WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистичне забезпечення управління: суть, предмет, об'єкт - Реферат

Статистичне забезпечення управління: суть, предмет, об'єкт - Реферат

(менше) грошей, ніж населення бажає мати, то воно знижує (збільшує) цінність цієї грошової маси.
Як населення може впливати на реальні грошові залишки? Існують такі основні механізми:
1. Можна купувати (або продавати) іноземну валюту в обмін на національну в межах платіжного балансу. Внаслідок цих операцій кількість національної валюти в чистому вираженні знижуватиметься (збільшуватиметься), так само як і обсяги зовнішніх активів, що перебувають у володінні фінансових органів.
2. Населення може купувати (продавати) вітчизняні товари в обмін на національну валюту. Якщо люди вважають, що в них є дуже багато грошей порівняно з реальною товарною масою, то споживання збільшується. Таке збільшення попиту на товари призведе допідвищення внутрішніх цін. Населення фактично зменшить обсяг реальних грошових залишків через інфляцію, хоча номінальний обсяг грошової маси залишається незмінним.
Ці механізми можуть працювати одночасно. Якщо фінансові органи надають дуже багато (мало) грошей, ціни на внутрішні товари можуть підвищуватися (знижуватися), а платіжний баланс - погіршуватися (поліпшуватися). Вплив на платіжний баланс буде настільки істотнішим, наскільки відкритішим є ринок товарів і капіталів та менш гнучкою є система обмінних курсів.
Наприклад, в економіці з фіксованим обмінним курсом, де відсутнє валютне регулювання і регулювання торгівлею, влада не контролюватиме номінального обсягу грошової маси. Будь-яка незбалансованість між попитом та пропозицією грошей призведе до збільшення або зменшення розмірів грошової маси через платіжний баланс, що трохи позначиться на цінах. На противагу цьому в економіці з абсолютно вільним обмінним курсом і відсутністю регулювання обмінний курс врівноважуватиме попит і пропозицію іноземної валюти так, щоб зовнішні чисті активи залишались незмінними. У цьому випадку відбудеться збільшення номінального рівня грошових агрегатів, що супроводжуватиметься підвищенням цін, включаючи ціну іноземної валюти, тобто обмінного курсу.
Підвищення рівня витрат унаслідок збільшення розмірів грошової маси може спричинити зростання реального обсягу виробництва, особливо в тих випадках, коли є недовикористані потужності. І навпаки, зниження рівня витрат може призвести до зниження реального обсягу виробництва. Так, зростання реального обсягу виробництва призводить до збільшення кількості операцій, які необхідно фінансувати, що спричинить збільшення попиту на гроші. Тобто зміна обсягу виробництва може бути додатковим фактором відновлення рівноваги в економіці. Як правило, існує прямий зв'язок між зростанням грошових агрегатів і номінальним обсягом виробництва. Однак є різні погляди щодо сутності цього зв'язку і того, як розподіляється вплив зміни номінального обсягу грошової маси між цінами та реальним обсягом виробництва.
Методи прогнозування
Оскільки домогосподарства і підприємства визначають реальну цінність грошових агрегатів, прогнозування цих агрегатів потребує вра-хування поведінки цих економічних агентів. Зазвичай для цього використовують два основні методи. Один із них базується на використанні методики регресії для оцінки функції попиту на гроші, інший - на тенденції швидкості обігу грошей. Вибір методу залежить від наявності статистичних даних і стабільності в часі інсти-туціональних структур, а також від поведінки агентів, які визначають реальну цінність грошових агрегатів.
Розглянемо кожен із цих підходів. Перший базується на побудові рівняння попиту на гроші і передбачає, що фінансова поведінка економічних агентів може бути подана у вигляді функції невеликої кількості економічних змінних. Він також передбачає, що взаємозв'язок між грошовими агрегатами, які перебувають у добровільному володінні, та факторами попиту на гроші не змінюється в часі. Існують різні фактори, які можуть зробити цей взаємозв'язок нестабільним, обмежуючи корисність такого підходу.
Найпоширенішою є функція попиту на гроші, що включає як факторну ознаку пов'язаність з економічними операціями. Найчастіше для цього використовують валовий внутрішній продукт. Також можна застосовувати як факторну ознаку і величину, що демонструє відносну привабливість зберігання грошей порівняно з іншими фінансовими активами і нерухомістю.
Вибір змінної відносної вартості залежить від визначення грошового агрегату та інституціональної структури. Деякі загальні номінальні від-соткові ставки можуть бути показниками відносної вартості зберігання грошових активів, які не дають відсоткового доходу. Для грошових активів, які дають такий дохід, можна взяти як таку змінну, що вимірює різницю відсоткових ставок між грошовими та іншими фінансовими зобов'язаннями. У країнах, де фінансові зобов'язання банківської системи перед приватним сектором становлять найбільшу частку загальних фінансових активів приватного сектора, реальна відсоткова ставка іноді використовується замість доходу від фінансових активів порівняно з доходом від нерухомості (очікуваний ефект реальних відсоткових ставок на попит на грошові агрегати є додатним). Якщо відсоткові ставки залишаються незмінними впродовж довгострокового періоду, цей ефект може бути визначено за допомогою розгляду тільки темпів інфляції (очікуваний ефект інфляції на реальні грошові залишки є від'ємним).
Для оцінки попиту на грошові агрегати використовують логарифмічне рівняння:
де М - грошовий агрегат. Це може бути М1 або М2 , р - рівень цін (індекс інфляції), Y - номінальний валовий внутрішній продукт, ? - показник відносної вартості зберігання грошей.
Причому коефіцієнт регресії b повинен бути більшим або дорівнювати нулю, а коефіцієнт регресії C може мати будь-яке значення.
У разі побудови рівнянь регресії попиту на грошові агрегати важливим припущенням є те, що реальний попит на грошові залишки дорівнює ре-альній пропозиції грошових агрегатів. Але якщо спостерігається дисбаланс між попитом і пропозицією грошей, коригування не може бути миттєвим. Це пояснюється тим, що існують такі фактори, як витрати і складнощі миттєвого витрачання надлишкових грошей, або час для усвідомлення того, що сталося збільшення розмірів грошової маси і що обсяг грошових залишків перевищив бажаний рівень. Для

 
 

Цікаве

Загрузка...