WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Cтатистичний аналіз умовного підприємства - Курсова робота

Cтатистичний аналіз умовного підприємства - Курсова робота

періоду.
Динаміку обсягів виробництва вивчають за допомогою індексного методу. При цьому традиційно використовуютьсистему спів-залежних індексів.
Індекс вартісного обсягу продукції (обсягу продукції в діючих цінах)
.
Індекс фізичного обсягу продукції (обсягу продукції в порівняних цінах)
Так як індекс цін визначається такою формулою,
Ipq = Ip · Iq
Співвідношення використовують для визначення індексу цін.
Для вивчення динаміки обсягу використовують середньозважені індекси. Індекс середнього фізичного обсягу продукції
, тут
iq - індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції;
p0q0 - ваги, якими є обсяг продукції в цінах базисного періоду.
Якщо відомі дані про індивідуальні індекси цін, то можна використати таку формулу індексу фізичного обсягу продукції
, де
ір - індивідуальні індекси цін.
Зручність цього індексу полягає в тому, що немає потреби здійснювати перерахунок обсягу продукції звітного періоду в цінах базисного періоду.
Інформацію про промислову продукцію дає статистична звітність за формою 1-П "Звіт підприємства з продукції".
Отже для вивчення абсолютних та відносних величин в статистиці продукції даного підприємства використаємо дані з таблиці 1.1.
Показник
роки
Обсяг продукції в оптових цінах без ПДВ і акцизного збору, млн. грн.
1997
1998
1999
2000
2001
в порівняльних цінах на 01.01.1997
412,83
420,21
-
-
-
в порівняльних цінах на 0 1 .0 1 . 1 999
-
366,14
376,39
-
-
в порівняльних цінах на 0 1 .0 1 .2000
-
-
506,35
506.305
-
в порівняльних цінах на 01.01.2001
-
-
-
552,6
637.5
Обчислимо коефіцієнти перерахунку:
У відповідності з цими коефіцієнтами обчислимо обсяг продукції в порівняних цінах на 01.01.2001:
Q00/01 =506,35 · 1,091 = 552,428;
Q99/01 = 366,14 ·1,091 · 1,345 = 537,272;
Q97/01 = 412,83 · 1,091 ·1,345 · 0,871 = 527,638
Результати занесемо в таблицю 1.2. і за одержаними даними побудуємо діаграму (Рисунок 1.1.).
Таблиця 1.2. Обсяг випуску продукції в цінах 2001 р. та в діючих цінах.
ПОКАЗНИК
РОКИ
Обсяг продукції в оптових цінах без ПДВ і акцизного збору, млн. грн.
1997
1998
1999
2000
2001
в порівняльних цінах на 0 1 .0 1 .200 1
527,638
537,272
552,428
552.6
637,5
в діючих цінах поточного року
484,61
601,301
345,3
343,801
309,11
Обсяг продукції
(в порівняльних цінах на 1.01.2001р).
Отримавши замкнутий динамічний ряд можна обчислити середні річні темпи росту обсягу продукції в порівняних цінах, тобто індекси фізичного обсягу продукції, а також індекси вартісного обсягу продукції та індекси цін.
Отримані результати занесемо в таблицю 1.3.
Таблиця 1.3.Індекси продукції.
Показник
1998
1999
2000
2001
Індекс вартісного обсягу продукції
1,2408
0,574
0,996
0,899
Індекс фізичного обсягу продукції
1,018
1,028
1
1,154
Індекс цін
1,219
0,558
0,996
0,779
Отже, як видно з вищенаведеного графіка, на даному підприємстві спостерігається стійкий ріст випуску продукції в останні 5 років, що свідчить про стабільність і перспективність його діяльності.
2. АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА СЕРЕДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДІВ ДИНАМІКИ. ТРЕНДОВІ МОДЕЛІ.;
Суспільні значення безперервно змінюються. Протягом певного часу місяць за місяцем, рік за роком змінюється чисельність населення, обсяг і структура суспільного виробництва, рівень продуктивності праці тощо. Вивчення поступального розвитку і змін суспільних явищ - одне з основних завдань статистики. Вирішується воно на основі аналізу динамічних рядів.
Динамічний ряд - це послідовність чисел, які характеризують зміну того чи іншого соціально-економічного явища в часі. Для будь-якого динамічного ряду характерні перелік хронологічних дат або інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистичних показників, які називають рівнями ряду.
При вивченні динаміки важливі не лише числові значення рівнів, але і послідовність їх. Як правило, часові інтервали поміж рівнями однакові (доба, декада, місяць, квартал, рік). Приймаючи будь-який інтервал за одиницю, послідовність рівнів можна записати так: у0, у1, у2, .....уn, де n - число рівнів (довжина динамічного ряду).
Залежно від статистичної природи показника-рівня розрізняють динамічні ряди первинні і похідні, ряди абсолютних, відносних і середніх величин.
За ознакою часу динамічні ряди поділяють на інтервальні та моментні. Рівень моментного ряду фіксує стан явища на певний момент часу. В інтервальному ряді рівень виступає як агрегований результат процесу і залежить від тривалості часового інтервалу. Слід зауважити, що і похідні показники, обчислені на основі інтервальних рядів, на відміну від моментних залежать від тривалості інтервалу часу.
Передумовою аналізу динамічних рядів є порівнянність конкретних значень статистичних показників щодо одиниць вимірювання, методології обчислення показників, території, кола об'єктів та інших позицій.
Аналіз динаміки суспільних явищ, як правило, здійснюється на підставі багатомірних динамічних рядів. Вони дають змогу оцінити інтенсивність і описати характер розвитку всіх складових частин, провести порівняльний аналіз динаміки двох і більше явищ, оцінити вплив інтенсивності розвитку одних явищ на інші, побудувати науково обґрунтовані прогнози.
У математичній статистиці ряд динаміки розглядається як реалізація випадкового процесу. В стаціонарних випадкових процесах, для яких характерна рівновага відносно певного середнього рівня, основні характеристики обчислюють по одній реалізації. Динамічні ряди економічних показників у більшості своїй нестаціонарні, їм притаманна тенденція, яка відображає динамічність економіки. Нарощування виробничих ресурсів, структурні зрушення, підвищення технічного рівня, вдосконалення організації праці, поліпшення соціальних умов виробництва призводять до більш-менш інтенсивної зміни факторів економічного зростання, сили їх впливу, підсилюють динамічність економічних процесів.
Поряд з динамічністю економічні процеси мають таку властивість, як інерційність: зберігається механізм формування явищ і характер розвитку (темпи, напрям, коливання). При значній інерційності процесу і незмінності комплексу умов його розвитку правомірно очікувати в майбутньому ті властивості і характер розвитку, які були виявлені в минулому. Діалектична єдність мінливості і сталості, динамічності і інерційності формують характер динаміки і дають принципову можливість статистичного прогнозування соціально-економічного розвитку.
При вивчення закономірностей соціально-економічного розвитку статистика вирішує такі завдання: визначає інтенсивність розвитку; виявляє і описує його тенденції: оцінює

 
 

Цікаве

Загрузка...