WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Основи геометрїї. Планиметрія - Реферат

Основи геометрїї. Планиметрія - Реферат

Реферат на тему:

Основи геометрїї. Планиметрія

Трикутники і їхні властивості

Планіметрія - частина геометрії, у якій вивчаються властивості ліній і фігур на площині.

Початкові поняття геометрії, такі, як площина, пряма, точка, лінія, фігура, вважаються заданими споконвічно і не вимагають спеціального визначення.

Твердження в геометрії мають форму означень, аксіом і теорем. При цьому означення дають необхідні поняття і властивості геометричних об'єктів, аксіоми являють собою твердження, прийняті без доведення, а теореми доводяться за допомогою логічних міркувань.

Рухом називається перетворення площини, що зберігає відстань між будь-якими двома точками.

Фігури називаються рівними, якщо існує рух, що переводить одну фігуру площини в іншу.

Сформулюємо деякі основні означення планіметрії, пов'язані з трикутником.

Трикутником, називається фігура, яка складається з трьох відрізків, які з'єднують кожну пару з трьох точок, що не лежать на одній прямій.

Периметром Р трикутника називається сума довжин сторін цього трикутника.

Медіаною трикутника називається відрізок, що з'єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторіни.

Висотою трикутника називається відрізок перпендикуляра, опущеного з вершини трикутника на протилежну сторону чи на її продовження.

Бісектрисою кута називається пряма, що поділяє кут на два рівних кути. Бісектрисою трикутника називається відрізок бісектриси кута трикутника, розташований внутрі трикутника.

Прямокутним називається трикутник, дві сторони якого перпендикулярні (утворять кут 90°). Дві перпендикулярні сторони прямокутного трикутника називаються катетами, а третя сторона — гіпотенузою.

Основні ознаки рівності довільних трикутників:

Перша ознака. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно рівні двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то ці трикутники рівні.

Друга ознака. Якщо сторона і два протилежних до неї кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні і двом протилежним її кутам іншого трикутника, те ці трикутники рівні.

Третя ознака. Якщо три сторони одного трикутника рівні трьом сторонам іншого, то ці трикутники рівні.

Теорема 1 (нерівність трикутника). Сума довжин будь-яких двох сторін трикутника більше довжини третьої сторони.

Зауваження. У деяких курсах планіметрії нерівність трикутника розглядається як аксіома.

Співвідношення між сторонами і кутами в довільному трикутнику визначаються теоремами 2 і 3.

Теорема 2. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут.

Теорема 3. У трикутнику проти більшого кута лежить велика сторона.

Рівнобедреним називається трикутник, дві сторони якого рівні. Третя сторона рівнобедреного трикутника називається його основою.

Теорема 4. Кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. обернена теорема: якщо кути при основі трикутника рівні, то трикутник рівнобедрений.

Рівностороннім називається трикутник, усі сторони якого рівні. Усі кути рівностороннього трикутника рівні 60°.

Паралельність. Паралелограм і трапеція. Подоба трикутників

Паралельними називаються дві прямі, що належать однієї площини, і не мають загальних точок.

Аксіома паралельності (постулат Евкліда). Через точку, що не лежить на даній прямій, можна провести єдину пряму, паралельну даної.

При перетині двох прямих а і b січної утворюється вісім кутів (рис. 13), що носять спеціальні назви:

1) навхрест лежачі кути3 і 5, 4 і 6; 2) однобічні кути 4 і 5, 3 і 6; 3) відповідні кути 1 і 5, 4 і 8, 2 і 6, 3 і 7.

Рис. 13

Ознаки паралельності:

1) Якщо при перетині двох прямих навхрест лежачі кути рівні, то прямі паралельні.

2) Якщо при перетині двох прямих січної відповідні кути рівні, то прямі паралельні.

3) Якщо при перетині двох прямих січної сума однобічних кутів дорівнює 180°, то прямі паралельні.

Властивості паралельних прямих формулюються як твердження, зворотні ознакам. Наприклад, властивість 1: "Якщо дві паралельні прямі перетинаються січної, то нахрест лежачі кути рівні ".

Наведемо теореми і означення, пов'язані з паралельністю.

Теорема 1. Сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180°.

Паралелограмом називається чотирикутник, протилежні сторони якого попарно Паралельні.

Ознаки паралелограма:

1) Якщо дві протилежні сторони чотирикутника рівні і Паралельні, те цей чотирикутник — паралелограм.

2) Якщо діагоналі чотирикутника в точці перетинання поділяються навпіл, те цей чотирикутник — паралелограм.

3) Якщо протилежні кути чотирикутника попарно рівні, те цей чотирикутник — паралелограм.

Властивості паралелограма формулюються так само, як твердження, зворотні ознакам паралелограма. Наприклад, властивість 2: "У паралелограмі діагоналі точкою перетину поділяються навпіл".

Трапецією називається чотирикутник, дві протилежні сторони якого паралельні. Ці сторони називають основами трапеції. Дві інші, непаралельні сторони трапеції називають бічними. Трапеція називається рівнобедреною, якщо її бічні сторони рівні. Трапеція називається прямокутною, якщо одна з її бічних сторін перпендикулярна підставам.

Теорема 2 (теорема Фалеса). Якщо на прямій а відкласти кілька рівних відрізків і через їхні кінці провести Паралельні прямі, то ці прямі відітнуть на будь-якої іншої прямої b рівні між собою відрізки (рис. 14), тобто якщо АВ == ВР = CD, те A1B1 = B1C1 = C1D1.

Рис. 14

Наслідок. Паралельні прямі відтинають на сторонах кута відповідно пропорційні відрізки, тобто вірно співвідношення (рис. 14)

На основі теореми Фалеса доводиться три важливих для рішення задач теорем.

Теорема 3 (про середню лінію). Середня лінія трикутника, що з'єднує середини двох сторін, паралельна третій стороні і дорівнює її половині.

Теорема 4. Середня лінія трапеції, що з'єднує середини бічних сторін, паралельна основам і дорівнює їхній напівсухі.

Задача. У трапеції ABCD паралельні сторони відповідно мають довжини: ВР = 12, AD =20. Знайдемо довжини трьох відрізків, на які діагоналі АС і BD розділяють середню лінію трапеції (рис. 16).

1) МР — середня лінія Δ АВС. Тому, по теоремі 2, 2) QN — середня лінія Δ ВDC; відповідно 3) MN — середня лінія трапеції ABCD, тому по теоремі 3 маємо 4) PQ = MJV –– MP NQ = 16 – 6 – 6 = 4. Одержимо МР = NQ = 6, PQ = 4.

Рис. 16

Теорема 5 (про бісектрису внутрішнього кута трикутника). Бісектриса внутрішнього кута довільного трикутника поділяє протилежну сторону на відрізки, пропорційні протилежним сторонам: (рис. 17, а).

Задача. В прямокутному трикутнику АВС (рис. 17, б) АС = 3, ВР = 4. Знайдемо довжини відрізків, на які бісектриса AD поділяє сторону ВС, а також довжину бісектриси AD.

1) По теоремі Піфагора знаходимо 2) Нехай AD — бісектриса CAB. Позначимо CD = x, тоді BD = 4 – x. 3) По теоремі 5 маємо Звідси 4) По теоремі Піфагора для CAB одержимо AD2 == АС2 + CD2. Тому Одержимо відповідь:

Рис. 17

Два трикутники називаються подібними, якщо їхні відповідні кути рівні, а схожі сторони пропорційні.

Ознаки подоби трикутників

Перша ознака. Якщо два кути одного трикутника відповідно рівні двом кутам іншого трикутника, то трикутники подібні.

Друга ознака. Якщо дві сторони одного трикутника відповідно пропорційні двом сторонам іншого, а кути, укладені між ними, відповідно рівні, то трикутники подібні.

Третя ознака. Якщо три сторони одного трикутника відповідно пропорційні трьом сторонам іншого, то трикутники подібні.

В трикутнику АВС (рис. 18) проведені відрізки AD і BE, що перетинаються в точці О. Відомі відносини, у яких точки D і Е поділяють відповідні сторони:

Рис. 18

Знайдемо відносини, у яких відрізки AD і BE поділяються крапкою О. Маємо за умовою

Проведемо відрізок DF || BE По теоремі Фалеса, Тоді:

Записуючи ще раз теорему Фалеса, одержимо

або

Аналогічно, якщо через точку Е провести пряму, рівнобіжну AD, знайдемо:

Чотирикутники

Чотирикутник називається опуклим, якщо він знаходиться в одній на півплощині щодо кожної прямої, що містить його сторону.

Властивості й ознаки паралелограма, одного з видів чотирикутника, описані А попередньої частини. До окремих випадків паралелограма відносяться такі види чотирикутників, як ромб, прямокутник і квадрат.

Ромбом називається паралелограм, усі сторони якого рівні.

Крім властивостей паралелограма ромб (рис. 19) має власні властивості:

а) діагоналі ромба є бісектриса його кутів;

б) діагоналі ромба взаємно перпендикулярні.

Рис. 19

Прямокутником називається паралелограм, один з кутів якого прямої.

Особлива властивість прямокутника: діагоналі прямокутника рівні.

Квадратом називається ромб, один з кутів якого прямої кут. Квадрат має як властивості ромба, так і властивості прямокутника.

Медіана прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, дорівнює половині гіпотенузи.

Властивості вписаної й описаної кіл для чотирикутників даються наступними теоремами.

Теорема 1. Для того щоб у чотирикутник можна було вписати окружність, необхідно і досить, щоб суми протилежних сторін були рівні.

Теорема 2. Для того щоб навколо чотирикутника можна було описати окружність, необхідно і досить, щоб суми його протилежних кутів були рівні.

Коло і круг. Число π

Колом називається множина точок площини, рівновіддалених від однієї, називаної центром. Кругом називається множина точок площини, відстань від який до однієї точки — центра кола — не перевершує постійної величини, називаної радіусом кола.


 
 

Цікаве

Загрузка...