WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Вибірковий метод статистичного спостереження - Реферат

Вибірковий метод статистичного спостереження - Реферат


Реферат на тему:
Вибірковий метод статистичного спостереження
?
План
1. Поняття вибіркового спостереження.
2. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність
3. Помилки вибіркового спостереження
4. Визначення необхідного об'єму вибірки
?
1. За ступенем охоплення одиниць досліджуваної сукупності статистичні спостереження може бути суцільним і несуцільних. Суцільне спостереження передбачає обстеження усіх без винятку одиниць сукупності. Наприклад, для визначення загальної чисельності населення збирають відомості про кожну окрему людину, що проживає в країні. Проте з деяких причин (великої трудомісткості, тривалості, високої вартості) суцільне спостереження часто буває економічно недоцільним або практично нездійсненним. Тому на практиці переважно застосовують несуцільне спостереження, різновидом якого є вибіркове спостереження - такий вид спостереження, який дає можливість зробити висновок про всю сукупність одиниць при обстеженні тільки її частини. Прикладом вибіркового спостереження може бути визначення втрат урожаю, якості продукції, польові досліди і т.д. Сукупність методів математичної статистики, що застосовуються для обґрунтувань та висновків при проведенні вибіркового спостереження, називають вибірковим методом. В статистичній практиці вибіркове спостереження застосовується для обстеження житлових умов сімей робітників і службовців, їх заробітної плати, цін на ринках; для вивчення і контролю якості продукції, громадської думки.
Науково організоване вибіркове спостереження має ряд суттєвих переваг перед суцільним 1) економія трудових, матеріальних ресурсів і коштів за рахунок скорочення обсягів робіт по збиранню, обробці і узагальненню даних; 2) проведення спостереження у стислі строки і за більш широкою програмою; 3) зведення до мінімуму псування чи навіть знищення досліджуваних зразків при перевірці їх якості; 4) досягнення більшої точності результатів спостереження завдяки скороченню помилок, що виникають при реєстрації.
Сукупність відібраних для обстеження одиниць прийнято називати вибірковою, а сукупність одиниць з якої проводиться відбір - генеральною.
Властивість вибіркової сукупності відтворювати генеральну сукупність дістала назву репрезентативності, що означає представництво з певною точністю і вірогідністю. Різниця між генеральною і вибірковою сукупністю називається помилкою репрезентативності.
Вік ув'язнених і чисельність генеральної і вибіркової сукупностей.
Групи ув'язнених за віком Х Чисельність усього (генерал. сукупність) N Засуджених відібрано (вибіркова сукупність)
24 70 6
25 150 15
26 80 9
Разом 300 30
Середній вік ув'язнених для генерал. сукупності
Узагальнюючий показник (розсіяння, розпилення, розкидання)
Частка ув'язнених віком 25 р. і більше
Б) для вибіркової сукупності
Дисперсія =
Частка ув'язнених віком 25 р. і більше
2. Вибіркове спостереження організаційно може застосовуватися двома способами відбору: повторним та без повторним. Повторний відбір здійснюється так: кожна одиниця генеральної сукупності, яка потрапила до вибіркової сукупності, знову повертається до генеральної сукупності і бере участь у відборі в подальшому. Отже, якась одиниця може декілька разів потрапити у вибіркову сукупність. При без повторному відборі одиниця сукупності, яка потрапила у вибіркову сукупність назад не повертається і не може бути знову включена до вибіркової сукупності. Найчастіше використовують такі способи відбору одиниць у вибіркову сукупність: простий випадковий, механічний, типовий, серійний або гніздовий.
Простий випадковий відбір - це класичний спосіб формування вибіркової сукупності. При цьому відбір одиниць у вибіркову сукупність провадиться випадково або з використанням таблиці випадкових чисел. При цьому способі відбору для кожної одиниці сукупності створюються однакові умови, щоб вона могла потрапити у вибіркову сукупність.
Механічний відбір - це вибірка при якій генеральна сукупність. Заздалегідь поділяється на певне число рівних за кількістю одиниць груп, після чого із кожної групи відбирається для вибіркової сукупності тільки одна одиниця. Відбір одиниць у вибіркову сукупність здійснюється через рівні інтервали. Механічний відбір має переваги перед простим випадковим відбором, оскільки при його проведенні до вибіркової сукупності обов'язково потраплять різні частини генеральної і результати є більш репрезентативними.
Типовий відбір - це спосіб формування вибіркової сукупності залежно від складу генеральної сукупності. Типовою називається така вибірка, при якій генеральна сукупність заздалегідь поділяється на типові, якісно однорідні групи за істотними ознаками. Дуже часто цей спосіб відбору має назву пропорційного представництва, або методу кварт. Він найчастіше застосовується при вивченні громадської думки.
Серійний - іноді доцільно проводити відбір до вибіркової сукупності не окремих одиниць, а їх груп, щоб в їх межах спостерігати усі без винятку одиниці сукупності. При серійному відбору основою вибірки є серія одиниць, яка розглядається і вивчається як одне ціле. Серійний відбір значно легше організувати і провести, але треба мати на увазі що він дає значно більшу похибку, і щоб забезпечити точність як і при інших способах відбору слід збільшити чисельність вибіркової сукупності.
3. Між показниками вибіркової сукупності і шуканими показниками (параметрами) генеральної сукупності, як правило, існують деякі розбіжності. Які називають помилками вибірки. Загальна помилка вибіркової характеристики складається з помилок двох родів: помилок реєстрації і помилок репрезентативності. Помилки реєстрації властиві будь-якому статистичному спостереженню і поява їх може бути викликана неуважністю реєстратора, неточністю підрахунків, недосконалістю вимірювальних приладів тощо. Помилки репрезентативності притаманні тільки вибірковому спостереженню і зумовлені самою його природою оскільки як би ретельно і правильно не проводився відбір одиниць середні і відносні показники завжди будуть певною мірою відрізнятися від відповідних показників генерал сукупності.
Розрізняють систематичні та випадкові помилки репрезентативності.
Систематичні - це неточності, які виникають внаслідок недотримання умов відбору одиниць у вибіркову сукупність, не надання рівної можливості кожної одиниці генер. сукупності потрапили у вибірку.
Випадкові - це похибки, які виникають внаслідок того. що вибіркова сукупність точно не відтворює характеристики генер. сукупності в силу несу цільного характеру обстеження. Д/з! А.Т. Мариозп Пр ст.-ка ст. 260-272.
4. Рівень імовірності, що приймається при визначенні можливих меж, в яких містяться значення параметрів генеральної сукупності називається довірчим рівнем імовірності. Довірча імовірність - це досить висока і така, що практично вважається здійсненною в кожному конкретному випадку, імовірність, що гарантує отримання надійних статистичних висновків.Позначається - Р,, а імовірність перевищити цей рівень - а. Отже а =1-Р.
При визначенні необхідної чисельності вибірки мають бути задані такі умови: а) розмір граничної помилки; б) рівень варіації (дисперсія. Коефіцієнт варіації); в) рівень довірчої імовірності і значення нормального відхилення, що відповідає їй. Приклад ст. 279.
- середнє коливання строку ув'язнення виражене середнім квадратичним відхиленням = 0,5 року.
t - нормоване відхилення = 20.
Е - гранична помилка вибірки (0,2 року)
N - кількість засуджених.
Р = 0,9545
n - яка кількість засуджених підлягає обстеженню, щоб визначити середній строк ув'язнення з гранично допустимою помилкою не більше 0,2 року.
Використана література
1. Удотова Людмила Федосіївна Соціальна статистика.- К.: КНЕУ, 2002.- 376с.
2. Навчальний посібник з курсу лекцій "Теорія ймовірностей та мат.статистика".- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- 60с.
3. Головач Анатолій Варфоломійович та ін. Статистика банківської діяльності.- К.: МАУП, 1999.- 176с.
4. Турчин Валерій Миколайович Математична статистика в прикладах і задачах: У 2-х ч..- Дніпропетровськ: ДДУ, 1998.- 87с.
5. Удотова, Людмила Федосіївна Соціальна статистика: Підручник.- К.: КНЕУ, 2002.- 376с.- 28.80
6. Уманець Тетяна Василівна, Пігарєв Юрій Борисович Статистика.- К.: Вікар, 2003.- 624с.
7. Турчин Валерій Миколайович Математична статистика.- К.: Видавничий центр "Академія", 1999.- 240с.

 
 

Цікаве

Загрузка...