WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистичне забезпечення управління: суть, предмет, об'єкт - Реферат

Статистичне забезпечення управління: суть, предмет, об'єкт - Реферат


Реферат на тему:
Статистичне забезпечення управління: суть, предмет, об'єкт
?
Статистичне забезпечення управління (СЗУ) грошовим обігом - це су-купність статистичних методів, моделей і алгоритмів обробки інформації, які використовуються для створення системи управління грошовим обігом.
Це завдання передбачає вирішення таких завдань:
1. Теоретичне обґрунтування потреби та практичне доведення можливості ефективного використання СЗУ грошовим обігом.
2. Розподіл системи грошового обігу на підсистеми.
3. Формування інформаційної бази дослідження.
4. Формування системи відповідних статистичних показників.
5. Використання статистичних методів дослідження результатів діяльності.
6. Визначення складу споживачів вихідної інформації.
7. Дослідження грошового обігу.
8. Розробка управлінських рішень за результатами статистичних досліджень.
Предмет дослідження - масові процеси, які обумовлюють грошовий обіг у їх взаємозв'язку і взаємообумовленості. Об'єкт дослідження - гро-шова маса України.
Мета, функції і завдання СЗУ грошовим обігом
Програми управління грошовим обігом Мета і функції управління Завдання і напрями статистичного дослідження
Рівень цін Регулювання рівня цін у взаємозв'язку з обсягами виробництва. Оцінка рівня інфляції у взаємозв'язку з обсягами грошової маси (ГМ) Аналіз динаміки ВВП і цін на продукцію. Індекси, аналіз цін і обсягів ВВП. Оцінка взаємозв'язку та прогноз рівнів інфляції і ГМ
Інвестиції Регулювання взаємозв'язків динаміки обсягів інвестицій і ГМ Аналіз взаємозв'язку між обсягами інвестицій і ГМ
Банківська система України Забезпечення в обігу маси грошей, необхідних для функціонування банківської системи й економіки загалом Аналіз взаємозв'язку результатів діяльності банківської системи з показниками грошового обігу
Готівка Регулювання в обігу обсягів готівки. Регулювання емісійних процесів у країні Аналіз і прогнозування обсягів готівки, частки готівки в обсязі ГМ. Забезпечення нормативних показників обсягів готівки
Грошовий агрегат М1 Регулювання обсягів агрегату М1. Регулювання рівня відсоткової ставки по вкладах до запитання Аналіз динаміки прогнозування обсягів і структури грошових агрегатів у їхньому взаємозв'язку та під впливом основних факторів
Грошовий агрегат М2 Регулювання обсягів агрегату М1. Регулювання рівня відсоткової ставки по строкових депозитах Аналіз і прогнозування соціально-економічного розвитку у взаємозв'язку з грошовим обігом
Грошовий агрегат М3 Регулювання рівня відсоткової ставки за трастовими операціями банків
Прогнозування грошової маси
Кількість грошей, які перебувають в обігу, впливає на випуск продукції, рівень цін, зайнятість та інші явища, тому важливим завданням статистики є прогноз грошової маси.
Прогнозні розрахунки грошової маси можна здійснювати двома способами:
o прогнозування попиту на гроші,
o прогнозування пропозиції грошей.
Зіставлення прогнозів попиту на гроші і пропозиції грошей дає змогу дійти висновків щодо рівноваги грошового обігу, сталості його розвитку.
Початковим моментом прогнозування пропозиції грошей є визначення грошової бази. Грошова база включає готівку небанківського сектора і державних структур. Вона вимірюється як приріст активів банківської системи: державного боргу грошово-кредитним установам, зобов'язань ко-мерційних банків перед центральним банком, закордонних чистих активів (результат платіжного балансу), а також приросту нерезервних зобов'язань центрального банку (капітал і прибуток цього банку, закордонні та інші зобов'язання).
Динаміка грошових агрегатів об'єднаної банківської системи може бути пов'язана з динамікою грошової бази центрального банку таким рівнянням:
М = kR = К (NFA + NDCG + DCB + OIN),
де М - грошовий агрегат;
NFA - чисті зовнішні активи;
NDCG - чисті зобов'язання уряду;
DCB - чисті зобов'язання комерційних банків;
OIN - інші статті (нетто).
Для прогнозування попиту на гроші незалежним параметром є обов'язкові і змінні фактори "можливих витрат". Можливі фактори мають ураховувати співвідношення кількості грошей з обсягом операцій, які потрібно профінансувати. Можливий фактор - це валовий внутрішній продукт. Фактор "можливих витрат" виражає ступінь переваги готівки порівняно з іншими активами. Деякі економісти пропонують для "можливих витрат" використовувати ставки за короткостроковими цінними паперами (ощадні та позичкові депозити, векселі). На думку інших фахівців, попит на гроші (реальні касові залишки) залежить від рівня доходів на облігації та акції. З огляду на це щодо прогнозування попиту на гроші для фактора "можливих витрат" рекомендується використовувати відсоткові ставки на довгострокові активи.
Попит на гроші залежить також від рівня інфляції, коли реальніше відображається зміна цін і попиту на гроші.
Для цілей аналізу та прогнозування необхідно чітко розмежувати грошові агрегати в реальному (постійних цінах) і номінальному (поточних цінах) вираженнях.
Гроші утримуються добровільно для фінансування потоку операцій і як ощадний актив. Сума грошей, яку населення утримує добровільно, виз-начатиметься в реальному вираженні, тобто у вигляді купівельної спроможності грошей стосовно споживчого кошика товарів і послуг. Наприклад, якщо всі ціни збільшаться удвічі і потім залишаться на новому рівні, населення повинно мати в середньому рівно удвічі більше грошей, ніж раніше, щоб здійснювати той самий обсяг реальних операцій. Однак, хоча попит на гроші і має у такому разі розглядатися в реальному вираженні, фі-нансові органи можуть впливати тільки на номінальну кількість грошової маси.
Наприклад, номінальна заробітна плата за звітний період збільшилась на 10%, ціни зросли на 15%, а чисельність населення - на 1%. Отже, рівень реальної заробітної плати визначатиметься так:
Iреальна = 1,10 / 1,15 х 1,01= 0,95.
Значення зміни номінальної кількості грошової маси залежить від того, як саме змінюються фактичні грошові залишки, які визначаються в реаль-ному вираженні, чи співвідносяться вони з попитом населення на ці реальні грошові залишки. Якщо фінансові органи надають більше

 
 

Цікаве

Загрузка...