо значення коефіцієнта еластичності попиту для даної ціни Р менше -1, то попит при цій ціні еластичний.
Економічна інтерпретація. При еластичному попиті зміна ціни товару на 1% викликає зміну попиту в зворотному напрямку на Kd%, де Kd 0, дайте економічну інтерпретацію.
4. Що відбувається з товарообігом при зростання ціни і коли Z' 1. В даному випадку маємо економію ресурсів на масштабах виробництва.
3. Якщо значення загального коефіцієнта еластичності менше одиниці, то збільшення факторів виробництва в (стале число більше одиниці) разів викличе зменшення обсягу виробництва в число разів менше за , тобто в a1+a2 , де a1 + а2. > 1. Тобто в цьому випадку при зростанні обсягу виробництва зростають витрати на одиницю продукції.
Ізокванти
Геометричнo виробничу регресію можна зобразити як поверхню в тримірному просторі з координатами

 
 

Цікаве

Загрузка...