WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Cтатистичний аналіз умовного підприємства - Курсова робота

Cтатистичний аналіз умовного підприємства - Курсова робота

спеціалізованих підприємствах).
У момент обліку напідприємствах продукція може мати різну ступінь готовності.
Готовий виріб - це продукт, що на певному підприємстві пройшов всі стадії обробки, дістав документальне підтвердження про свою готовність і може бути відвантажений за межі підприємства. На практиці готовність виробу визначається моментом передачі його на склад готової продукції та оформленням відповідних документів. Підтвердженням готовності виробу є передача його замовнику. У всіх випадках готовність продукції визначають на основі даних документованого обліку.
Напівфабрикат - це продукт, який закінчили обробляти в межах будь-якого основного цеху підприємства крім того, що випускає готову продукцію. Разом з тим готові вироби одного підприємства можуть бути використані як напівфабрикати на іншому, якщо вони будуть оброблятись.
Незавершене виробництво - сировина та матеріали, що почали оброблятись, але виробництво готової продукції чи напівфабрикатів з них ще не закінчилось, або вже закінчилось, але вироби ще на прийняті ВТК.
Такий розподіл результатів діяльності підприємства на три стадії по мірі готовності продукту потрібний для визначення показників, що характеризують обсяг промислової продукції.
Основним методом обліку продукції є її облік в натуральному вираженні. При цьому обсяг продукції характеризують у фізичних одиницях міри (тонах, метрах); вона виступає як певна кількість конкретної споживчої вартості.
Облік продукції в натуральному виразі потрібний для управління пропорційним розвитком окремих галузей народного господарства. На основі даних такого обліку складають баланси основних видів промислової продукції. Результати обліку продукції в натуральному вираженні використовують для розрахунку всіх показників обсягу продукції та виробництва.
Виходячи з контрольних цифр, державних замовлень, а також замовлень споживачів та органів матеріально-технічного забезпечення на продукцію (роботи, послуги), підприємства самостійно розробляють та затверджують плани обсягу виробництва і випуску продукції в натуральному і вартісному вираженні.
Первинний облік підприємства враховує випуск усіх без винятку виробів та виробничих послуг, причому кожен з них враховується за всіма параметрами - розміром, сортом, артикулом тощо. Обліку підлягають всі готові вироби і напівфабрикати. Такий облік необхідний для контролю за використанням матеріальних та трудових ресурсів при виробництві продукції. Однак номенклатура промислової продукції дуже широка та різноманітна й згідно з прейскурантом оптових цін перевищує 10 млн. найменувань. В статистичній звітності підприємства відображають дані за звітною номенклатурою, яка включає приблизно 10 тис. найменувань. По міністерствах та відомствах випуск промислової продукції враховують за номенклатурою, яка нараховує приблизно 4000 позицій. У державних планах позицій ще менше.
Але майже всі підприємства випускають багато різних видів однієї і тієї ж самої продукції, які мають однакову споживчу вартість. Тоді обсяг виробництва у статистичних звітах показують в умовно-натуральних одиницях виміру.
Основним показником в вартісному виразі сьогодні є обсяг продукції, робіт чи послуг в оптових цінах підприємства без ПДВ і акцизного збору, в порівняних цінах і в діючих цінах поточного року. Обсяг продукції визначають без вартості внутрізаводського обороту.
Внутрізаводським оборотом вважається вартість тієї частини виробленої готової продукції, яка використовується на власні виробничо-промислові потреби.
В останні роки статистика відмовилась від терміну валовий та товарний випуск в натуральному виразі. Під валовим випуском розуміють як продукцію, відпущену на сторону, так і продукцію, витрачену на промислово-виробничі потреби підприємства. В товарний випуск продукції включають лише продукцію, призначену для відпуску на сторону.
Основні елементи обсягу продукції:
1. готові вироби виготовлені за звітний період і призначені для реалізації за межі підприємства, своє капітальне будівництво і будівництво непромисловим господарствам свого підприємства;
2. напівфабрикати власного виробництва відпущені на сторону або своєму капітальному будівництву і непромисловим організаціям свого підприємства;
3. вартість робіт і послуг промислового характеру виконані на замовлення інших організацій або непромислових організацій свого підприємства;
4. вартість робіт з освоєння та впровадження нової техніки, виконаних за рахунок прибутку (включають в обсяг продукції в порівняних цінах).
Не включають в обсяг продукції:
1. вартість виробів, напівфабрикатів і робіт промислового характеру, які не відповідають державним стандартам і ТУ;
2. вартість перепродажу куплених матеріалів, напівфабрикатів виробів які відпущені на сторону без обробки на даному підприємстві;
3. вартість відходів виробництва;
4. продукція, отримана за бартером.
До недавнього часу статистика використовувала терміни чиста продукція та вартість обробки. Під чистою продукцією розуміли частину виробленої в промисловості продукції, яка еквівалентна поняттю "знову створена вартість". Практично чисту продукцію розраховували, як різницю валовою продукцією та сумою матеріальних витрат, включаючи і амортизаційні відрахування.
Вартість обробки ще називають умовно чистою продукцією. Обчислювали вартість обробки, як різницю між валовою продукцією і вартістю спожитих предметів праці. Отже чиста продукція відрізняється від вартості обробки тим, що включає амортизаційні відрахування.
В зв'язку з переходом України на міжнародну систему обліку і статистики з 1999 р. в статистичній звітності відображається показник "додана вартість". За західною методологією додана вартість розкладається на три компоненти:
1. факторні витрати (заробітна плата, прибуток, амортизаційні відрахування);
2. чисті (без субсидій) непрямі товарні податки;
3. чисті (без субсидій) непрямі нетоварні податки (реєстраційні або чергові збори, поштові та судові мита, ліцензійні платежі, податки на нерухомість тощо).
Обсяг продукції виражається також і в трудових одиницях виміру, як добуток кількості продукції в натуральному виразі на нормальну трудомісткість одиниці продукції в людино-годинах або людино-днях.
Крім вищенаведених показників, які характеризують обсяг виробництва використовують термін "реалізована продукція", який частіше є характеристикою фінансових результатів діяльності. Під реалізованою продукцією розуміють вартість відвантаженої і оплаченої покупцем продукції, гроші за яку надійшли на рахунок підприємства.
Заборонено включати в реалізовану продукцію ту, що оплачена покупцем, але не відвантажена. Практично реалізовану продукцію за звітний період визначають як товарної продукції в діючих цінах за звітний період нереалізована продукція випуску минулих періодів, без нереалізованих залишків продукції звітного

 
 

Цікаве

Загрузка...