WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Задачі, що розв’язуються за допомогою нерівностей - Реферат

Задачі, що розв’язуються за допомогою нерівностей - Реферат

Реферат на тему:

Задачі, що розв'язуються за допомогою нерівностей

Задача. З пункту А в пункт В о 8 год. ранку виходить швидкий поїзд. У цей же момент із В до А виходять пасажирський і кур'єрський потяги, причому швидкість пасажирського потяга в два рази менше швидкості кур'єрського. Швидкий поїзд прибуває в пункт В о 13 год. 50 хв. того ж дня, а зустрічає кур'єрський потяг не раніше 10 год 30 хв. ранку. Знайти час прибуття пасажирського потяга в пункт А, якщо відомо, що між моментами зустрічей швидкого поїзда з кур'єрським і швидкого поїзда з пасажирським проходить не менше години.

Розв'язок. Креслення до цієї задачі представлене на рис. 10. Як це зустрічалося раніше, тут зручно ввести відстань між містами s, а також швидкості потягів: — пасажирського, — швидкого. Тоді швидкість кур'єрського потяга буде дорівнювати

Рис. 10

Складемо, як звичайно, рівняння (у даному випадку рівняння і нерівності) за допомогою наступної таблиці:

Умова задачі

Рівняння, нерівність

Швидкий поїзд прибуває до пункт В о 13 год. 50 хв., тобто через 5 год. 50 хв.

(1)

Швидкий поїзд зустрічається з кур'єрським потягом не раніше 10 ч 30 хв ранку, тобто не менш чим через 2 ч 30 хв

(2)

Між моментами зустрічей швидкого поїзда з кур'єрським і швидкого поїзда в пасажирським проходить не менш години

(3)

Останню нерівність необхідно пояснити. Відношення

є час, що пройшов від початку руху до зустрічі швидкого і кур'єрського потягів, а час до зустрічі швидкого і пасажирського потягів дорівнює відношенню

Різниця цих співвідношень дорівнює часу, що пройшов від моменту зустрічі швидкого поїзда з кур'єрським до моменту зустрічі швидкого поїзда з пасажирським. Ця різниця, за умовою більше або дорівнює 1.

Нерівності (2) і (3) можна перетворити так:

Підставляючи в ці нерівності значення відношення з першого рівняння і виконуючи перетворення, одержимо систему нерівностей:

Звідси видно, у чому полягає вузловий момент розв'язку цієї задачі. Отримано систему майже виключаючихь одна одну нерівностей. Для того щоб така система була сумісною, необхідно виконання рівності

Саме ця рівність дає нам відсутнє рівняння. У задачі потрібно знайти час прибуття пасажирського потяга в пункт А,тобто величину Маємо:

Отже, пасажирський потяг витрачає на дорогу 8 год. 45 хв. і прибуває в пункт А в 16 год. 45 хв.

Ще один приклад подібної задачі.

Задача. У 7 год. ранку з пункту А в пункт В за течією ріки відправляються байдарка і катер. Байдарка припливає в пункт В о 17 год того ж дня. Катер же, дійшовши до пункту В, миттєво повертає назад і на своєму шляху з В до А зустрічає байдарку не пізніше 15 год, а прибуває в пункт А не раніше 23 год. того ж дня. Знайти час прибуття катера в пункт В, якщо відомо, що власна швидкість катера в два рази більша власної швидкості байдарки.

Розв'язок. Своєрідність цієї задачі, як і попередньої, полягає в тому, що складених рівнянь недостатньо для однозначного визначення всіх невідомих. Це допомагають зробити наявні в задачі умови, що виражаються у вигляді нерівностей.

Нехай і — швидкості катера, байдарки (у стоячій воді) і ріки відповідно, — відстань між пунктами А і В. Тоді маємо наступну таблицю:

Умови задачі

Рівняння або нерівність

Байдарка знаходилася в дорозі 10 год

(1)

На зворотному шляху з В в Л катер зустрів байдарку не пізніше 15 ч того ж дня

(2)

Катер прибув назад у пункт А не раніше 23 ч того ж дня

Катер може рухатися проти течії

Пояснимо, як була складена нерівність (2) системи. Нехай — час (у годинах), що пройшов з початку руху до зустрічі катера і байдарки. Тоді

Тут — час руху катера вниз по річці з А до В. Знайшовши час t з отриманого рівняння, ми приходимо до лівої частини нерівності (2).

Знайдемо розв'язок системи нерівностей (1)—(4). Розділивши чисельник і знаменник кожного з дробів у лівій частині (2) і (3) на vб + u і з огляду на рівність (1), одержуємо

(2)

і

(3)

Отримані нерівності можна подати у такій формі:

або

і

Звідси видно, що ця система нерівностей несуперечлива, якщо тобто . Тоді з рівняння (1) одержуємо

тобто

У задачі потрібно знайти час прибуття катера до пункт В. Знаходимо

Відповідь. Катер припливає в пункт В о 13 годині.

Задача. Школяр переклеює усі свої марки в новий альбом. Якщо він наклеїть по 20 марок на один лист, то йому не вистачить альбому, а якщо по 23 марки на лист, то принаймні один лист виявиться порожнім. Якщо школяреві подарувати такий же альбом, на кожнім листі якого наклеєно по 21 марці, то всього в нього стане 500 марок. Скільки аркушів в альбомі?

Розв'язок. Нехай в альбомі т аркушів, а в школяра мається N марок. Тоді рівняння і нерівності цієї задачі складаються в такий спосіб.

Умова задачі

Рівняння, нерівність

Якщо школяр наклеїть по 20 марок на лист, то йому не вистачить альбому

Якщо школяр наклеїть по 23 марки на один лист, то принаймні один лист виявиться порожнім

Якщо школяреві подарувати такий же альбом, у якому на кожнім листі по 21 марці, то всього в нього буде 500 марок

Таким чином, у цій задачі є одне рівняння і дві нерівності. Виразимо N з рівняння цієї системи і підставимо його в кожну з нерівностей:

З огляду на, що т — ціле число, з першої нерівності цієї системи знаходимо, що а з другої нерівності — що

Порівняємо між собою ці результати, отримуємо

Відповідь. В альбомі 12 аркушів.

Вправи

1. Відстань між станціями А і В дорівнює 360 км. В той же час з А і з В назустріч один одному виходять два потяги. Потяг, що відправився з А, прибуває на станцію В не раніше ніж через 5 год. Якби його швидкість була в 1,5 рази більшою, ніж насправді, то він зустрів би другий потяг раніше, ніж через дві години після свого виходу з А. Швидкість якого потяга більша?

Відповідь. Швидкість потяга, що вийшов з В, більше.

2. Квартал забудований п'ятиповерховими і дев'ятиповерховими будинками, причому дев'ятиповерхових будинків менше, ніж п'ятиповерхових. Якщо число дев'ятиповерхових будинків збільшити вдвічі, то загальне число будинків стане більше 24, а якщо збільшити вдвічі число п'ятиповерхових будинків, то загальне число будинків стане менше 27. Скільки побудовано п'ятиповерхових будинків і скільки дев'ятиповерхових?

Відповідь. 9 п'ятиповерхових будинків і 8 дев'ятиповерхових будинків.

3. У 9 год. ранку з пункту А виїжджає велосипедист, що їде до пункту В. Через 2 год. після виїзду велосипедиста з А в В виїжджає автомобіліст, що доганяє велосипедиста не пізніше 12 год дня. Продовжуючи рух, автомобіліст прибуває в пункт В, миттєво повертає і їде з В в А. На цьому шляху автомобіліст зустрічає велосипедиста і потім прибуває в пункт А о 17 год. того ж дня. Знайти час прибуття велосипедиста в пункт В, якщо відомо, що між двома зустрічами велосипедиста й автомобіліста пройшло не більш 3 год.

Відповідь. 18 год.

4. Відстань між А і В дорівнює 7 км. Два пішоходи одночасно вийшли назустріч один одному і зустрілися раніше чим через 1 годину. Якби перший йшов удвічі швидше, ніж він йшов насправді, а швидкість руху другого була б на 2 км/год. більше його фактичної швидкості, то до моменту зустрічі другий пройшов би велику частину шляху. Швидкість якого пішохода більша?

Відповідь. Швидкість другого пішохода більше.

5. З міста А в місто В, що знаходиться на відстані 105 км від А, з постійною швидкістю v км/год. виходить автобус. Через 30 хв. слідом за ним з А зі швидкістю 40 км/год. виїжджає автомобіль, що, наздогнавши автобус, повертає назад і рухається з колишньою швидкістю. Визначити всі ті значення v, при яких автомобіль повертається в місто А пізніше, ніж автобус приходить у місто В.

Відповідь.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вишенський В. А., Перестюк М. О., Самойленко А. М. Збірник задач з математики: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: Либідь, 1993. — 344 с.

 2. Саушкін О. Ф. Розв'язування алгебраїчних рівнянь. — К.: КНЕУ.

 3. Лурьве М. В., Александров Б. И. Задачи на составление уравнений: Учеб. рук-во. — 3-е изд., перераб. — М.: Наука, 1990. — 96 с.

 4. Амелькин В. Задачи з параметром. — Минск, 1994.

 5. Мордкович А. Г. Набольшее и наименьше значения величин. — М.: Школа-Пресс, 1995. — 144 с.

 6. Чайковський М. А. Квадратні рівняння. — К., 1970. — 242 с.

 7. Маслай Г. С., Шоголева Л. О. Рівняння та системи рівнянь з параметрами: Математика. № 21—22 (81—82), Червень 2000.

 8. Гусак Г. М., Капуцкая Д. А. Математика для подготовительных отделений вузов: Справ. пособие / Под ред. А. А. Гусака. — Мн.: Высш. шк., 1989. — 495 с.

 9. Маслова Т. Н., Суходений А. М. Ваш домашний репетитор. — М.: ООО "Изд. дом "ОНИКС 21 век"", 2003. — 672 с.

 10. Математика для поступающих в экономические вузы: Уч. пос. для вузов / Под ред. проф. Н. М. Кремера. — 2-ге изд., перероб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 430 с.

 11. Алгебра и начала аналіза: Учебн. для 10—11 кл. общ. учредж. / Под ред. А. Н. Колмогорова. — 12-е изд. — М.: Просвещение, 2002. — 384 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...