WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ. Економічна статистика - Реферат

Вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ. Економічна статистика - Реферат


Реферат на тему:
Вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ. Економічна статистика
?
План
1. Поняття соціально-економічних явищ.
2. Методи статистичного дослідження.
3. Помилки дослідження.
?
1. Загальна теорія статистики розглядає категорії статистичної науки (напр. сукупність, ознака, варіація, показник), а також принципи, правила і методи, які є загальними для вивчення кількісної сторони будь-яких масових суспільних явищ. Соціальна статистика - як галузь єдиної статистичної науки вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів, що відбувається у соціальному житті суспільства, у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною. Соціальна статистика охоплює політичну, ідеологічну і правову сторони життя людей, вивчає методами статистки державний устрів, політичну систему, соціальну структуру суспільства, соціальні умови і характер праці, питання формування особистості, сім'ї, трудового колективу, підвищення добробуту народу.
Економічна статистика - галузь статистики, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ і процесів, що відбуваються в сфері матеріального виробництва, з метою виявлення пропорцій, тенденцій і закономірностей. Економічна статистика вивчає такі макроекономічні показники як валове національне багатство, валовий національний прибуток, валовий внутрішній продукт. Об'єктом вивчення економічної статистики є процеси розширеного відтворення, умови його здійснення і кінцеві результати у народному господарстві. Вона розглядає суспільне виробництво у єдності двох його сторін (продуктивні сили і виробничі відносини) і в неперервному потоці його відновлення (виробництво, розподіл, обмін, споживання).
Таким чином від економічного стану та розвитку суспільства і держави залежить соціальний добробут і забезпеченість кожного громадянина.
2. Під методом статистики необхідно розуміти сукупність способів і прийомів за допомогою яких вивчаються масові суспільні явища і процеси. Основою статистики є діалектичний метод пізнання, згідно з яким масові суспільні явища і процеси вивчаються у взаємному зв'язку, розвитку та причинній обумовленості. При застосуванні цього методу статистика використовує такі діалектичні категорії як кількість і якість, масове та одиничне, причина і наслідок.
За допомогою масових статистичних спостережень отримують об'єктивні дані про суспільні явища і процеси. Основною вимогою цього методу є набуття статистичним спостереженням масового характеру, достатнього масиву даних.
Зведення та групування даних масового статистичного спостереження дають можливість всебічно систематизувати матеріали спостереження, виділити за певними ознаками соціал-економічні типи явищ і процесів, охарактеризувати їх структуру, взаємозв'язки.
Останній метод аналіз матеріалів статистичної інформації - встановлює і розкриває причинно-наслідкові зв'язки явищ що вивчаються, оцінює вплив окремих факторів на їх розвиток, дає можливість оцінити ефективність прийнятих управлінських рішень щодо зміни ситуації на краще. Всі вищенаведені методи в процесі статистичного та статистично-кримінального досліджень використовуються в комплексі.
3. Точність та вірогідність статистичних даних є найважливішою ви-могою статистики. Будь-яке статистичне спостереження ставить завдання одержати такі дані, які б точно відображали дійсність. Розбіжності між даними, одержаними при проведенні спостереження, і дійсними значеннями показників вважаються помилками спостереження. Розрізняють похибки репрезентативності та помилки реєстрації.
Похибки репрезентативності - це певні розбіжності між показниками вибіркового і суцільного дослідження. Вони виникають лише в разі вибіркового спостереження і існують через не-суцільність реєстрації даних. Докладніше про похибки репрезентативності буде говоритися в розділі IX цього підручника. Вони завжди існують при вибірковому спостереженні, оскільки вибіркова сукупність завжди відрізняється від генеральної сукупності.
Помилки реєстрації - це такі помилки, які виникли внаслідок невірного встановлення фактів або їх неправильної реєстрації (запису). Вони можуть бути випадковими і систематичними.
Випадкові помилки виникають внаслідок дії випадкових причин і спричиняють спотворення даних в тій чи інший бік. їх можуть припускатися як особи, котрі відповідають на питання, так і особи, які заповнюють формуляри, наприклад, помилки в написанні (так звані описки). Ці помилки можуть бути спрямовані в бік як зменшення, так і збільшення. При збиранні даних про масові явища такі помилки не становлять небезпеки, оскільки їх вплив на узагальнюючі показники урівноважується, і вони майже повністю погашаються у сукупності.
Систематичні помилки обов'язково спрямовані в один певний бік, призводять до значних відхилень в результатах статистичного спостереження. Вони можуть бути обумовлені несправністю вимірювальних приладів, опущенням даних, а також не досить чітким формулюванням програми спостереження. В свою чергу систематичні помилки поділяються на неумисні та умисні.
Неумисні систематичні помилки пов'язані в першу чергу зі звичками. Більшість населення на питання про вік завжди заокруглює його до чисел, кратних 5 або 10. Уникнути таких помилок допомагають роз'яснювальна робота, а також спеціальні таблиці, які використовуються при проведенні перепису населення (на перехрещенні стовпчика і рядку встановлюємо за датою і роком народження кількість повних років).
Умисні систематичні помилки виникають внаслідок свідомого, умисного викривлення фактів з метою прикрашення дійсності. Це в першу чергу різні види викривлення даних у статистичних звітах, зроблені умисно. Службові особи, які несвоєчасно подали державні статистичні звіти або з даними, що не відповідають дійсності, притягаються до дисциплінарної, адміністративної або матеріальної відповідальності в межах чинного законодавств
Помилки спостереження виявляють внаслідок проведення найретельнішої перевірки і контролю вірогідності даних. Насамперед здійснюють зовнішній контроль бланків: перевіряють правильність їх оформлення, наявність і повноту записів, охоплення усіх одиниць сукупності, наявність відповідей на всі питання про;рами спостереження, точність їх оформлення. Після проведення зовнішнього контролю здійснюють логічний і арифметичний контроль.
Логічний контроль полягає в зіставленні відповідей на взаємопов'язані питання програми спостереження, що дає змогу виявити несумісність відповідей. Наприклад, якщо 13-річна особа одружена і має середню освіту, то зрозуміло, що помилка була допущена при реєстрації ,. віку. Електронно-обчислювальна техніка ч управлінні інформаційних технологій обласного управління внутрішніх справ обов'язково здійснює логічний контроль усіх документів первинного обліку перед початком їх зведення. Аналогічним чином - це контроль провадиться і в органах Міністерства юстиції, і в територіальних управліннях Державної судової адміністрації за допомогою обчислювальноїтехніки.
Арифметичний контроль - це перевірка усіх показників з точки зору їх підсумків. Інакше кажучи, це перевірка і повторення всіх арифметичних дій, які провадилися при заповненні бланків. Завдання арифметичного контролю - виправлення підсумків і окремих кількісних показників.
Використана література
1. Удотова Людмила Федосіївна Соціальна статистика.- К.: КНЕУ, 2002.- 376с.
2. Навчальний посібник з курсу лекцій "Теорія ймовірностей та мат.статистика".- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- 60с.
3. Головач Анатолій Варфоломійович та ін. Статистика банківської діяльності.- К.: МАУП, 1999.- 176с.
4. Турчин Валерій Миколайович Математична статистика в прикладах і задачах: У 2-х ч..- Дніпропетровськ: ДДУ, 1998.- 87с.
5. Удотова, Людмила Федосіївна Соціальна статистика: Підручник.- К.: КНЕУ, 2002.- 376с.- 28.80
6. Уманець Тетяна Василівна, Пігарєв Юрій Борисович Статистика.- К.: Вікар, 2003.- 624с.
7. Турчин Валерій Миколайович Математична статистика.- К.: Видавничий центр "Академія", 1999.- 240с.

 
 

Цікаве

Загрузка...