WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистичні розрахунки в діяльності організації - Курсова робота

Статистичні розрахунки в діяльності організації - Курсова робота


Курсова робота з статистики
Статистичні розрахунки в діяльності організації
ЗМІСТ
Вступ...............................................................................................................3.
Розділ 1. Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз.........................................................................................................................4
1.1. Статистична звітність і використання даних звітів для аналізу фінансового та економічного становища організації...........................................5
1.2. Статистичне відображення у звітності мотивації праці та структури організації............................................................................................23
1.3. Статистична характеристика стану економіки як зовнішнього фактору впливу на діяльність організації...........................................................33
1.4.Опитування як метод збору інформації для досліджень у сфері менеджменту..........................................................................................................36
Розділ 2. Спосіб аналітичних індексних розрахунків..............................39
Розділ 3. Статистичний контроль якості технологічних процесів..........43
Розділ 4.Статистичні методи прогнозування результатів господарської діяльності...............................................................................................................46.
4.1. Метод проектування тренду...........................................................51
4.2.Виявлення та вимірювання сезонних коливань.............................55
4.3. Каузальне моделювання………………………………………......
Висновки…………………………………………………………………...61
Використана література…………………………………………………62
Додатки…………………………………………………………………….
Вступ
Статистика - це багатогалузева наука, яка складається з окремих розділів(загальна теорія статистики, економічна, соціальна , галузеві статистики), які тісно пов'язані між собою, та дають можливість різнобічно охарактеризувати розвиток економіки, визначити успіхи і недоліки, намітити шляхи і заходи щодо усунення небажаних тенденцій.
Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення масових суспільних явищ, закономірності формування і розвитку їх. Кількісна сторона суспільних явищ - це їх розміри, але також це є і співвідношення цих розмірів, що відображається в показниках. Слід зазначити, що кількісна сторона суспільних явищ також нерозривно пов'язана з якісним їх змістом. Розглядаючи суспільні явища, як масові і спираючись на облік усієї сукупності фактів, що відносяться до цих явищ, статистика за допомогою чисел показує ступінь їх розвитку, напрям і швидкість змін, тісноту взаємозв'язків і взаємозалежностей, виділяє різні типи і форми явищ, вивчає особливості їх та оцінює вплив факторів, які формують варіацію та динаміку явищ. Все це дає підставу твердити, що статистика один із засобів пізнання суспільного життя.
Статистичні розрахунки дають можливість визначити сукупний продукт,який є сумою матеріальних благ,створюваних за певний період у газузях матеріального виробництва.
На даному етапі розвитку економіки потрібно, щоб зібрані первинні статистичні дані, зведення, збірники використовувались для їх аналізу і підготовки оглядів стану суспільних явищ всіма ланками органів державної статистики, а також для проведення наукових досліджень органи державної статистики повинні використовувати статистичну інформацію, методи її аналізу та комп'ютерну техніку для своєчасної оцінки, контролю, розрахунків та прогнозування зміни рівнів мікро - та макроекономічних чинників господарсько - фінансової діяльності; для створення надійної інформаційної бази для розробки національних технічних та економічних програм, покращення умов функціонування структур ринкової економіки, виробничої та підприємницької діяльності; для передбачення стану ділової активності в економіці при формуванні цін, оплати праці, дивідендів, податкової, кредитної та соціальної політики; для планування інвестиційної діяльності, підрахунків рівня її ризику та моделювання результатів альтернативних проектів і ділових рішень.
Це дозволить більш ефективно використовувати статистичну інформацію і методи її аналізу для поглибленої характеристики економічних процесів, відповідно підвищить роль статистики в системі управління, що ґрунтується на економічних методах господарювання.
Основні завдання і організація статистики України відображені в законі України "Про державну статистику". Згідно якого статистичну роботу в Україні здійснює міністерство статистики і його органи на місцях. Міністерство статистики відповідальне за ведення обліку і статистики за єдиною методикою на основі централізованого керівництва всією статистичною роботою. Не менш важливим завданням є контроль за станом обліку, звітності та достовірності даних.
1 .Статистична інформація про внутрішні змінні організації і її аналіз
Важливою умовою прийняття об'єктивного рішення або розуміння справжніх масштабів проблеми є наявність адекватної точної інформації. Способом одержання такої інформації є комунікації, які разом з прийняттям рішень та керівництвом відносяться до процесів, що зв'язують чотири управлінські функції: планування, організацію, мотивацію та контроль. Покращення якості інформації, яка є у менеджера на момент прийняття рішення, дозволяє керівництву приймати обґрунтовані та своєчасні рішення. Отже, інформація є одним з основних ресурсів зростання продуктивності або ефективності організацій, під якою розуміють відношення вартості вхідних ресурсів до вартості вихідної продукції. В часи безперервних змін управління полягає в забезпеченні лідерства організації в конкурентній боротьбі за підвищення продуктивності праці та покращення якості життя.
1.1Статистична звітність і використання даних звітів для аналізу фінансового та економічного становища організації
Щоб ефективно керувати організацією, менеджери потрібну їм інформацію одержують з різноманітних джерел. Використовуючи статистичну звітність , опитування тощо.
Звітність - це форма статистичного спостереження, коли статистичні дані надходять у статистичні органи від підприємств і фірм у вигляді обов'язкових звітів про їхню роботу за установленими формами та у відповідні строки.
Завданням кожної організації , яка займається бізнесом , є виробництво товарів (надання послуг),що відображається в його цілях. Цілями організації є рентабельність або прибутковість та продуктивність(ефективність).А першочерговим завданням є забезпечення стабільного доходу. Коли організація може забезпечити стабільний дохід, забезпечення економічної ефективності і стримування витрат стає досяжною метою. Завдання організації орієнтується на потреби споживача. Якість товарів або послуг, прибуток, зайнятість населення відносяться допозитивних результатів діяльності підприємств.
Оцінку економічного та фінансового стану фірми проводять на основі аналізу статистичної звітності з використанням показників: обсяг продукції в порівняльних та діючих цінах поточного року; виробництво окремих видів продукції, виробництво сертифікованої продукції, виручка від реалізації продукції, валовий прибуток, чистий дохід, власний капітал в обороті, кредиторська та

 
 

Цікаве

Загрузка...