WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Cтатистичний аналіз умовного підприємства - Курсова робота

Cтатистичний аналіз умовного підприємства - Курсова робота

виду продукції
собівартості одиниці продукції
Аналогічно записують формули всіх іншихпоказників.
При індексному вивченні динаміки індивідуальних явищ слід враховувати властиві цьому процесу закономірності, які виражені у вигляду певних взаємозв'язків між показниками. Кількісний вираз найбільш характерних з них можна подати таким чином.
1. Добуток ланцюгових індексів дорівнює кінцевому базисному, тобто
2. Частка від ділення наступного базисного індексу на попередній дорівнює відповідному ланцюговому
3. Індивідуальні індекси, що характеризують зміну явищ, поєднаних між собою як співмножники, мають такий взаємозв'язок: добуток індексів співмножників дорівнює індексу добутку. Наприклад, індекс товарообороту дорівнює добутку індексу цін і індексу
фізичного обсягу продукції ipq = іріq, індекс валового збору дорівнює добутку індексу урожайності і індексу посівної площі іyn = iyin . Такі індекси називають співзалежними.
4. Частка від ділення одиниці на індивідуальний індекс прямого показника дорівнює індивідуальному індексу, що характеризує зміну оберненого йому показника. Так, якщо індекс кількості виробленої продукції за одиницю часу дорівнює, наприклад, 1,25, то індекс затрат часу на виготовлення одиниці продукції (трудомісткість) становитиме
Зведені індекси позначають буквою І, а підрядковий знак вказує на показник, зміну якого характеризує той чи інший індекс. Методика побудови і розрахунку зведеного індексу більш складна.
Соціально економічні явища і показники, що їх характеризують, можуть бути порівняними, якщо вони мають якусь спільну міру, і непорівняними. Так, товари одного й того самого виду, що реалізуються в різних магазинах, є порівняними і загальну кількість їх можна підсумувати. Обсяги різних видів товарів непорівняні і безпосередньо підсумувати їх не можна. Непорівнянність зумовлюється не лише тим, що окремі види товарів мають різні одиниці виміру, а й тим, що вони мають різну споживчу вартість. Тому перш ніж будувати той чи інший зведений індекс, слід привести різні види продукції до порівняного виду. Це можна здійснити за допомогою таких коефіцієнтів сумірників, як ціна, собівартість чи трудомісткість одиниці продукції. Перемноживши обсяг продукції кожного виду на відповідний сумірник, дістанемо показники, які можна підсумувати, а отже, і порівняти їх у цілому по сукупності. Слід визначити, що дія множення в цьому випадку дозволяє не лише вирішити проблему зіставності, а й врахувати ваги сумірників у реальних економічних процесах. Перемноживши, наприклад, ціни на відповідну кількість проданих товарів і підсумувавши відповідні добутки, дістанемо загальний товарооборот.
Одним з важливих положень побудови і застосування зведених індексів є класифікація факторів-співмножників. У кожному конкретному випадку слід визначити суть кожного з них. Серед двох факторів-співмножників виділяють екстенсивний (об'ємний) і інтенсивний (якісний). Коли при побудові індексу необхідно залишати незмінним (фіксованим), то слід дотримуватись правила, яке прийняте в статистичній практиці: інтенсивні фактори-співмножники фіксуються на рівні базисного періоду, а екстенсивні - на рівні поточного.
Кожний із незмінних співмножників при побудові індексів відіграє різну роль. Якщо незмінним є екстенсивний показник, то він виступає в ролі ваги, а якщо інтенсивний - то в ролі сумірника.
Таке розмежування показників необхідне лише при побудові загальних індексів і саме тоді, коли індекс має характеризувати зміну якогось складного явища за рахунок окремого фактора.
Зв'язок соціально-економічних явищ і процесів знаходить своє відображення у взаємозв'язку відповідних показників. Так, ряд економічних показників можна подати, як добуток інших. Це мультиплікативна форма зв'язку. Наприклад, загальні витрати часу на виробництво продукції можна виразити, як добуток трудомісткості і кількості виготовленої продукції; товарооборот - як добуток ціни на обсяг проданих товарів та ін. Співмножники в подібних випадках виступають, як факторні показники, від величини яких функціонально залежить результат. Так зміна загальних витрат часу на виробництво продукції є результатом зміни чи трудомісткості t, чи кількості виробленої продукції q, або того і іншого.
У зв'язку з цим при аналізі динаміки соціально-економічних явищ виникає потреба визначити роль окремих факторів у зміні результативного показника, що має досить істотне практичне значення. Так, з економічної точки зору, не байдуже, за рахунок чого збільшились загальні витрати на виробництво: зростання собівартості, тобто інтенсивного фактора, чи збільшення кількості виробленої продукції, тобто екстенсивного.
Індексний метод дозволяє оцінити вплив окремих факторів. Оцінка може бути здійснена як у відносному, так і абсолютному вираженні. Оцінити вплив кожного з факторів, означає обчислити індекси факторних показників відповідної системи співзалежних індексів. У загальному вигляді всі двофакторні зведені індекси поєднані так:
Ixw=Ix·Iw
Справді
Визначення абсолютного приросту результативного показника за рахунок зміни кожного фактора теж здійснюється при побудові системи індексів. Якщо йдеться про один вид продукції, то використовують систему індивідуальних індексів. При цьому слід будувати індекси з урахуванням специфіки індексного методу, яка полягає у зважування і фіксуванні ваги. Абсолютні прирости за рахунок окремих факторів обчислюють, як різницю між чисельником і знаменником відповідних факторних індексів. Так загальний абсолютний приріст
?xw=x1w1-x0w0
Його можна розкласти за факторами
?x =x1w1-x0w1 = w1 (x1 - x0);
?w=x0w0-x0w0 = x0(w1-w0)
Очевидно, що при такому методі розкладання абсолютного приросту за факторами ?xw буде дорівнювати ?x+?w
Цей метод називають методом ланцюгових підстановок. Відносно індивідуальних індексів за умови, що результативний показник, поданий як добуток двох факторів -співмножників, можна зробити такий висновок: абсолютний приріст результативного показника за рахунок екстенсивного фактора w дорівнює приросту цього фактора, помноженому на базисний рівень інтенсивного фактора х0, приріст за рахунок інтенсивного факторах дорівнює приросту самого інтенсивного фактора, помноженому на рівень екстенсивного фактора в звітному періоді w1.
Розкладання абсолютного приросту за факторами на основі зведених індексів здійснюють аналогічно індивідуальним індексам. Різниця між чисельником і знаменником відповідних індексів із знаком "+" означає абсолютний приріст, а із знаком "-" абсолютне зниження (зменшення). Для системи співзалежних двофакторних зведених індексів у загальному вигляді розкладання абсолютного приросту можна записати так:
у тому числі
Нерідко в аналізі динаміки складних явищ виникає потреба розкласти абсолютний приріст на складові частини, що зумовлені трьома і більше факторами.

 
 

Цікаве

Загрузка...