WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистичне забезпечення управління: суть, предмет, об'єкт - Реферат

Статистичне забезпечення управління: суть, предмет, об'єкт - Реферат

досягнення рівноваги на грошовому ринку можна використовувати модель часткового коригування, яка передбачає, що цей процес упродовж певного періоду дорівнює певній частині X певної бажаної величини від бажаної зміни. Отже, рівняння попиту та пропозиції на грошовому ринку можна подати у такому вигляді:
У підсумку отримуємо остаточне рівняння попиту та пропозиції:
Стабільність функції попиту на гроші залежить від незмінної інституціональної структури. Структурні реформи призводять до зміни загальної поведінки економічних агентів, що ускладнює оцінку взаємозалежностей, включаючи і функцію попиту на гроші. Поліпшення функціонування фінансових показників може зменшити попит на гроші, оскільки з'являтимуться нові, привабливіші фінансові активи. Цей ефект може бути частково компенсований, якщо фінансова реформа зробить заощадження у формі фінансових активів, зокрема гроші, привабливішими. Ступінь реагування попиту на гроші на зміну відсоткових ставок також може значно активізуватися, оскільки до лібералізації відсоткові ставки не змінювались настільки часто, щоб можна було визначити їх вплив на вибір різних фінансових активів.
Незадовільні результати регресії можуть бути також пов'язані з проблемами статистичних даних, щодо яких можливий вплив похибки, а також зміни відповідних визначень і методів збору інформації. Крім того, дані можуть бути недостатньо тривалі, оскільки необхідна кількість значень збільшується внаслідок збільшення незалежних змінних. Щоб уникнути структурних змін і водночас забезпечити необхіднутривалість часових даних, потрібно обмежувати період оцінки відносно короткими інтервалами, використовуючи щомісячні та щоквартальні дані.
Незадовільні результати рівняння регресії можуть бути пояснені також наявністю надлишку ліквідності, який може бути визначений як частка суми грошових залишків, що перевищує бажаний рівень. Якщо впродовж певного періоду оцінки існує надлишкова ліквідність, рівняння регресії повинно відповідати точкам як кривої попиту, так і кривої пропозиції, що обмежує корисність отриманих результатів.
Результати статистичного дослідження як база з розробки управлінських рішень
Результати статистичного дослідження Напрями розробки управлінських рішень відповідно
до результатів статистичного дослідження
Аналіз динаміки ГМ Розробка заходів щодо вдосконалення структури грошової маси та розвитку кожного окремого агрегату, визначення загального курсу грошово-кредитної політики країни. Грошова маса є індикатором грошового обігу, а регулювання її обсягу - вирішальний спосіб досягнення мети грошово-кредитної політики; зміна швидкості обігу грошей передусім формує платоспроможний попит і рівень цін, кон'юнктуру грошового ринку, а отже, і рівень відсотка і валютного курсу.
Оцінка сезонних коливань ГМ Урахування сезонних чинників дасть змогу планувати необхідну кількість грошової маси та вчасно надавати інформацію про потенційний обсяг грошової маси.
Аналіз швидкості обігу грошей та кількості оборотів ГМ Швидкість обігу грошей характеризує частоту, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей використовується в середньому для реалізації товарів і послуг за певний період. Зростання швидкості обігу грошей призводить до підвищення цін Показник тривалості грошового обігу вказує, скільки днів триває один оборот грошової маси*. Для успішного економічного розвитку необхідно зменшувати тривалість обороту, що дасть змогу збільшити швидкість оборотів грошової маси за рік.
Визначення питомої ваги окремих агрегатів ГМ (їхні зміни та наслідки цих змін) Для визначення грошової маси виходять із грошових агрегатів специфічної класифікації платіжних коштів за рівнем їхньої ліквідності. Кожний агрегат має певне призначення в практиці управління грошовим обігом, а разом вони дають цілісну картину структури та динаміки грошової маси й грошового обігу.
Вивчення впливу зовнішніх факторів на динаміку та склад ГМ Результати аналізу взаємозв'язків між обсягом грошової маси та обсягом ВВП і відсотковою ставкою важливі для врахування впливу зміни кожного з цих факторів на стан грошової маси, а саме: для регулювання її обсягу, необхідного для обслуговування економіки та отримання інфляційного процесу. У процесі аналізу взаємозв'язків грошової маси з рівнем інфляції, ВВП та відсотковою ставкою з'ясувалося, що між результативною (грошова маса) і факторними (ВВП, індекс цін, відсоткова ставка) ознаками існує досить тісний взаємозв'язок. Найбільше на рівень готівки в обігу впливає відсоткова ставка, потім обсяг ВВП. Унаслідок зменшення відсоткової ставки на 1% середній рівень готівки в обігу зменшується, а зі збільшенням обсягу ВВП рівень готівки в обігу підвищується, в свою чергу, внаслідок збільшення індексу споживчих цін на 1% рівень готівки в обігу зростає**.
Факторний аналіз швидкості обігу ГМ Факторний аналіз швидкості обігу грошової маси відбувається внаслідок зміни обсягів ВВП і грошової маси. Він дає можливість кількісно оцінити вплив кожного з цих факторів та розробити заходи щодо необхідного збільшення обсягів ВВП чи зменшення обсягів грошової маси.
________________________________________
* Наприклад, витрати грошових коштів населенням України за квартал становили 6860 млн грн, а залишок готівки в населення - 1230 млн гривень. Швидкість обороту грошової маси за кількістю оборотів: 6860 млн грн : 1230 млн грн. = 5,6 (оборотів). Швидкість обороту грошової маси в днях: 90 : 5,6 = 16 днів.
** Наприклад, населення сплатило за товари у звітному періоді 20550 тис. грн, за послуги - 6850 тис. гривень. Індекс цін становить 1,05, індекс ставок і тарифів за послуги - 1,09. Отже, індекс купівельної спроможності гривні становитиме:
Купівельна спроможність гривні зменшилась на 6%.
?
Література
1. Закон України "Про державну статистику" від 17.09.92 р. // Голос України. - 1992. - 21 жовтня.
2. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Підручник / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, А. А. Шустіков. - К.: МАУП, 2005.
3. Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О. В. Козирєва, С. С. Герасименка. - К.: Вища шк., 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...