WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Формування статистики інновацій - Реферат

Формування статистики інновацій - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Формування статистики інновацій
ПЛАН
1. Формування статистики інновацій.
2. Статистика науки, інновацій та інформаційних технологій.
3. Система статистичного спостереження.
4. Аналіз показників.
1. Формування статистики інновацій.
Статистика науки і інновацій - галузь статистики, що вивчає кількісну сторону явищ і процесів у науково-технічній і інноваційній діяльності. Головним завданням статистики науки та інновацій є задоволення потреб суспільства в достовірній і надійній статистичній інформації про розмір, структуру і динаміку ресурсів наукових досліджень і розробок, кадрів та їх-ньої підготовки, стану матеріально-технічної бази науки, фінансів (у тому числі бюджетних асигнувань), мережі наукових організацій, їхній розподіл за секторами науки, галузями економіки, регіонами, галузями науки, пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки (включаючи виконання державних науково-технічних програм і програм державних наукових центрів); результативності наукових досліджень і розробок - відкриття, винаходи, створення зразків нових видів продукції, впливу на показники соціально-економічного розвитку; здійсненні технологічних інновацій (по видах), витратах на ці цілі, обсягах інноваційної продукції, розподілі інновацій по цілях інноваційної діяльності, внутрішньому і зовнішньому технологічному обміні, по формах придбання і передачі технологій. Предметом статистики науки і інновацій є розробка визначень і класифікацій, системи відповідних показників і методології їх обчислення.
2. Статистика науки, інновацій та інформаційних технологій.
Під впливом цілей науково-технічної й інноваційної політики І потреб в інформації в Україні було здійснено кардинальний перегляд методології і інструментарію статистичного спостереження за виконанням наукових досліджень і розробок, одержала розвиток статистика інновацій з урахуванням міжнародних стандартів і особливостей розвитку науки й інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки. У відповідності зі сформованими в міжнародній статистиці принципами збір даних про наукові дослідження і розробки забезпечується шляхом обстеження двох статистичних сукупностей - організацій, що виконують наукові дослідження і розробки, і організацій, їх що фінансують (міністерств і відомств). Статистика науки і інновацій базується на звітності наукових організацій про виконання наукових досліджень і розробок; зведеннях міністерств і відомств про фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок коштів держа-вного бюджету; звітності наукових організацій і інноваційних підприємств про винаходи, корисні моделі і промислові зразки, про створення зразків нових типів машин, устаткування, апаратів і приладів; звітності НДІ і вузів про підготовку аспірантів і докторантів; звітності промислових підприємств про технологічні інновації, освоєння, сертифікацію, зняття з виробництва промислової продукції, а також на матеріалах одночасних обстежень [матеріально-технічної і дослідної бази науки, грошових прибутків і житлових умов вчених і ін.). Серед перспективних завдань подальшого розвитку статистики науки і інновацій - удосконалення інструментарію статистичного спостереження стосовно особливостей окремих секторів науки; організація моніторингу стану і :прямування науково-технічних кадрів і їхнього соціально-економічного положення, збір даних про "комерційний обмін технологіями з закордонними країнами для упорядкування балансу платежів за технології; вивчення регіональних аспектів розвитку науки, інноваційної діяльності в сфері послуг, суспільної думки Іро науку; розвиток методів і практики міжнародних зіставлень.
Статистика нової продукції - це розділи статистики науки інновацій, що вивчає процеси відновлення промислової продукції, її створення й освоєння у виробництві як однієї з характеристик результативності наукових досліджень і розробок. Статистика відображує показники створення зразків і освоєння нових типів машин, устаткування, апаратів, приладів і засобів автоматизації, нових видів сировини і матеріалів. Зразки включають нову техніку, вперше створену в країні, й ту, що відрізняється істотно від такої, що випускалася раніше, за функціональним призначенням, принципом дії та т. ін. До процесу створення зразка нової продукції відносять розробку технічного завдання і технічної документації, виготовлення зразка, випробування, і приймання його в порядку, встановленому стандартами. Все це має знайти відображення в статистичних даних.
Документами, що засвідчують патентну чистоту об'єкта техніки, служать звіт про патентні дослідження і патентний формуляр. Патентоспроможність - юридична властивість об'єкта, що визначає його спроможність охоронятися документом виняткового права (патентом) на території конкретної країни в даний момент часу. У колишньому СРСР замість терміна "патентоспроможність" вживався термін "охороноспроможність", тому що основною формою охоронних документів було авторське посвідчення 4 на ряд об'єктів (наприклад, на засоби діагностики і лікування хвороб, хімічні речовини й ін.) до 1992 р. видавалися тільки авторські посвідчення, а не патенти.
Гарантією відповідності технічних характеристик створених зразків і освоєння нових видів промислової продукції, що відповідають нормативним вимогам безпеки життя, здоров'я споживачів і навколишнього середовища, є сертифікація.
Статистика відображує і на основі достовірних даних дає можливість вивчати та аналізувати число створених зразків і освоєних у виробництві нових типів машин, устаткування, апаратів, приладів і засобів автоматизації по галузях, економічних районах і видах, характеризувати склад нової техніки, а також тривалість їх створення й освоєння. Коефіцієнт відновлення продукції, що відбиває технічне відновлення активної частини основних фон-дів, розраховується як відношення вартості освоєних нових типів машин, устаткування, апаратів, приладів і засобів автоматизації до загальної вартості виробничого устаткування на кінець звітного року і відображується у статистиці.
3. Система статистичного спостереження
Формування системи статистичного спостереження інноваційної діяльності має будуватися на основі сполучення різноманітних його форм і включати цілий комплекс взаємозалежних видів статистичного спостереження, що різняться за часом і періодичністю обстеження залежно від досліджуваного питання; що сполучають скорочені щорічні і повні періодичні обстеження. Основу даної системи складає щорічна статистична звітність про технологічні інновації, що включає основні кількісні показники інноваційної діяльності. Вони відносяться до витрат на технологічні інновації по їхніх типах, видах діяльності, джерелах фінансування; характеристиках дослідницьких підрозділів, досліджень і розробок на інноваційні

 
 

Цікаве

Загрузка...