WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Ірраціональні рівняння - Реферат

Ірраціональні рівняння - Реферат

Реферат на тему:

Ірраціональні рівняння

План

1. Розв'язування найпростіших ірраціональних рівнянь із відшуканням ОДЗ

2. Піднесення обох частин рівняння до квадрата

3. Метод заміни

4. Виділення повного квадрата

5. Множення обох частин рівняння на вираз, спряжений до виразу в лівій частині

6. Однорідні ірраціональні рівняння

7. Розклад на множники

8. Рівняння з кубічними ірраціональностями

9. Заміна радикалів новими невідомими

10. Уведення параметра

11. Рівняння з модулями

12. Системи ірраціональних рівнянь

Ірраціональним називають таке рівняння, ліва і права частини якого є алгебраїчними виразами, хоча б один із яких ірраціональний.

Нагадаємо, що ірраціональними називають такі алгебраїчні вирази, які крім дій додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня з натуральним показником містять також і дії добування кореня m-го степеня.

Ірраціональні вирази виду називають також радикалами.

Приклади ірраціональних рівнянь:

; ; .

В елементарній алгебрі розглядаються лише такі ірраціональні рівняння, в яких радикали парного степеня припускаються арифметичними (невід'ємними), а непарного степеня — додатними або від'ємними, залежно від знака підкореневого виразу.

Загальний метод розв'язування ірраціонального рівняння полягає в тому, що спочатку ізолюють один радикал, а далі обидві частини рівняння підносять до степеня, потім знову ізолюють радикал і т. д. Будь-яке ірраціональне рівняння після скінченної кількості таких перетворень можна звести до раціонального.

Рівняння, яке дістаємо в результаті, узагалі кажучи, не еквівалентне заданому. Тому, знайшовши розв'язки цього рівняння, потрібно перевірити їх підставленням у дане рівняння і відкинути як сторонні ті з них, які не є розв'язками. Проте якщо обидві частини ірраціонального рівняння підносились до непарного степеня, то перевіряти розв'язок не обов'язково, бо в цьому разі прийдемо до рівняння, еквівалентного даному.

Якщо рівняння містить радикали з невідомим у знаменнику, то його потрібно звільнити від знаменника, виконавши відповідні перетворення.

Перш ніж приступити до розв'язування ірраціонального рівняння, доцільно визначити область допустимих значень (ОДЗ) для невідомого. У деяких випадках після цього відпадає потреба в розв'язанні.

Нехай, скажімо, маємо рівняння

.

Для першого радикала ОДЗ становлять значення , а для другого . Отже, у множині дійсних чисел це рівняння не має розв'язків (не існує дійсних значень х, для яких обидва підкореневі вирази невід'ємні).

1. Розв'язування найпростіших ірраціональних рівнянь із відшуканням ОДЗ

Приклад. Розв'язати ірраціональне рівняння

 • Добуток двох множників дорівнює нулю тоді й тільки тоді, коли принаймні один із них дорівнює нулю. Отже, маємо: .

Значення , не входять в ОДЗ рівняння і не є його коренями.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Знаходимо корені рівнянь і : , , . Корінь сторонній, оскільки він не входить в ОДЗ .

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Рівняння має очевидний корінь , що не входить в ОДЗ і є стороннім. Поділивши обидві частини рівняння на х – 2, дістанемо:

, , . 

Зауважимо, що іноді перш ніж розв'язувати рівняння, доцільно з'ясувати, чи можуть його ліва та права частини бути рівними між собою. Якщо ні, то рівняння, очевидно, не має розв'язків.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Знайшовши ОДЗ , доходимо висновку, що там виконується нерівність , звідки .

Тому дане рівняння не має розв'язків.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Знаходимо ОДЗ із нерівностей:

Звідси випливає, що .

Рівняння розв'язків не має.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Знаходимо ОДЗ: . В ОДЗ права частина рівняння від'ємна, а ліва частина невід'ємна. Рівняння не має розв'язків, .

2. Піднесення обох частин рівняння до квадрата

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Підносимо обидві частини рівняння до квадрата:

звідки.

Значення не є коренем рівняння, оскільки при х = 0 обидва підкореневі вирази від'ємні.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Підносимо обидві частини рівняння до квадрата:

звідки відразу знаходимо , а далі після відповідних перетворень маємо:

.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Підносимо обидві частини рівняння до квадрата:

.

Після зведення подібних членів дістаємо:

.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Виконаємо перетворення:

.

Піднісши обидві частини останнього рівняння до квадрата, дістанемо:

.

Знайдене значення х не задовольняє рівняння, а отже, .

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Підносимо обидві частини рівняння до квадрата:

,

а далі знову підносимо обидві частини перетвореного рівняння до квадрата:

.

Значення , не задовольняють дане рівняння.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Підносимо обидві частини рівняння до квадрата:

.

Після перетворень дістаємо:

.

3. Метод заміни

Нерідко заміною підкореневого виразу можна звести ірраціональне рівняння до раціонального.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Позначивши , дістанемо рівняння

або звідки .

Повертаючись до початкових позначень, маємо:

.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Позначивши , дістанемо рівняння

або звідки .

Повертаючись до початкових позначень, маємо:

.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Позначивши , дістанемо рівняння

, звідки .

Повертаючись до початкових позначень, маємо:

;

.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Позначивши , дістанемо рівняння

звідки .

Повертаючись до початкових позначень, маємо:

.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Позначимо тоді .

Розв'язуючи рівняння: дістаємо: .

Остаточно маємо: .

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Позначивши , дістанемо рівняння

або звідки .

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Виконаємо таке перетворення:

,

.

Скориставшись заміною , дістанемо:

, звідки .

Повертаємось до початкових позначень:

,

.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Позначимо . Тоді дане рівняння набере вигляду

звідки .

Рівняння розв'язків не має.

Розв'язуючи рівняння , дістаємо: .

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Позначивши , дістанемо рівняння

звідки .

Повертаючись до початкових позначень, маємо:

Корінь — сторонній.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Позначивши , дістанемо рівняння

, звідки .

Повернувшись до початкових позначень, знайдемо .

4. Виділення повного квадрата

Розв'язуючи ірраціональні рівняння, часто використовують методвиділення повного квадрата.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Виділимо під радикалами повний квадрат

,

або

.

Розв'язуючи це рівняння на проміжках , знаходимо корені , .

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Позначивши , дістанемо рівняння

.

Звідси випливає: .

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Перетворимо ліву частину рівняння:

,

або .

Далі маємо:

або звідки .

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Під знаком кореня маємо повний квадрат:

,

.

Знаходимо ОДЗ:

З першої системи визначаємо . Корінь — сторонній.

З другої системи маємо .

Корінь — сторонній.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Виділяємо повний квадрат:

.

У результаті заміни дістаємо рівняння

.

Позначивши , запишемо систему:

Узявши , дістанемо систему

Віднімаючи почленно друге рівняння від першого, маємо:

звідки .

Розв'язуємо останнє рівняння:

.

Оскільки то .

5. Множення обох частин рівняння на вираз, спряжений до виразу в лівій частині

Приклад. Розв'язати рівняння

. (1)

 • Помножимо обидві частини рівняння на вираз, спряжений до виразу в лівій частині:

.

Після перетворень дістаємо рівняння

,

або

. (2)

Маємо корінь рівняння . З рівнянь (1), (2) випливає:

.

Підносимо обидві частини цього рівняння до квадрата:

звідки .

Корінь не задовольняє рівняння.

Приклад. Розв'язати рівняння

.

 • Ліву і праву частини рівняння помножимо і поділимо на відповідні спряжені вирази:

.

Виконавши перетворення, дістенемо рівняння

,

ліва і права частини якого мають спільний множник .

Приклад. Розв'язати рівняння

з кубічними ірраціональностями.

 • Помноживши ліву і праву частини даного рівняння на вираз , спряжений до суми першого та третього доданків.


 
 

Цікаве

Загрузка...