WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Методика засвоєння таблиць множення і ділення. Методика розв’язування простих задач на множення і ділення - Реферат

Методика засвоєння таблиць множення і ділення. Методика розв’язування простих задач на множення і ділення - Реферат


Реферат на тему:
Методика засвоєння таблиць множення і ділення. Методика розв'язування простих задач на множення і ділення
МЕТОДИКА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ.
При засвоєнні таблиць, як правило, застосовують математичні диктант, послідовне називання всієї таблиці або тільки її результатів завдання з елементами гри, до яких можна віднести і змагання, а також завдання на основі структурних записів.
Наведемо приклад фрагменту уроку:
Закріплення таблиці множенні і ділення числа 2
Усний рахунок
1. Кожне з чисел збільшіть у 2 рази:
7; 5; 9; 6; 8,
2. Знайдіть результати дій, які подані в багатокутнику:
3. Дізнайтесь, які числа сховались у віконечках
4. Знайдість значення виразів, якщо а = 2
8:а; 6.а; 9.а.
4. Знайдіть пропущені числа:
. 2 = 14; : 2 = 8; . 2 = 16
Молодші школярі засвоюють ті чи інші таблиці школярі засвоюють розв'язування прикладів на 2 дії типу:
5 . 3 +2; 3 . 2-4; 6 - 3 . 2; 2 . 8 + 6;
2 . 5 - 1; 14:2+5; 16 : 2 - 6.
Це змушує в дітей не лише знайти в таблиці відповіді прикладу на додавання, віднімання, множення або ділення, а й деякий час тримати цю таблицю і відповідь у пам'яті для використання її під час виконання другої дії. Тобто засвоєння випливає з необхідності.
Однією з форм роботи є читання таблиць. Пропонуємо зразки таких завдань (на прикладі множення і ділення числа 2).
1. Прочитайте підряд усю таблицю. Множення (ділення) числа 2. (Може читати один або кілька учнів).
2. Прочитайте приклади таблиці множення числа 2 разом з відповідними прикладами таблиці ділення на 2 (два помножити на два - чотири, чотири поділити на два-два, два помножити на три - шість, шість поділити на два-три).
3. Прочитайте підряд тільки результати множення числа 2 (чотири, шість, вісім, десять і т.д.)
4. Прочитайте частину таблиці множення числа 2, починаючи з прикладу "два помножити на чотири" (два помножити на чотири - вісім, два помножити на п'ять - десять, і т.д.).
5. Складіть таблицю множення числа 2, починаючи з більшого числа (два помножити на 9 - вісімнадцять, два помножити на 8 - шістнадцять і т.д.).
6. Назвіть вибірково табличні результати: "Скільки буде, якщо 2 помножити на 4? На 6?
7. Розкажіть напам'ять таблицю множення числа 2 (ділення на 2).
Такі вправи постійно застосовують під час усної лічби та перевірки домашнього завдання. Їх треба проводити чітко й швидко. Але, якщо вчитель викликав слабкого учня, і той не зміг відразу розказати всю таблицю, треба дати його можливість скористатися підручником і закінчити відповідь самостійно, без допомоги товаришів.
Якщо деякі учні не в змозі одразу вивчити таблицю, вчителю необхідно навчити таких учнів швидко користуватися надрукованими таблицями (в підручнику, зашиті на друкованій основі чи обкладинці робочого зашита. А надалі контролювати засвоєння таблиць цими учнями.
Для кращого засвоєння табличних випадків множення і ділення вчитель має до кінця початкової школи під час математичних диктантів, усної лічби, роботи над геометричним матеріалом та величинами повертатися до цих прикладів.
МЕТОДИКА РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ
Прості задачі є математичними моделями життєвих ситуацій, які виникають внаслідок об'єднання, вилучення чи поділу предметних множин, у процесі різницевого чи кратного порівняння двох значень тієї самої величини, а також при кількісній характеристиці якого-небудь явища кількома взаємопов'язаними величинами.
У роботі над простою сюжетною задачею йдеться про вибір тієї дії, за допомогою якої реалізується задачна ситуація. Отже, основне призначення простих сюжетних задач - розкрити випадки застосування арифметичних дій. Тому прості задачі класифікують за характером цих випадків. Є три основні групи задач.
До першої групи належать прості задачі, під час розв'язування яких учні засвоюють конкретний зміст кожної з арифметичних дій. Це задачі на знаходження: суми двох чисел, остачі, добутку, частки (ділення на рівні частки і на вміщення).
До другої групи належать прості задачі, під час розв'язування яких учні засвоюють зв'язки між компонентами і результатами арифметичних дій. Це задачі на знаходження невідомих компонентів: доданка, зменшуваного, від'ємника, множника, діленого. Дільника.
До третьої групи належать задачі, пов'язані з поняттям різницевого чи кратного відношення двох чисел. Це задачі на збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць або в кілька разів (у прямій і непрямій формі), на різницеве чи кратне порівняння двох чисел.
Роль простих задач у навчанні математики надзвичайно велика. Вони є основним засобом у формуванні поняття про арифметичні дії та величини. В процесі розв'язування простих задач учні опановують основні прийоми роботи над задачею. Високий рівень умінь розв'язувати прості задачі - необхідна умова успішного розвитку вмінь розв'язувати складні задачі. Навчити дітей розв'язувати задачі - означає навчити їх встановлювати зв'язки між даними і шуканими і величинами і відповідно до цього вибирати, а потім і виконувати арифметичні дії. Від того, наскільки добре засвоєні учнями ці зв'язки, залежить їх уміння розв'язувати задачі. Враховуючи це, у початкових класах працюють над групами задач, розв'язування яких ґрунтується на тих самих зв'язках між даним і шуканим, а відрізняються вони конкретним змістом і числовими даними. Групи таких задач називаємо задачами одного виду.
Щоб розв'язати просту задачу, учень має виділити в ній відоме і невідоме, потім вибрати арифметичну дію, за допомогою якої знайти невідоме. Для цього треба перекласти на математичну мову відношення між даними і шуканими величинами, про які йдеться в задачі, а це учень зможе зробити, якщо розумітиме конкретний зміст арифметичних дій, зміст дій у поняттях "збільшити у", "більше на", а також знатиме зв'язки між компонентами і результатами дій. Тому в методиці роботи над задачами одного виду виділяють три ступені. На першому ступені учні засвоюють зв'язки, на основі яких вибираються дії, на другому - вчитель

 
 

Цікаве

Загрузка...