WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Виникнення і розвиток математики. Формування математичних термінів і символів. Відомі математики - Реферат

Виникнення і розвиток математики. Формування математичних термінів і символів. Відомі математики - Реферат


Реферат на тему:
Виникнення і розвиток математики. Формування математичних термінів і символів. Відомі математики
Слово "математика" (mathematike) походить від (mathema) - наука, знання. В свою чергу це слово походить від дієслова , початкове значення якого - "вчусь через розміркування".
Вислів "Що і треба було довести" (по-латині - Quod erat demonstrandum) вперше зустрічається у великого грецького математика Евкліда. У його книзі "Начала" цими словами закінчується доведення кожного математичного твердження.
В перше знак рівності "=" у 1556 році почав використовувати англійський математик Роберт Рекорд (1510-1558), який помер у Лондоні у борговій в'язниці. Він пояснював його використання тим, що нічого не може бути більш рівним, ніж два паралельні відрізки однакової довжини.
Едмонт Гунтер, або Гюнтер (1581 - 1626), англійський астроном і математик, першим склав таблиці логарифмів синусів і тангенсів, ввів терміни "косинус" і "котангенс", винайшов шкалу, на основі якої створено логарифмічну лінійку (1624).
Слово "раціональний" походить від латинського ratio - розум, відношення: - буквально - розумний, пов'язаний з відношенням. А термін ірраціональний, тобто нерозумний, несумірний.
Гермін "натуральне число" вперше застосував римський державний діяч, філософ, автор праць з математики і теорії музики Боецій (480-524), але ще грецький математик Нікомах з Герази (жив між 30 і 150 роками до н. є.) говорив про натуральний, тобто природний, ряд чисел. Поняттям "натуральне число" у сучасному його розумінні послідовно користувався видатний французький математик, філософ-просвітитель Д'Аламбер (1717-1783).
Слово "точка" - основне поняття геометрії - є перекладом латинського слова "pungo", що означає "тикаю", "доторкаюся", звідси походить і медичний термін "пункція". Слово "лінія" походить від латинського слова "lіnеа", що значить "льон", "льняна нитка"; іноді це слово розуміють як "пряма лінія", і звідси походить назва пристрою для креслення прямих ліній - "лінійка".
Сучасні позначення додатних і від'ємних чисел із знаками "+" і "-" запровадив наприкінці XV ст. німецький математик Відман (1460 - І половина XVI ст.)- Але і в XVI ст. багато математиків не визнавали від'ємних чисел (наприклад, видатний французький математик Ф. Вієт (1540-1603)).
Сучасні знаки "+" і "-" здобули загальне визнання на початку XVII ст. Знак "х", як знак дії множення зустрічається у друкованих працях вже в XVII ст. Але його часто застосовували й раніше.
Cучасний запис пропорції за допомогою двокрапки і знака рівності, тобто у вигляді a: b = c: d, ввів на початку XVIII ст. німецький математик і філософ Г. Лейбніц.
Знак абсолютної величини |?| ввів у середині XIX ст. німецький математик К. Вейєрштрасс.
Прийняту у наш час кому для відокремлення цілої частини від дробової у десяткових дробах запропонував німецький астроном і математик Й. Кеплер (1571 - 1630).
Слово "процент" походить від латинського pro centum, що означає "на сто". Знак процента % виник внаслідок скорочення "pro 100" ("пер центо" означає - "на сто"), який зустрічається в італійських рукописах періоду середньовіччя.
Італійський математик Дж. Кардано (1501 - 1576) при розв'язанні рівнянь вже користувався від'ємними числами, але називав їх "фіктивними".
Гемрін "радикал" походить від латинського слова radicalis - корінний. Знак кореня вперше зустрічається в XVI ст. У 1637 р. французький математик Р. Декарт надав знаку кореня сучасний вигляд. Проте лише у XVIII ст. він дістав загальне визнання.
А знак кореня , яким ми користуємося тепер, вперше застосував математик Рудольф у 1525 році.
Термін "функція" (від латинського functio - діяльність, виконання) ввів німецький математик Г. Лейбніц. Як і Р. Декарт, Г. Лейбніц надавав йому геометричний зміст. А І. Ньютон пов'язав поняття функції з поняттями механіки.
Знаки нерівності ">" (більше) і "" (більше або дорівнює) і ">" - значно більше і "<<" - значно менше.
Поняття "максимум" (латинське maximum - найбільше) і "мінімум" (латинське minimum - Найменше) об'єднуються поняттям "екстремум". Цей термін походить від латинського extremum, що означає крайнє, останнє.
Слово "бісектриса" походить від латинських слів bis -двічі і seco - січу. Отже, в перекладі на українську мову це слово означає "та, що розтинає надвоє".
Поняття "прямий кут" - одне з найстародавніших геометричних понять. Знак величини прямого кута "d" є початковою буквою латинського слова directus і, разом з тим, французького слова droit (друа). Ці слова означають "прямий".
Слово "перпендикуляр" походить від латинського слова рег-pendicularis, яке в перекладі на українську мову означає "прямовисний". Цей термін з'явився у середні віки. Знак перпендикулярності було введено у XVII ст.
Слово "теорема" грецького походження. Грецьке слово "тео-рео" у перекладі на українську мову означає придивляюсь, спостерігаю. Від цього джерела беруть початок і наше слово "теорія", тобто спостереження, і слово "театр".
Слово "циркуль" латинського походження. Латинське circulus означає коло, круг, обвід.
Слово "діаметр" походить від грецького "діаметрос" - поперечник. Звідси і позначення величини діаметра буквою D або d. Слово "хорда" походить від грецького "корде" - струна.
Термін "градус" латинського походження. Gradus означає крок, ступінь.
Від грецького "пері" - навколо і "метрео" - вимірюю походить слово периметр (буквально - довжина замкненої лінії).
Слово "медіана" походить від латинського medius, яке у перекладі означає середній. Першу букву т цього латинського слова і використовують для позначення медіан.
Слово "катет" грецького походження. Грецьке "катетос" - це висок, перпендикуляр. Цей термін поширився лише з XVIII ст.
Слово "паралельний" грецького походження. Грецьке "паралелей" означає ті, що йдуть поряд. Цей термін почали застосовувати ще в IV ст. до н.е. піфагорійці.
Назва "паралелограм" походить від поєднання грецьких "паралелос" - той, що йде поряд, і "грамма" - риска, лінія. Цей термін вперше зустрічається у Евкліда.
Гермін "діагональ" походить від поєднання двох грецьких слів: "діа" - через, крізь і "гоніа" - кут, тобто означає той, що йде від кута до кута. Цей термін став загальноприйнятим лише у ХVІІІ ст.
Слово "ромб" грецького походження. Воно означало в стародавні часи будь-яке кругле або обертове тіло.
Слово "квадрат" походить від латинського quadratus - чотирикутник. Квадрат був першим чотирикутником, який розглядався в геометрії.
Слово "трапеція" - грецьке. Воно колись означало столик. Термін трапеція спочатку застосовувався в розумінні будь-якого чотирикутника і лише у XVIII ст. набув сучасного змісту. До речі, цей термін і слово "трапеза" мають спільне походження, тобто слово "трапеза" дослівно означає "застілля".
Слово "коло" було відоме ще у Київській Русі. Воно означало круг, колесо і збереглося до наших днів в українській,білоруській, польській і чеській

 
 

Цікаве

Загрузка...