WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Формування статистики інновацій - Реферат

Формування статистики інновацій - Реферат

підприємства; кількості спільних проектів по виконанню досліджень і розробок; результативності інноваційної діяльності; технологічному обміну.
Частина питань анкетного типу, впровадження яких вукраїнську статистичну практику викликає найбільші труднощі, виноситься за рамки суцільного обстеження. На початковій стадії формування статистики інновацій пропонується включати їх у щорічні вибіркові обстеження по обмеженому колу інноваційне активних підприємств. Маються на увазі питання, що потребують визначених якісних оцінок досліджуваних явищ, заснованих на думці респондентів. Це характеристики: інноваційної стратегії; джерела інформації про інновації; чинників, що перешкоджають інноваційної діяльності; методів підтримки і збільшення конкурентоспроможності інновацій, що задіяні на інноваційних підприємствах. Надалі, коли статистика інновацій одержить стійкий розвиток, питання такого типу можуть ставитися з більш тривалою періодичністю. Далі подібний принцип організації статистики передбачається використовувати в іншій формі.
При швидкозмінюваній економічній і політичній ситуації в країні, а також обмеженості наявної інформації про інновації в Україні стає необхідною організація оперативної піврічної звітності. Рекомендується, щоб в сучасній ситуації періодичність її представлення становила не менше півроку. Така звітність має містити невеличке коло показників, що характеризують стан і перспективи інноваційної активності, обсяги інноваційних витрат і інноваційної продукції. Це дозволить вирішити дві важливі задачі. По-перше, забезпечити органи управління, відповідальні за формування науково-технічної політики в країні, оперативною інформацією про стан і масштаби інноваційної діяльності в країні. А по-друге, підготувати вибіркову сукупність інноваційне активних підприємств для наступного основного обстеження їхньої інноваційної діяльності. Таким чином, уважається доцільним організувати статистику інновацій на основі триступінчастого обстеження технологічних інновацій:
перший етап - суцільне обстеження по основній програмі і повному колу підприємств;
другий етап - вибіркове обстеження по спеціальній програмі і колу інноваційне активних підприємств;
третій етап - оперативна звітність по скороченому колу показників із суцільним охопленням підприємств.
4. Аналіз показників
Організаційною основою економіко-статистичного аналізу служить програма розробки показників, одержуваних за матеріалами статистичних обстежень. Правильно обрана система класифікацій і угруповань статистичних даних, розширення кола розроблювальних показників сприяють підвищенню аналітичності і поліпшенню якості інформації.
Найбільше важливою класифікацією показників є класифікація, що подає їхній галузевий розтин. Вона ж викликає найбільші труднощі при відповідній розробці даних, обумовлені недостатніми заходами для впровадження. Повільні дії по відповідному кодуванню підприємств і організацій та обумовлена цим неможливість одержання адекватних даних для аналізу і міжнародних зіставлень по галузях і видах діяльності знижують значимість упровадження нових показників і програм інноваційних обсте-жень, стримуючи в такий спосіб процес реального реформування статистики по багатьох напрямках. У даний час в Україні розроблена методологія збору даних, яка базується на укрупненій класифікації видів економічної діяльності, що забезпечує міжнародну порівнянність даних. Вона містить найменування і склад різноманітних видів продукції і послуг. Крім того, додатково використовується класифікація даних по міністерствах і відомствах із метою надолуження відсутніх галузевих розтинів.
Однією з основних класифікацій є також розробка показників на регіональному рівні по економічних районах, областях України. Вона надає можливість оцінки інноваційного потенціалу територій, взаємозв'язку інноваційної активності з економічним розвитком регіонів, їхньою галузевою структурою, геополітичним положенням.
Іншим широко поширеним видом класифікації інноваційних підприємств є їхнє групування за чисельністю робітників. Дане групований використовується для вивчення розміру інноваційних підприємств як чинника інноваційної активності. Для цих же аналітичних цілей застосовується групування, засноване на обсягах відвантаженої продукції. Аналітичні завдання передбачають дослідження взаємозв'язку процесів приватизації з інноваційною активністю. Сучасний аналіз базується на порівнянні показників, що характеризують інноваційну діяльність по інноваційних підприємствах, приватизованих і неприватизованих. Безумовно, це занадто загальні групування для задуманих оцінок. Вже зараз визначення ефективності діяльності нових власників здійснюють, спираючись на три групи інноваційних підприємств: державні, средньоприватизовані (із часткою держави від 25 до 50 відсотків) і глибокоприватизовані (із часткою держави менше 25 %). Можливі і більш детальні розтини, які необхідно взяти на озброєння.
Крім перерахованих основних, у статистичній практиці вико-ристовується ряд інших групувань, призначених для будь-яких або спеціальних досліджень. До них відносяться, наприклад:
o групування за основними видами продукції, що випускається (споживчі товари, інвестиційні товари, проміжні товари);
o групування за інтенсивністю експорту (питома вага експортованої в загальному обсязі відвантаженої продукції: до 1 %, 1 - 9, 10^9, 50-100 %);
o групування за низькою, середньою або високою інтенсивністю проведення досліджень і розробок (відношення витрат на
НДДКР до обсягу відвантаженої продукції: менше 1 %, від 1 до 4, більш 4 %).
У цілому в разі проведення аналізу показників інноваційної діяльності важко сформулювати остаточно визначений набір аналітичних завдань. Інноваційний процес складний, а в його аналізі занадто багато невідомих і невимірюваних параметрів. Виходячи з найбільш актуальних питань інноваційної політики, а також бажаної інформаційної бази інноваційної діяльності, рекомендується особливо ретельно досліджувати такі питання:
o взаємозв'язок між інноваційною активністю і розміром інноваційного підприємства;
o взаємозв'язок між технологічною кооперацією й інноваційними характеристиками;
o інноваційну діяльність у галузевій структурі;
o взаємозв'язок між інноваціями і результатами діяльності ін-новаційного підприємства;
o взаємозв'язок між виконанням (придбанням результатів) досліджень і розробок на інноваційних підприємствах і інноваційними характеристиками по галузях;
o дослідження ролі нематеріальних активів у інноваційній діяльності;
o взаємозв'язок процесів приватизації й інноваційної активності інноваційного підприємства;
o зайнятість робітників і інноваційні характеристики;
o інноваційну діяльність у регіональній структурі.

 
 

Цікаве

Загрузка...