WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Розв’язування нерівностей - Реферат

Розв’язування нерівностей - Реферат

Реферат на тему:

Розв'язування нерівностей

Основні поняття

Два математичні вирази, сполучені знаком "більше" (>), "менше" (<), "не більше" () або "не менше" (), називаються нерівностями.

Запис означає, що або .

Нерівності бувають числові і буквені. Числовими називають такі нерівності, обидві частини яких є числа, записані цифрами. Якщо хоча б одна частина нерівності є буквеним виразом, така нерівність називається буквеною.

Будь-яка правильна числова нерівність, а також будь-яка буквена нерівність, що справджується при всіх допустимих значеннях букв, які входять до неї, називається тотожною нерівністю. Наприклад:

Наведемо властивості тотожних нерівностей.

1. Якщо , то .

2. Якщо , , то .

3. Якщо , то .

4. Якщо , , то , .

5. Якщо , , то .

6. Якщо і n — натуральне число, то , .

Нерівності першого степеня з одним невідомим

Нерівність, яка містить букви, що позначають невідомі числа, називається нерівністю з невідомими.

Якщо в нерівність з одним невідомим замість невідомого підставити яке-небудь число і в результаті дістанемо правильну числову нерівність, то кажуть, що це число задовольняє дану нерівність.

Кожне число, що задовольняє нерівність, називають розв'язком цієї нерівності.

Розв'язати нерівність — означає знайти всі її розв'язки.

Нерівність виду називається нерівністю першого степеня з одним невідомим.

Приклад. Розв'язати нерівність

.

 • Після перетворень дістанемо , звідки .

Система двох нерівностей з одним невідомим зводиться до одного з таких випадків.

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

Якщо , то розв'язок такої системи нерівностей подається у вигляді:

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

Приклад. Розв'язати систему нерівностей

.

 • Система нерівностей набирає вигляду:

.

Квадратні нерівності

Розглянемо квадратну нерівність

. (1)

Якщо , то нерівність (1) виконується для всіх при і не виконується для жодного (рис. 1).

Рис. 1.

Якщо , то нерівність (1) виконується для всіх при , причому в точці і не виконується для жодного крім де (рис. 2).

Рис. 2.

При знаходимо корені рівняння

, .

Якщо , нерівність (1) виконується при (рис. 3).

Рис. 3.

Якщо , нерівність (1) виконується при (рис. 4).

Рис. 4.

Можна сформулювати просте правило.

Якщо квадратна нерівність (1) виконується при великих значеннях , то вона виконується поза відрізком, обмеженим коренями рівняння . Якщо нерівність (1) не виконується при великих значеннях , то вона виконується на відрізку, обмеженому коренями рівняння (1).

Приклад. Розв'язати нерівність .

 • Оскільки нерівність не виконується при великих значеннях , то вона виконується між коренями рівняння , , тобто при .

Приклад. Розв'язати нерівність .

 • Дана нерівність виконується при великих значеннях , тому вона виконується поза інтервалом, обмеженим коренями рівняння , тобто при

Часто доводиться розв'язувати нерівність виду

, (2)

рівносильну системі нерівностей.

Приклад. Розв'язати нерівність

.

 • За формулою (2) дістаємо систему нерівностей:

, звідки .

Метод інтервалів

Метод інтервалів застосовується при розв'язуванні будь-яких нерівностей, але найчастіше до нього вдаються, розв'язуючи раціональні нерівності виду

, (1)

де — натуральні показники степеня. Щоб розв'язати таку нерівність, знаходимо корені многочлена в лівій її частині і позначають їх на числовій осі. Далі проводимо криву (орієнтовний графік цього многочлена) так, щоб вона проходила над віссю, коли многочлен (1) додатний і під віссю, коли цей многочлен від'ємний. Якщо многочлен не має квадратних коренів то зазначена крива ніде не дотикається до осі, а лише перетинає її в точках, які відповідають кореням многочлена. Тому достатньо визначити знак многочлена в якомусь одному інтервалі, на які поділяють числову вісь корені многочлена, щоб дізнатися, в яких інтервалах графік розглядуваного многочлена міститься вище від осі, а в яких — нижче, тобто при яких значеннях x даний многочлен додатний, а при яких від'ємний. При переході через кратний корінь крива залишається з того самого боку від осі х бік, якщо показник парний, і переходить на інший відносно осі х бік, якщо показник непарний.

Приклад. Розв'язати нерівність

.

 • Позначаємо корені на осі х і зображуємо криву, що визначає знаки лівої частини нерівності (рис. 1).

Рис. 1.

Нерівність має розв'язок .

Приклад. Розв'язати нерівність

.

 • Розкладемо ліву частину нерівності на множники:

.

Поділивши обидві частини нерівності на множники і які завжди додатні, дістанемо:

.

Відкладаємо на числовій осі точки (рис. 2).

Рис. 2.

Отже, даний многочлен скрізь додатний, крім двох точок , які є розв'язками нерівності.

Приклад. Розв'язати раціональну нерівність

.

 • Відкладаємо на числовій осі точки , в яких ліва частина нерівності може змінити свій знак (рис. 3).

Рис. 3.

Точки , в яких нерівність не виконується, позначаємо порожнім кружечком. Отже, маємо такий розв'язок нерівності:

Ірраціональні нерівності

Ірраціональні нерівності зводяться, як правило, до однієї з двох таких нерівностей:

; (1)

. (2)

Нерівність (1) виконується в одному з двох випадків:

Нерівність (2) виконується, якщо виконуються нерівності:

Приклад. Розв'язати нерівність

.

 • Маємо нерівність виду (1). Розв'яжемо системи нерівностей:

Остаточно знаходимо розв'язок

Приклад. Розв'язати ірраціональну нерівність

.

 • Маємо нерівність виду (2), розв'язання якої таке:

.

Приклад. Розв'язати нерівність

.

Розв'язуємо окрему нерівність і рівняння:

;

.

Остаточно дістаємо розв'язок

Приклад. Розв'язати нерівність

.

 • Розв'язуючи окремо нерівність і рівняння, дістаємо:

.

Остаточно маємо розв'язок

Кожну ірраціональну нерівність можна розв'язати методом інтервалів. Для цього знаходять її ОДЗ, а далі замінюють нерівність рівністю і розв'язують рівняння. Точки, що відповідають розв'язкам, розбивають ОДЗ на інтервали. Якщо в одній точці деякого інтервалу нерівність виконується, то вона виконується в усіх точках цього інтервалу. І навпаки: якщо в будь-якій одній точці інтервалу нерівність не виконується, то вона не виконується в усіх його точках.

Приклад. Розв'язати методом інтервалів нерівність

. (3)

 • З нерівності знаходимо ОДЗ:

Далі замість нерівності (3) розв'язуємо рівняння або звідки

Наносимо відповідні точки на числову вісь (див. рисунок).

Розглядаємо кожний з утворених інтервалів окремо.

1. Підставляємо значення з інтервалу у нерівність (3). Дістаємо нерівність , яка не виконується. Тому нерівність (3) не виконується в усіх точках інтервалу .

2. Підставляючи в нерівність (3) значення з інтервалу , дістаємо правильну нерівність . Отже, нерівність (3) виконується на інтервалі .

3. Підставляючи в (3) значення з інтервалу дістаємо неправильну нерівність . Це означає, що нерівність (3) не виконується ні в одній точці інтервалу .

Остаточно маємо розв'язок нерівності (3) .

Показникові нерівності


 
 

Цікаве

Загрузка...