WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Cтатистичний аналіз умовного підприємства - Курсова робота

Cтатистичний аналіз умовного підприємства - Курсова робота

структурні зрушення, сталість і коливання рядів; виявляє фактори економічного зростання. Швидкість іінтенсивність як властивості розвитку різних суспільних явищ значно варіюють, що відбивається в структурі відповідних динамічних рядів. Для оцінки цих властивостей динаміки статистика використовує взаємозв'язані характеристики. Серед них абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту і абсолютне значення одного проценту приросту.
Розрахунок характеристики динаміки ґрунтується зіставленні рівнів ряду. Базою для зіставлення може бути або попередній рівень yn-1, або початковий у0. У першому випадку база порівняння змінна, в другому - постійна. Характеристики динаміки. обчислені зіставленням суміжних рівнів, називають ланцюговими, а з постійною базою порівняння - базисними.
Абсолютний приріст ? відображає абсолютну швидкість змінювання рівнів ряду за певний інтервал часу. Він обчислюється як різниця рівнів ряду, знак (+, -) показує напрям динаміки.
Формули для обчислення абсолютного приросту:
ланцюгового базисного
?уі = у і- уі-1 ?уі = уі - у0
тут уі - рівень відносно конкретного моменту або інтервалу часу; у і-1 рівень відносно попереднього моменту або інтервалу часу; у0 - базисний рівень.
Завдяки такій властивості, як адитивність, середній абсолютний приріст обчислюють за формулою середньої арифметичної простої із ланцюгових приростів, тобто
де n - число ланцюгових абсолютних приростів; уn - кінцевий рівень ряду.
Інтенсивність зміни рівнів ряду оцінюється відносною величиною - темпом зростання, який являє собою кратне відношення рівнів у формі коефіцієнта чи відсотка.
Формули для обчислення темпів росту:
ланцюгового базисного
Середній темп зростання розраховують за формулою середньої геометричної:
де Тр1. Тр2, ... - ланцюгові темпи росту,
З урахуванням мультиплікативності зв'язку ланцюгових і базисних темпів зростання наведену формулу середньої геометричної можна представити так:
,
де У0, Уn - відповідно початковий та кінцевий рівень ряду; Тn. - кінцевий базисний темп зростання ряду
Співвідношення абсолютного приросту і базового рівня є вимірником відносної швидкості зростання. Нескладні алгебраїчні перетворення цього відношення дають відхилення темпу зростання від бази порівняння, яка становить 100%. Відносну швидкість зростання називають темпом приросту, який на відміну від темпу зростання завжди виражають у відсотках.
Формули для обчислення темпів приросту:
ланцюгового базисного
або
Про вагомість одного відсотка приросту дає уяву частка від ділення абсолютного приросту на його темп приросту:
Таким чином, вага відсотка приросту залежить від базисного рівня.
Згідно отриманого завдання, проаналізуємо грошові кошти та їх еквіваленти на р/р підприємства за період з 1997 по 2001 роки.
Для підрахунку ланцюгових і базисних абсолютних приростів, темпів зростання, темпів приросту, абсолютні значення одного проценту приросту, середніх абсолютних приростів та середніх темпів динаміки використаємо вищенаведені формули.
Таблиця 2.1 показники грошових коштів на р/р.
Показники
Роки
1997
1998
1999
2000
2001
Грошові кошти та їх еквіваленти на р/р, млн. грн.
932,5
1124
601
407
591,6
Абсолютні прирости (ланцюгові):
?у(1998/1997) = 1124-932,5 = 191,5 млн.грн.;
?у(1999/1998) = 601-1124 = - 523 млн.грн.;
?у(2000/1999) = 407-601 = -194 млн.грн.;
?у(2001/2000) = 591,6-407 = 184,6 млн.грн.;
Абсолютні прирости (базисні):
?у(1998/1997) = 1124-932,5 = 191,5 млн.грн.;
?у(1999/1997) = 601-932,5 = - 331,5 млн.грн.;
?у(2000/1997) = 407-932,5 = -525,5 млн.грн.;
?у(2001/1997) = 591,6-932,5 = -340,9 млн.грн.;
Темпи зростання (ланцюгові):
Темпи зростання (базисні):
Темпи приросту (ланцюгові):
Т·р(1998/1997)=( 1,205-1)·100%=20,5%; Т·р(2000/1999)=(0,677-1)·100%
Т·р(1999/1998)=(0,535-1)·100%=-46,53%; Т·р(1,453-1)·100%=45,35%
Темпи приросту (базисні)
Т·р(1998/1997) = (1,205 -1) · 100% = 20,5; Т·р(2000/1997) = (0,436-1)·100%= -56,35
Т·р(1999/1997) = (0,645 - 1) · 100% = -35,55%; Т·р(2001/1997)=(0,634-1)·100% = -36,55
Абсолютне значення одного відсотка приросту:
Результати розрахунків занесемо в таблицю 2.3.
Таблиця 2.3 Абсолютні і відносні показники динаміки
Роки
Грошові кошти та їх еквіваленти на р/р, млн. грн.
Абсолютні прирости, грн.
Темпи зростання
Темпи приросту, %
Абсолютні значення 1% приросту
ланцюг
базисні
ланцюг
базисні
ланцюг
базисні
ланцюг
базисні
1997
932,5
-
-
1,0
1,0
-
-
-
-
1998
1124
191,5
191,5
1,2053
1,2053
20,536
20,536
11,24
9,325
1999
601
-523
-331,5
0,5346
0,6445
-46,53
-35,54
6,01
9,325
2000
407
-194
-525,5
0,6772
0,4364
-32,27
-56,35
4,07
9,325
2001
591,6
184,6
-340,9
1,4535
0,6344
45,356
-36,55
5,92
9,325
Сума
3656,1
340.9
X
3,871
X
X
X
X
X
Середньорічний абсолютний приріст розраховується, виходячи з кінцевого базисного абсолютного приросту:
млн.грн.
Середньорічний темп зростання знайдемо також, виходячи з кінцевого базисного темпу росту:
Це означає, що за період з 1997 по 2001 рік грошові кошти на даному підприємстві щороку зменшувалася в середньому на 10,8%. Порівняльний аналіз ланцюгових темпів зростання дає можливість зробити висновок про поступове прискорення темпів спаду і навіть про деяке їх підвищення в останній період.
Емпіричні рівні рядів динаміки змінюються внаслідок дії різних факторів. Характер їх коливання неоднаковий. Проте можна виділити найбільш характерні риси, наприклад тенденції розвитку або сезонні коливання і за допомогою статистичних методів кількісно їх виміряти.
Тенденція (тренд) - напрям розвитку певного явища, певна еволюція, яка набуває вигляду більш-менш плавної траєкторії. Статистичне вивчення тенденції грунтується на розкладення динамічного ряду на дві складові
f(t) - основна тенденція, зумовлена впливом постійно діючих чинників;, - залишкова величина, що означає ступінь наближення реального процесу до основної тенденції.
Тенденція f(t) виявляється при заміні фактичних рівнів динамічного ряду іншими, обчисленими за певною методикою. Останні порівняно з первинними мають значно меншу варіацію, завдяки чому тенденція стає наочною. При вивченні закономірностей розвитку широкого вжитку набули "трендові криві", тобто певні математичні функції, за

 
 

Цікаве

Загрузка...