WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Використання наочних посібників при розв’язуванні задач з математики у початкових класах - Курсова робота

Використання наочних посібників при розв’язуванні задач з математики у початкових класах - Курсова робота

схемою (додаток 9ст).
Корисні вправи, які допомагають зробити дітям узагальнення, на складання задач за картинкою, кресленням або коротким записом. Вони допомагають дітям побачити задачу в певній конкретній ситуації. За картинкою (додаток 10) діти можуть скласти кілька задач: "Футбольний м'яч коштує 50 грн., а волейбольний 30 грн. Скільки коштує футбольний м'яч і волейбольний разом".
"Футбольний м'яч коштує 50 грн., а волейбольний 30 грн.. Хлопчик купив 2
футбольні м'ячі і волейбольний. Скільки грошей заплатив хлопчик?
За кресленням (додаток 11) можна скласти таку задачу: "З двох селищ, відстань між якими 57 км, вийшли одночасно назустріч один одному пішохід і велосипедист. Швидкість пішохода 4 км/год., а велосипедист 15 км/год. На якій відстані від першого селища вони зустрінуться?
За коротким записом ( додаток 12 ) можна скласти таку задачу: "Дві друкарки друкували за день однакову кількість сторінок. Перша друкарка працювала 6 год. і надрукувала 48 сторінок, а друга друкарка працювала 6 год. Скільки сторінок надрукувала друга друкарка?"
Перш ніж давати учням завдання скласти задачу за тією чи іншою ілюстрацією, треба її проаналізувати, тобто провести бесіду і з'ясувати, чи розуміють діти, що зображено, що позначають числа, про що треба дізнатись.
Використання задач як конкретної основи дляздобутих знань відіграє важливу роль у формуванні в них елементів матеріалістичного світогляду. Сам процес розв'язування задач за певної методики позитивно впливає на розумовий розвиток школярів, оскільки він потребує виконання розумових операцій.
2.3. Наочність для навчання учнів розв'язувати задачі на рух
Починаючи вивчати те чи інше питання, вчитель повинен мати на увазі, чи є в уяві учнів потрібні наочні образи. Щоб учні уявляли собі життєву ситуацію, відображену в задачі, краще простежували залежності між величинами, необхідно застосовувати предметне моделювання. Потім можна переходити до більш узагальненого (умовно-предметного) і графічного моделювання, до застосування готових опорних схем і таблиць.
Використання наочних посібників дає змогу: активізувати роботу учнів; зекономити час на уроці; збільшити обсяг роботи на уроці; підвищити ефективність процесу оволодіння знаннями, вміннями і навичками.
Розв'язання задач на рух сприяє розвитку уявлень про відстань, час, швидкість, про співвідношення і залежність між цими величинами. Перш ніж вивчати задачі на рух, треба на конкретному прикладі з'ясувати такі поняття, як шлях, зустрічний рух, одночасний рух, швидкість, віддаль. При цьому слід додержуватись певної послідовності, застосовувати для ілюстрації графічні схеми до кожної задачі при поясненні, а через деякий час - при повторенні. Для узагальнення уявлень дітей про рух корисно провести екскурсію для спостережень за рухом транспорту, після чого організувати спостереження в умовах класу, де рух демонструватимуть самі діти. Діти повинні усвідомити, що якщо відомі відстань і час руху, то можна знайти швидкість дією ділення; якщо відомі швидкість і час руху, то можна знайти відстань дією множення; якщо відомі відстань і швидкість, то можна знайти час руху дією ділення. Під час роботи над цими задачами треба частіше використовувати ілюстрації у вигляді креслення, бо креслення допомагає правильно уявити життєву ситуацію, відбиту в задачі.
Внаслідок вивчення цієї теми учень повинен дістати конкретне уявлення про швидкість як відстань, яку проходить тіло, що рівномірно рухається, за одиницю часу - за годину, хвилину, секунду, знати зв'язок між величинами, уміти розв'язувати прості і неважкі складені задачі, в яких застосовуються знання взаємозв'язку величин.
Перш ніж вивчати задачі на рух треба на конкретному матеріалі з'ясувати такі поняття як " шлях", " зустрічний рух", " одночасний рух", "швидкість", "відстань". Для цього використовують предмети, їх моделі або зображення, які дають можливість продемонструвати різні види руху (машини, фігури лижників, вершників і т. д.), саморобні плакати, на яких зображено таблиці з трьома графами відповідно до трьох величин.
Розв'язуванню задач на зустрічний рух передує тривала робота з розв'язування простих та складених задач на знаходження швидкості, часу та відстані. Поняття швидкості вводять на основі життєвого досвіду дітей та безпосередніх практичних дій.
Для формування навичок корисно усно розв'язати задачі за таблицями.
У ході підготовчої роботи ілюструють зміст таких виразів. Як "виїхали одночасно", "рухаються назустріч один одному", "рухаються в протилежних напрямках" тощо. Практичні дії супроводжуються зображенням відрізків (довжина шляху) і стрілками (напрям руху).
Кожна із задач на зустрічний рух і рух у протилежних напрямках (в разі віддалення рухомих тіл) має три види:
1 - дано швидкість кожного з тіл і час руху, шукане - відстань.
2 - дано час руху, відстань, яку подолали разом обидва тіла, і швидкість одного з тіл, шукане - швидкість другого тіла.
3 - дано швидкість кожного з тіл і відстань, шукане - час руху.
Заслуговує на увагу досвід послідовного зведення задач. Спочатку на двох-трьох уроках опрацьовують перший вид задач. На основі цього виду на наступних уроках вводять послідовно другий і третій види задач. Розглянемо такий підхід на конкретних задачах.
Задача. З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і мотоцикліст, які зустрілися через 3 год. Швидкість велосипедиста 12 км/год., а мотоцикліста - 50 км/год. Скільки кілометрів становить відстань між містами?
Повторюючи задачу, вчитель спирається на ілюстрацію. Аналіз проводять від числових даних.
На уроці, присвяченому розгляду задач другого виду, спочатку учні розв'язують задачі першого виду. Вивчення. Аналіз і розв'язання задачі проводять з опорою на графічну ілюстрацію. Розв'язавши задачу складають обернену до неї задачу. Колективно учні знаходять два способи розв'язання задачі.
Аналогічно розв'язують задачу на знаходження часу руху тіл.
У ході закріплення умінь розв'язувати задачі на зустрічний рух та рух у
Організація діяльності молодших школярів під час аналізу умови задачі, зокрема форма зображення умови на дошці і в зошитах, можуть істотно сприяти підвищенню їх пізнавальної активності. Важливо при цьому є роль довільної уваги дітей. А навчити учня бути уважним насамперед означає організувати на кожному етапі відповідну його діяльність, знайти ключ до керування сприйманням. Під час розбору умови не тільки задач на рух, а й інших, своєрідним ключем може бути схематичне її зображення , причому розгляд учнями даних, які постають не в конкретній формі, а зображенні абстрактно, спонукають учнів до пошуків способу знаходження

 
 

Цікаве

Загрузка...