WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Розвиток математичного мовлення в процесі вивчення окремих тем - Реферат

Розвиток математичного мовлення в процесі вивчення окремих тем - Реферат


Реферат на тему:
Розвиток математичного мовлення в процесі вивчення окремих тем
I. ВСТУП
У 1-4 класах запис математичних завдань розпочинаємо у третій повній клітинці від поля чи згину сторінки зошити. Між прикладами відстань добирається довільно, але з обов'язковим дотриманням вимог естетичності та економії паперу. У 1 класі розв'язання задач записуємо окремо у вигляді прикладу. У 2 класі (ІІ півріччя) короткий запис відповіді задачі розміщуємо під номерами дій. Аналогічно записуємо і повну відповідь у 3-4 класах.
У 4 класі всі зазначені вище вимоги щодо запису задач зберігаються, однак номер кожного запитання розпочинаємо записувати у четвертій повній клітинці від згину зошита або поля, слово "Відповідь" - під номерами запитань.
Між заключним рядком тексту однієї письмової роботи і датою наступної у зошитах з математики пропускати 4 клітинки (для відокремлення однієї роботи від іншої і для виставлення оцінки за роботу).
Не дозволяється підчистка написаного. Брудно, неохайно виконане завдання вчителеві не слід брати на перевірку, учень повинен переписати його заново.
У 1 класі та в 1 чверті 2 класу дату робіт з математики діти не пишуть. Навчальні вправи з математики виконуємо в зошитах в клітинку. Цифри і букви в сітці зошита пишемо похило. В 1-4 класах висота цифр в 1 клітинку. В 1-2 класах рекомендується записувати малі букви висотою в 1 клітинку, а в 3-4 класах - 2/3 клітинки. Великі букви в усіх класах пишемо висотою півтори клітинки. У виразах з дужками потрібно для написання дужки відводити окрему клітинку.
Найменування мір пишемо після числа скорочено без крапок: міліметр - мм, сантиметр - см, дециметр - дм, метр - м, кілометр - км, квадратний сентимент - см2, (висота цифри 2 - ? клітинки) і т.д.; грам - г, кілограм - кг, центнер - ц, секунда - с при скороченні найменувань грошових одиниць ставляться крапки: карбованці - крб. Одиниці швидкості скорочено записуємо так: метрів за секунду - м/сек., кілометрів за годину - км/год.
Коли ж назва міри вживається без числа, то слово пишемо повністю, наприклад: Скільки кілометрів туристи пройшли першого дня?" Назви предметів у відповідях записуємо однією початковою буквою без різних знаків окрім крапки: 420:60=7/в.) У відповіді до задачі назви предметів пишемо повністю /7 цистерн нафти). Слова, які починаються на голосний, скорочуємо, як правило, до наступного голосного (яблука - ябл., ялина - ял., аркуші - арк.) Неправильно записані числа учні повинні закреслювати косою лінією, а поруч або вгорі написати правильно.
ІІ. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ
§ 1. До числовий період.
При організації навчального процесу на перших уроках математики слід опиратися на результати психолого-педагогічних досліджень. З них основні:
Кожне нове поняття дитина здатна засвоїти лише безпосереднього сприймаючи його (бачачи, торкаючись і т.д.), а також виконуючи з цим предметом практичні дії.
Все, що не проходить через мовний апарат дитини залишається неусвідомленим.
Виходячи з цих результатів навчання організовується в такий спосіб, що діти працювали з дидактичним роздатковим матеріалом, виконували різноманітні вправи за завданням вчителя, або за зразком. Відповідні мислитель ні операції мають виконуватись в ході практичних дій. При цьому всі свої дії учні повинні пояснювати. Нові поняття повинні включатися в активний словниковий запас учнів, питання і завдання повинні ставитися так, щоб учнів не відповідали, а розповідали про свої дії.
Особливістю до числового періоду є те, що в ньому зміст кожного поняття розкривається в ході виконання практичних дій. З логічної точки зору важливо з учнями уточнити зміст слів "і", "або", "не", "всі" і т.д.
Для уточнення змісту слів і, або, не, всі, деякі корисно використовувати перші уроки. З допомогою контрольних завдань з'ясовується чи правильно діти розуміють зміст слів: і, або, всі, деякий. Коли в учнів виникають труднощі необхідно розкрити зміст даних слів.
Ввести слово всі можна при виконанні, наприклад, таких завдань:
1. Обведіть в одному рядку 3 клітинки.
Розфарбуйте їх.
Запитання: скільки кліток обвели?
скільки розфарбували?
Варіанти відповідей: а) три клітинки обвели і три розфарбували;
б) можна сказати, що обвели три клітинки і всі розфарбували;
Для перевірки розуміння введених слів можна запропонувати наступні завдання:
2. У Марічки було 4 яблука. Всі яблука вона віддала сестрі.
Запитання: Скільки яблук Марічка віддала сестрі?
Відповідь: 4
3. Намалюйте 5 кружечків. Кожен з них розфарбуйте синім олівцем.
Запитання: Скільки кружечків намалювали?
Скільки кружечків розфарбували:
Чому:
Відповідь: Намалювали 5 кружечків і кожен розфарбували. Значить, розфарбували 5 кружечків.
Вміння правильно використовувати слова "і, або всі, кожен, деякі" формується при виконанні завдань, аналогічних даним:
4. Чи вірно, що всі трикутники -червоні; всі кружечки - сині; деякі кружечки - сині, кожен трикутник - червоний, всі квадрати - білі.
Виберіть із слів "всі, деякі, кожен" потрібне і запишіть його замість крапок, щоб речення були правильними:
… трикутники - червоні;
… кружечки - сині;
… квадрат - білий.
5. Учням було запропоновано одне з цих завдань:
- намалюйте 3 квадрати або 2 трикутники. Розфарбуйте 3 квадрати або 2 трикутники;
- намалюйте 3 квадрати і 2 трикутники. Розфарбуйте 3 квадрати або 2 трикутники;
- намалюйте 3 квадрати або 2 трикутники. Розфарбуйте 3 квадрати 2 трикутники;
- намалюйте 3 квадрати і 2 трикутники. Розфарбуйте 3 квадрати і 2 трикутники.
Один учень виконав завдання так:
Другий учень виконав це ж завдання так:
Вчитель перевірив і сказав що обидва учні виконали завдання вірно. Завдання: Подумайте, яким було завдання. Виберіть правильну відповідь з запропонованих.
Аналізуючи стан знань і умінь молодших школярів, можна дійти висновку що в шкільній практиці не використовуються повною мірою ті можливості, якими оперує матеріал підручників з математики, не проводиться класоводами систематична робота над розвитком точного та усвідомленого використання математичних термінів у мовленні своїх вихованців.
§ 2. Вивчення нумерації.
Значно впливає на розвиток математичного мовлення учнів вивчення нумерації чисел: у мову школярів вводиться ціла низка математичних термінів. Як переконує практика вчителів, учні засвоюють назви чисел без особливих труднощів. Проте більшість учнів неправильно ставлять наголос у словах одинадцять чотирнадцять. Це пояснюються тим, що вчителями не повною мірою розкивається сам процес утворення таких чисел. Наприклад, ілюструючи утворення чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16 і т.д. за допомогою брусків, кубиків, поличок доцільно запропонувати учням читання такої таблиці:
Одразу ж необхідно звернути увагу учнів на те, що "доять" означає "десять", а також на складові частини слова(двана-дцять) та на вимову слів [д в а н а д ц'а т'], [т р и н а д ц'а т'], і т.д.
Особливі проблеми виникають із правописом числівників та їх відмінюванням. Можна порекомендувати таки шляхи їх подолання:
1) Вводячи назви числівників звернути увагу на їх правопис. При цьому корисно звертатися до схем, подібним даній*.
2) Чимале значення в роботі над розвитком математичного мовлення мають інтегровані уроки з мови і математики.
3) Ефективним, на мою думку, буде використання на уроках математики математичних диктантів виду:
- на дошці записано число 1238, дітям пропонується записати його словами (тисяча двісті тридцять вісім);
- вчитель диктує назву числа словами (десять тисяч вісімсот вісім), діти ж записують його цифрами (10808).
Спостереження показують, що типовою помилкою при вивченні нумерації чисел є змішування понять "число" і "цифра". Нерідко вчителі пропонують завдання такого виду: "Скільки цифр у числі 24004?" Така постановка питання неправомірна. У цьому випадку доцільно запитати: "Скількома цифрами записане число 24004?"
Також часто змішуються поняття "число" і "кількість". Як відомо, натуральне число - це загальна характеристика класу не порожніх скінчених рівно потужних множин. А потужність множини визначається кількістю її елементів. Значить, ці поняття - не ідентичні. Так, часто-густо в методичних рекомендаціях і на уроках математики при розв'язуванні текстових задач замість слова "число" вчителі вживають слово "кількість". Наприклад, таке завдання:
"У вазі було 9 троянд. Три троянди взяли. Скільки троянд залишилось у вазі?" Класовода задовольняє відповідь:
"Щоб розв'язати задачу, потрібно

 
 

Цікаве

Загрузка...