WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Методика вивчення особливих випадків множення і ділення - Реферат

Методика вивчення особливих випадків множення і ділення - Реферат

ділиться без остачі на дільник.
Питання про зв'язок між діленим, дільником, часткою і остачею не розглядаються. Проте учням можна показати перевірку діленого з остачею, множенням і наступник додаванням. Наприклад, 31:7 =4 (ост.3).
Перевірка: 7·4+28, 28+3=31
§ 5. Формування обчислювальних навичок
У початковому курсі математики передбачається система вправ, спрямованих на вироблення в учнів обчислювальних навичок. Це тренувальні вправи різного характеру: розв'язування окремих прикладі, заповнення таблиць, підстановка числових значень букв і знаходження значень добутих виразів.
Усні обчислення супроводжують школярів протягом усього періоду навчання. Головна мета усної лічби - формування обчислювальної лічби. Крім того, вона сприяє формуванню вмінь розв'язувати, розвитку уявлень про математичні поняття, засвоєнню математичної термінології, дає змогу спостерігати деякі математичні закономірності.
Усна лічба - специфічна самостійна частина уроку математики, але в доборі змісту завдань вона нерідко пов'язується з опитуванням чи підготовкою до сприймання нового матеріалу.
Добір завдань для усної лічби визначається темою уроку, метою закріплення та ліквідації прогалин у знаннях учнів, розливальною метою навчання математики.
Наведемо приклади усних обчислень та ігор, які відзначаються раціональністю обчислення та передбаченістю кінцевого результату.
При вивченні теми "Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0" можна запропонувати дітям такі усні вправи та ігри:
1) Підберіть такі числа, щоб рівності були правильні:
6+6+6+6+6 = 6 · ;
7·3+7+7 = 7 · .
2) Обчислити значення виразу.
(мал. 1, 2)
3) Порівняй:
0·8 0·7 ; 0+9 0·9;
6·1 6-1 ;
4) Гра "Ніч-день"
24:4 46-19 8+27
+ 10 :3 - 5
+0 +1 : 6
:2 ·0 ·1
·1 +15 +25
При вивченні теми "ділення нуля. Неможливість ділення на нуль" можна використати для усних обчислень такі завдання:
1) Поставити такі знаки, щоб рівності були правильними:
0 5 = 5 7 0 = 0
0 5 = 0 7 0 = 7
2) Гра "Чарівна квіточка"
(мал. 3)
Вивчаючи тему "Множення чисел 10 і 100" запропонуємо учням такі усні вправи:
1) обчислити вираз:
2 · 10 +3; 3 · 100 - 50.
2) Гра "Хто швидше?"
(мал. 4)
Учні проводять стрілки від другого множника до відповіді.
3) Гра "Відгадай"
(мал. 5)
Усні вправи які можна використати при вивченні теми "ділення на 10 і на 100".
1) Обчислити:
100:10+10; 300: 10: 10;
90:10-4; 600: 100+4
2) Гра "Хто швидше?" (мал. 6)
До кожного ланцюжка викликаємо два учні. Виграє той, хто швидше запише відповідь у кружечок.
3)
При вивченні теми "ділення числа на добуток" виконаємо з учнями такі вправи для усного рахунку:
1) Гра "Поспішай, але не помиляйсь" (мал. 7, 8)
2) Можна запропонувати дітям ігрову ситуацію з казковими героями.
Жителі Прекрасного міста попросили Знайку і Незнайку обчислити значення виразу.
Знайко уважно подивився на приклад і зразу сказав відповідь. А ви змогли б розв'язати так швидко?
20: (2·2), 18:(2·3), 16:(2·2).
А Незнайко, виконуючи подібні приклади, допустив помилку при множенні. Допоможіть Незнайку знайти помилку.
12: (2·3) = 12:7=
20: (2·2) = 20:3=
Вивчаючи тему "Множення суми на число і числа на суму" можна використати такі усні вправи:
1) Гра "Забий гол" (мал. 9)
2) Обчислити двома способами:
(3+7)·6, (20+60)·7, (5=4)·7
3) Гра "Чарівна зірка" (мал. 10)
4) Обчислити значення виразу. (мал. 11)
(Суму чисел збільшити у 5 раз)
При вивченні теми "Ділення суми на число" можна запропонувати учням такі вправи для усного рахунку:
1) порівняй вирази:
2) Гра "Хто швидше? (мал. 12)
Тема "Ділення з остачею"...
1) Виконай ділення з остачею.
2) Обчислити значення виразу (мал. 13).
Для засвоєння таблицю і формування обчислювальних навичок в шкільній практиці застосовуються математичні диктанти. У початкових класах математичні диктанти застосовуються на різних етапах уроку. Вони є добрим засобом зворотного зв'язку між учителем і учнями. Виконуючи завдання диктантів, учні стають організованішими, швидше зосереджуються. Проведення математичних диктантів на етапі усних обчислень сприяє не тільки розвитку навичок обчислення, а й підвищенню їх математичної культури, збагаченню математичної мови.
У математичних диктантах учні часто записують не тільки відповіді, а й числові вирази. Проте на етапі усних обчислень вони здебільшого зазначають відповіді. Тому результати диктанту слід аналізувати відразу ж після його проведення. На виконання завдань диктанту відводиться 1-3 хв.
При вивченні розділу "Тисяча" можна провести математичні диктанти такого змісту:
Диктант № 1
1) Число 8 збільшити у 10 разів;
2) Різницю чисел 80 і 30 зменшити на 10.
3) Перший множник 60, другий 10, знайти добуток.
4) Суми чисел 50 і 50 помножити на 0.
5) Число 800 зменшити у 200 разів.
6) Суми чисел 37 і 18 помножити на 1.
Диктант №2
1) Перший множник 4, другий -1, знайти добуток.
2) Різницю чисел 27 і 15 помножимо на 0.
3) Добуток чисел 1 і 5 збільшити у 3 риза.
4) Ділене 0, дільник 6, знайти частку.
Диктант № 3
1) Добуток чисел 2 і 8 збільшити у 10 разів.
2) Ділене 30, дільник 10, знайти частку.
3) Суму чисел і збільшити у 100 раз.
4) Різницю чисел 621 і 21 зменшити у 100 раз.
5) Перше число 800, друге - 2 рази мене за перше, а третє - в 4 рази менше задруге. Знайдіть третє число.
Диктант № 4
1) сума чисел 3 і 2 збільшити у 6 раз.
2) 4 помножити на суму чисел 3 і 5.
3) Число 3 збільшити у 12 раз.
4) Суму чисел 24 і 16 зменшити у 8 раз.
5) Ділене 20, дільник 3, знайти частку.
Диктант № 5
1) Знайти суму чисел 37 і 19;
2) Зменшуване 150, від'ємник 80 знайти різницю;
3) Число 320 зменшити на 300;
4) Знайти частку чисел 400 і 40;
5) Число 24 збільшити у 3 разі;
6) Число 306 розкласти на розрядні доданки.
7) Записати найбільше число третьої сотні;
8) На скільки 140 менше від 300?
9) У скільки разі число 42 більше від 3?
Самостійна робота, як метод навчання дає можливість учневі свідомо і міцно засвоїти матеріал, проявити розумову активність.
На уроках математики самостійні роботи виконують з метою підготовки до вивчення нового матеріалу, під чач ознайомлення з нескладним новим матеріалом, в процесі закріплення знань, умінь і навичок, а також для перевірки засвоєння вивченого матеріалу.
Домашня самосійна робота з математики сприяє озброєнню учнів умінням самостійно опановувати знання, допомагає організувати вільний час дітей вдома, сприяє вихованню в них цінних якостей: працьовитості, організованості, дисциплінованості, акуратності.
Для поточної і підсумкової перевірки знань, умінь і навичок проводять самосійні письмові роботи.
Під час поточної перевірки самостійні роботи невеликі за обсягом, містять завдання з тієї теми, яку вивчають.
Під час підсумкової перевірки до самостійної роботи включають більше завдань і на її виконання відводять більше часу.
На уроках слід відводити час на самосійну роботу з підручником. Вчитель має навчити учнів користуватися підручником.

 
 

Цікаве

Загрузка...