WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Задачі на складання систем рівнянь та нерівностей. Задачі, у яких число невідомих перевищує число рівнянь системи - Реферат

Задачі на складання систем рівнянь та нерівностей. Задачі, у яких число невідомих перевищує число рівнянь системи - Реферат

Реферат на тему:

Задачі на складання систем рівнянь та нерівностей. Задачі, у яких число невідомих перевищує число рівнянь системи

Серед прикладів, розглянутих у попередніх параграфах, вже зустрічалися задачі, у яких число невідомих у системі рівнянь перевищувало число самих рівнянь. Причини, що приводили до такої ситуації, пов'язані зі способом розв'язку задач. Якщо вибирати невідомі для складання рівнянь, керуючись принципом найбільшої зручності математичного запису умов задачі, то та величина, яку необхідно знайти, може не ввійти в їхнє число. Як правило, така величина представляється деякою комбінацією введених невідомих, тому може статися, що однозначне визначення всіх невідомих із системи рівнянь неможливо, проте шукана комбінація цих невідомих знаходиться однозначно.

Розглянемо ряд прикладів, що ілюструють цей клас задач на складання рівнянь.

Задача. Школяр затратив деяку суму грошей на покупку портфеля, авторучки і книги. Якби портфель коштував в 5 разів дешевше, авторучка — у 2 рази дешевше, а книга — в 2,5 рази дешевше, ніж насправді, то та ж покупка коштувала б 8 руб. Якби портфель коштував у 2 рази дешевше, авторучка — у 4 рази дешевше, а книга — в 3 рази дешевше, те за ту ж покупку школяр сплатив би 12 руб. Скільки коштує вся покупка і за що було сплачено більше: за портфель чи за авторучку?

Розв'язок. Найбільш природно ввести в цій задачі вартості портфеля, авторучки і книги: і руб. відповідно. Тоді перша і друга умови задачі дають два рівняння:

чи

Таким чином, ми маємо у своєму розпорядженні систему двох рівнянь, у якій містяться три невідомі. Зрозуміло, що визначити всі три невідомі однозначно з такої системи не можна. Однак умова задачі і не вимагає цього Необхідно знайти лише вартість усієї покупки, тобто величину А така комбінація невідомих легко знаходиться з наведеної системи рівнянь.

Дійсно, коефіцієнти при невідомих у системі такі, що, склавши почленно рівняння системи, одержимо

чи

т. е. уся покупка коштує 28 руб.

Порівняємо між собою величини х і у. Крім величини із системи рівнянь, знаходимо

чи

Оскільки і то ясно, що Виходить, тобто

Відповідь. 28 руб.; портфель дорожчий за авторучку.

Задача. Маються два різних сплави міді зі свинцем. Якщо взяти 1 кг першого сплаву і 1 кг другого сплаву і переплавити їх, то вийде сплав, що містить 65 % міді. Відомо, що якщо взяти два шматки — шматок I і шматок II першого і другого сплавів відповідно, що мають сумарну масу 1 кг, і переплавити їх, то вийде сплав із вмістом 60% міді. Яка маса міді, що міститься в сплаві, що виходить при спільному переплавлянні шматка першого сплаву, рівного по масі шматку II, і шматка другого сплаву, рівного по масі шматку I?

Розв'язок. Уведемо процентні вмісти міді в сплавах: р% — в першому (концентрація міді р/100) і q% — в другому (концентрація міді q/100), а також масу шматка І — х кг і масу шматка ІІ — у кг. Складемо рівняння задачі.

Умова задачі

Рівняння

1 кг першого сплаву, переплавлений з 1 кг другого сплаву, дає сплав, що містить 65% міді

Сумарна маса шматка I і шматка II дорівнює 7 кг

Якщо переплавити шматок I і шматок II, то вийде сплав, що містить 60% міді

Таким чином, виходить система трьох рівнянь з чотирма невідомими:

Звичайно, усієї чотири невідомих з такої системи однозначно знайти не можна. Тому звернемося до питання, на яке потрібно відповісти. Потрібно визначити, яка маса міді, що міститься в сплаві, що виходить при спільному переплавлянні шматка першого сплаву, рівного по масі шматку II, і шматка другого сплаву, рівного по масі шматку I, тобто величину

Система рівнянь цієї задачі має таку структуру, що величину qx + py можна легко знайти. Дійсно, перемножуючи почленно перше і друге рівняння і віднімаючи з добутку третє рівняння, одержуємо

Після цього знаходимо величину Q:

Q = 4,9 кг.

Відповідь. 4,9 кг.

Задача. Три пункти А, В і С з'єднані прямолінійними дорогами. До відрізка дороги АВ примикає квадратне поле зі стороною, рівною до відрізка дороги примикає квадратне поле зі стороною, що дорівнює , а до відрізка дороги примикає прямокутна ділянка лісу довжиною і шириною 4 км. Площа лісу на 20 км2 більше суми площ квадратних полів. Знайти площу лісу.

Розв'язок. Нехай (рис. 9). Тоді, виходячи з умов задачі, можна скласти тільки одне рівняння:

або

(1)

Таким чином, маємо одне рівняння з трьома невідомими. Розв'язок задачі може бути знайдено, якщо врахувати, що — це сторони трикутника і, виходить, задовольняють відомим геометричним нерівностям;

а)

б) (2)

в)

Ці нерівності дають необхідні і достатні умови, при яких три відрізки і утворять трикутник; у випадку обернення однієї з нерівностей у рівність трикутник вироджується у відрізок прямої.

Підставляючи вираження для з (1) у (2), одержуємо нерівність

яке можна переписати в наступному вигляді:

(Тут щодо перемінних х і у було використане перетворення, що називається виділенням повного квадрата.)

Оскільки сума двох ненегативних доданків не може бути меншою за нуль, те останні нерівності виконуються тільки в тому випадку, якщо

і

Це і є ті додаткові рівняння задачі, що дозволяють визначити розв'язок. Знаходимо

Оскільки то стає ясним, що пункти і знаходяться на одній прямій. Площа лісу, рівна 4z км2, складає 40 км2. Звичайно, така задача може бути вирішена тільки при спеціальному підборі числових даних.

ВПРАВИ

1. Троє робітників повинні зробити 80 однакових деталей. Відомо, що всі троє разом роблять за годину 20 деталей. До роботи приступив спочатку перший робітник. Він зробив 20 деталей, затративши на це більше трьох годин. Частину роботи, що залишилася, виконали разом другий і третій робітники. На всю роботу пішло 8 год. Скільки годин треба було б першому робітнику на всю роботу, якби з початку і до кінця він робив її один?

Відповідь. 16 год.

2. Радгосп має у своєму розпорядженні трактори чотирьох марок А, Б, В и Г. Бригада з чотирьох тракторів (два трактори марки 5 і по одному трактору марок В і Г) виорює поле за два дні. Бригада з двох тракторів марки А і одного трактора марки В витрачає на цю роботу три дні, а три трактори марок А, Б і В — чотири дні. За скільки часів виконає роботу бригада, складена з чотирьох тракторів різних марок?

Відповідь. дня.

3. Туристський клуб розробив маршрути декількох походів: а) дводенний байдарковий похід; б) дводенний велосипедний похід; в) восьмиденний комбінований похід (чотири дні на байдарці, чотири дні пішки); г) п'ятиденний похід (один день на плоті, один день на байдарці, три дні пішки); д) шестиденний похід (три дні на плоті і три дні пішки). Третій маршрут довший за другий на 40 км, другий довший за перший на 80 км, а довжина четвертого маршруту 90 км. Передбачається, що при кожному даному способі пересування за кожний день проходиться та саме відстань. Знайти довжину п'ятого маршруту

Відповідь. 90 км.

4. З пункту А по одному шосе виїжджають одночасно два автомобілі, а через годину слідом за ними виїжджає третій. Ще через годину відстань між третім і першим автомобілями зменшилася в півтора рази, а між третім і другим — у два рази. Швидкість якого автомобіля, першого чи другого, більше і в скількох разів, якщо відомо, що третій автомобіль не обганяв перших двох?

Відповідь. Швидкість першого автомобіля в 9/8 рази більша, ніж другого.

5. Продають три шматки тканини. З першого продали половину, із другого 2/3, а третій шматок, у якому було 1/3 усієї тканини, продали весь. Скільки відсотків тканини продано, якщо всього залишилось її вдвічі менше, ніж було в другому шматку?

Відповідь. 75 %.

6. У лабораторії є розчини солі чотирьох різних концентрацій. Якщо змішати перший, другий і третій розчини у ваговому відношенні 3:2:1, то вийде 15%-й розчин. Другий, третій і четвертий розчини, узяті в рівній пропорції, дають при змішанні 24%-й розчин, і, нарешті, розчин, складений з рівних вагових частин першого і третього розчинів, має концентрацію 10%. Яка концентрація вийде при змішанні другого і четвертого розчинів у пропорції 2:1?

Відповідь. 0,29.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вишенський В. А., Перестюк М. О., Самойленко А. М. Збірник задач з математики: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: Либідь, 1993. — 344 с.

 2. Саушкін О. Ф. Розв'язування алгебраїчних рівнянь. — К.: КНЕУ.

 3. Лурьве М. В., Александров Б. И. Задачи на составление уравнений: Учеб. рук-во. — 3-е изд., перераб. — М.: Наука, 1990. — 96 с.

 4. Амелькин В. Задачи з параметром. — Минск, 1994.

 5. Мордкович А. Г. Набольшее и наименьше значения величин. — М.: Школа-Пресс, 1995. — 144 с.

 6. Чайковський М. А. Квадратні рівняння. — К., 1970. — 242 с.

 7. Маслай Г. С., Шоголева Л. О. Рівняння та системи рівнянь з параметрами: Математика. № 21—22 (81—82), Червень 2000.

 8. Гусак Г. М., Капуцкая Д. А. Математика для подготовительных отделений вузов: Справ. пособие / Под ред. А. А. Гусака. — Мн.: Высш. шк., 1989. — 495 с.

 9. Маслова Т. Н., Суходений А. М. Ваш домашний репетитор. — М.: ООО "Изд. дом "ОНИКС 21 век"", 2003. — 672 с.

 10. Математика для поступающих в экономические вузы: Уч. пос. для вузов / Под ред. проф. Н. М. Кремера. — 2-ге изд., перероб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 430 с.

 11. Алгебра и начала аналіза: Учебн. для 10—11 кл. общ. учредж. / Под ред. А. Н. Колмогорова. — 12-е изд. — М.: Просвещение, 2002. — 384 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...