WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистичні розрахунки в діяльності організації - Курсова робота

Статистичні розрахунки в діяльності організації - Курсова робота

витратоємність, зріс валовий дохід, збільшилась загальна рентабельність підприємства.
1.2 Статистичне відображення інформації у звітності мотивації праці та структури організації
Метою будь-якої організації є успішне функціонування усіх її складових та одержання прибутку . Багато чинників впливає на діяльність організації, серед яких важливу роль відіграє продуктивність праці працівників.
Важливою функцією управління є мотивація праці, вона представляє собою процес спонукання працівників до досягнення організаційних цілей. Традиційними факторами мотивації праці в організації є оплата праці і просування по службі, а також моральні і грошові винагороди, які справляють вирішальний вплив на продуктивність та ефективність.
Питання витрат і економічної ефективності в значній мірі залежить від тієї уваги, яку приділяють на підприємстві питанням зацікавленої участі персоналу в праці та причетності до її результатів.
Проведемо оцінку мотивації праці з використанням наступних показників:
" Середня номінальна заробітна плата:
Сер.ном зар. пл.=Фонд зарплати/ССЧ;
" Середня реальна заробітна плата:
Сер.реал.зар.пл.=Сер.ном.зар.пл./Індекс інфляції
Вихідні дані та результати обчислень занесемо в Таблицю 1.6
Показники Роки
2002 2003 2004
Фонд заробітної плати (тис.грн.) 663.4 813,8 561,4
Таблиця1.6 - Середня номінальна і реальна зарплати
Продовження Таблиці 1.6
Показники Роки
2002 2003 2004
Середньоспискова чисельність працівників (осіб) 322 307 226
Середня зарплата за рік (грн.) 2060,2 2650,8 2484,1
Індекс інфляції (%) 99,4 108,2 112,3
Реальна заробітна плата (грн.) 2073 2450 2212
Як видно з одержаних результатів реальна заробітна плата збільшується з 2002 по 2003 роки, що свідчить про матеріальне заохочення з боку керівництва організації, проте з 2003 по 2004 вона знижується.
Простежимо динаміку даних показників, розрахувавши абсолютні прирости, темпи росту та приросту, а також абсолютний середній приріст і середні темпи росту.
Розрахунки проведемо в Таблиці 1.7
Показники Роки
2002 2003 2004
у1 у2 dY Tp Tпp У3 dУ Tp Tпp
Середня заробітна плата за рік(грн.) 2060,2 2650,8 590,6 1,3 30 2484,1 -166,7 0,94 -6
Реальна заробітна плата за рік (грн.) 2073 2450 377 1,2 20 2212 -238 0,9 -10
Таблиця 1.7 - Динаміка заробітної плати
Покажемо динаміку заробітної плати графічно.
Рисунок1.6 - Динаміка заробітної плати
Як видно з одержаних результатів середня заробітна плата з 2002 по 2003 рік зросла на 590,6 грн.,тобто у 1,3 рази або на 30%,з 2003 по 2004 рік знизилась на 166,7 грн.
Реальна заробітна плата також зросла :з 2002 по 2003 роки на 20 %,тобто 377 грн., в наступному році знизилась на 238 грн.
Визначимо середньомісячний дохід працівників даного підприємства за наступною формулою:
Середньорічний дохід = (ФОП + проценти, доходи) / ССЧ
Дані обчислень занесемо у Таблицю 1.8:
Таблиця 1.8- Вихідні данні і отриманий результат
Показники Роки
2002 2003 2004
Фонд оплати праці, тис.грн 663,4 813,8 561,4
Середньоспискова чисельність працівників (осіб) 322 307 226
Продовження Таблиці 1.8
Середньорічний дохід ,грн. 2060 2651 2484
Доходи, дивіденди, % по акціях, грн. - - -
Оскільки доходи, дивіденди, відсотки по акціях відсутні, то середньорічний дохід і середня заробітна плата однакові.
Визначимо середню місячну заробітну плату одного працівника .
Дані занесемо в Таблицю 1.9
Таблиця 1.9- Отриманий результат
Показники Роки
2002 2003 2004
Середня місячна заробітна плата, грн. 171,7 221 207
Загальноукраїнська середньомісячна заробітна плата, грн. 370,33 454,56 579,45
Середньомісячний дохід ,грн. 171,7 221 207
Як видно з отриманих результатів ,середня місячна заробітна невисока. Отже на підприємстві є невисока матеріальна мотивація.
Фонд оплати праці складається з трьох елементів:
1.Фонд основної зарплати
2.Фонд додаткової зарплати
3.Інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
В сучасному менеджменті прогресивною тенденцією вважається зростання частки додаткових видів оплати праці, які відрізняються своєю гнучкістю і більш активно сприяють відповідній мотивації праці.
Фонд додаткової оплати праці - це винагорода за працю в понад встановлені норми за трудові успіхи чи винахідливість. Це різного роду надбавки, премії , гарантійні і компенсаційні виплати.
D =(Фонд додаткової ЗП / Фонд оплати праці)*100%
Розрахуємо частку додаткової заробітної плати на даному підприємстві для всього персоналу, дані обчислень занесемо в таблицю 1.10
Таблиця 1.10- Частка додаткової заробітної плати
Показники Роки
2002 2003 2004
Фонд оплати праці, тис.грн 663,4 813,8 561,4
Фонд додаткової оплати праці, тис.грн 88,2 85,7 84,3
Частка додаткової заробітної плати, % 13,3 10,5 15
Як видно з отриманих результатів частка додаткової заробітної плати у фонді оплаті праці у 2003 році зменшилась на 2,8%,але вже в 2004 році зросла на 4,5%, порівняно з попереднім роком.
Отже ,працівники мають стимул , щоб покращувати роботу і одержувати додаткову заробітну плату.
Визначимо частку інших виплат, до яких належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними положеннями та інші виплати, які не передбачені актами чинного законодавства.
D=( Фонд інших виплат/Фонд оплати праці)*100%
Розрахунки проведемо в Таблиці 1.11
Таблиця 1.11- Частка інших виплат
Показники Роки
2002 2003 2004
Фонд оплати праці, тис.грн 663,4 813,8 561,4
Фонд інших виплат, тис.грн - 0,2 -
Частка інших виплат, % - 0,024 -
Обчисливши частку інших витрат у фонді оплати праці спостерігаємо, що тільки у 2003 році вона була і становила 0,024%.
Визначимо наступні показники:
" Продуктивність праці =Обсяг продукції/ ССЧ;
" Коефіцієнт випередження =Темпи зрост. продуктивності праці/ Темпи зростання номінальної зарплати;
" Коефіцієнт порівняння = Темпи зростання номінальної зарплати/ Темпи зростання продуктивності праці;
" Коефіцієнт еластичності = Процентний приріст середньої зарплати/Процентний приріст продуктивності праці
Розрахунки проведемо в Таблиці 1.12
Таблиця 1.12 - Визначення продуктивності праці, коефіцієнтів випередження, порівняння та еластичності
Показники Од. вимір. Роки
2002 2003 2004
Обсяг продукції в без ПДВ і АЗ тис.грн 5766 6314 5355
Середньоспискова чисельність працівників осіб 322 307 226
Продуктивність праці тис.грн /особу 1791 2057 2369
Темпи зростання продуктивності 1 1,15 1,15
Середня номінальна заробітна плата грн. 2060,2 2650,8 2484,1
Темпи зростання номінальної зарплати 1 1,3 0,94
Процентний приріст середньої зарплати % 0 30 -6
Процентний приріст продуктивності праці % 0 15 15
Коефіцієнт випередження 1 0,88 1,22
Коефіцієнт порівняння 1 1,1 0,8
Коефіцієнт еластичності % - 2 0,4
Аналізуючи дані , можна помітити, що продуктивність праці у 2003 р. зросла на 15 %, а у 2004 - 15%. Коєфіцієнт випередження, що показує у скільки разів темпи зростання прод-ті випереджають темпи зростання зар. плати, зменшився, тобто в 2003 році темпи зростання прод-ті праці випереджали темпи зростання зар. плати на 0,88 разів, а в 2004

 
 

Цікаве

Загрузка...