WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Використання наочних посібників при розв’язуванні задач з математики у початкових класах - Курсова робота

Використання наочних посібників при розв’язуванні задач з математики у початкових класах - Курсова робота

невідомого.
Схеми зі стрілками можна успішно застосувати до опрацювання залежності між шляхом, швидкістю та часом.
Задача. Велосипедист проїхав 45 км із швидкістю 25 км/год. За скільки годин він подолав цю відстань?
Можна запропонувати учням таке завдання:
Складіть умову задачі за поданою схемою. Складіть і розв'яжіть задачу обернену до неї.
Розв'язуючи такі задачі, доцільно лише в окремих випадках виконувати записи, а в основному обмежуватися усним розв'язанням за відповідною схемою на дошці.
Для розв'язування задач на рух можна використовувати графи. Як показали дослідження психологів, учні початкових класів глибоко усвідомлюють зв'язки між даними та шуканими величинами задачі, якщо ці зв'язки подано за допомогою графа. Крім того, у процесі аналізу граф-схеми в учнів формується узагальнений спосіб розв'язування задачі даної структури.
Під час побудови схеми доцільно звертатися до учнів із запитаннями, з'ясовуючи, чи правильно вони розуміють смисл кожного пояснення. Наведемо приклад роботи з графом для задачі на рух.
Задача. Автомобіль за 4 год. пройшов 240 км. Скільки кілометрів він пройде за 7 годин, якщо його швидкість буде на 5 км за годину більша?
До задачі подається граф, а учні, розглядаючи його, відповідають на запитання: що означають числа 240, 4, 5, 7; що означають світлі точки; яку залежність відтворює дуга, що проходить через дані точки?
Отже, розв'язування задач на рух сприяє розвитку уявлень учнів про відстань, час, швидкість, про співвідношення і залежність між цими величинами. Ці задачі відіграють важливу роль принавчанні математики.
Висновки
В курсовій роботі викладено питання, яке й справді є важливим у початковій школі. Тому, що задачі є тим конкретним матеріалом, за допомогою якого в дітей формуються нові знання і закріплюються в процесі застосування вже здобуті знання.
В першому розділі викладена загальна інформація щодо опрацьованої теми. У психологічному плані під задачею розуміють будь-яку ситуацію, що вимагає від людини певної дії, або мету, поставлену перед нею в деяких умовах, причому поняття "задача" може розглядатися лише в системі з людиною, яка розв'язує її.
Пойа говорив: "Розв'язання задач є специфічною особливістю інтелекту, а інтелект - це особливий дар людини. Тим-то розв'язання задач можна розглядати як один з найхарактерніших проявів людської діяльності".
Роль простих задач у навчанні математики надзвичайно велика. "Розв'язання будь-якої простої, але не зовсім стандартної математичної задачі може вимагати деякого напруження, зате натомість дає вам відчути тріумф відкриття" (Д Пойа). Вони є основним засобом у формуванні поняття про арифметичні дії та величини. В процесі розв'язування простих задач учні опановують основні прийоми роботи над задачею. Високий рівень умінь розв'язувати прості задачі - необхідна умова успішного розвитку вмінь розв'язувати складені задачі.
Навчити дітей розв'язувати задачі - означає навчити їх встановлювати зв'язки між даними та шуканими величинами і відповідно до цього вибирати, а потім і виконувати арифметичні дії.
У другому розділі викладені думки щодо використання наочності для введення задач нових типів та для їхнього закріплення. Задачі відіграють важливу роль при вивченні математики, і щоб діти краще їх сприймали, задачі потрібно унаочнювати, пов'язуючи їх із життєвими ситуаціями. Наочність, як на уроках математики, так і на інших уроках допомагає у засвоєнні знань. Тому вчитель, особливо початкових класів, повинен широко їх використовувати, враховуючи при цьому чіткість, послідовність, логічність міркувань, точність, правильність і чіткість мови, тому що вчитель є взірцем для учнів. Але при цьому пам'ятати, що надмірне використання наочних посібників може перетворити навчальний процес у гру.
В курсовій роботі показано, яке місце займають наочні посібники на уроках математики. В ній показано, як важливо довести до свідомості учнів той факт, що кожне положення математики не тільки відповідає задачам практики, але й виникло з потреб практики, являє собою результат аналізу й узагальнення людиною своєї практичної діяльності та явищ навколишнього світу.
За допомогою вміння розв'язувати задачі можна сприяти формуванню в дітей елементарних основ наукового світогляду, допомагати розвитку творчих здібностей і багатьох цінних якостей особистості.
Список літератури
1. Богданович М. В. Методика розв'язування задач у початковій школі. - Київ: Вища школа, 1986 - 104 с.
2. Богданович М. В. Урок в початковій школі. Посібник для вчителя. - Київ: Радянська школа, 1990 - 192 с.
3. Бантова М. О. Бельтюкова Г. В.Полевщикова О. М. Методика викладання математики в початкових класах, - Київ: Вища школа 1982 - 171 С.
4. Великохатська Л. Ф. Кочіна Л. П. Наочність на уроках математики в 1-3 класах, - Київ: Радянська школа, 1979 - 41 с.
5. Друзі Б. Г. Творчі вправи з математики для початкових класів. - Київ: Радянська школа, 1988 - 37 с.
6. Дятлова С. І. Наочні посібники для уроків математики. Початкова школа, - 1997 №5
7. Іванова Л. С. Слюсарева О. С. Важливий засіб розв'язування задачі. Початкова школа, - 1990 №2
8. Іванова Л. С. Робота над задачами в 1-2 кл.. Початкова школа - 1999 №5
9. Іваночко Б. І. Розв'язання текстових задач. Початкова школа - 2000 № 4
10. Побірченко Н. А. Моделювання - як засіб постановки задачі. - Київ: Радянська школа, 1986 - 23 с.
11. Побірченко Н. А Психологічні основи навчання математики в початкових класах. - Київ: Радянська школа, 1985 - 8 с.
12. Скрипченко А. В. Ознайомлення із задачами на зустрічний рух та на рух у протилежні напрями. Початкова школа, 2004 №10
Додатки
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Задача: Для школи купили 8 стільців по 20 грн. кожний, а потім ще 9 стільців по тій самій ціні. Скільки коштують всі ці стільці?
Розв'язання
1 спосіб 2 спосіб
1. 20?8=160 (грн.) 1. 8+9=17 (с.)
2. 20?9=180 (грн.) 2. 20?17= 340 (грн.)
3. 160+180=340 (грн.) Відповідь: 340 грн.
Відповідь: 340 грн.
Додаток 4
Борошно
420
Картопля
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8
Додаток 9
Додаток 10
30 грн. 50грн
Додаток 11
Додаток 12
Друкувала за день Час роботи Всього надрукувала
1
Однаково
2 6 год.
7 год. 48 с
?

 
 

Цікаве

Загрузка...