WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Розв’язання систем лінійних рівнянь методом Гауса - Реферат

Розв’язання систем лінійних рівнянь методом Гауса - Реферат


Реферат на тему:
Розв'язання систем лінійних рівнянь методом Гауса
Розглянемо систему лінійних рівнянь з невідомими (1).
Метод Гаусса полягає в послідовному виключенні невідомих за допомогою елементарних перетворень:
1) множення рівняння на деяке число ;
2) заміна одного з рівнянь системи сумою з іншим рівнянням
тієї ж системи, помножимо на деяке число;
3) видалення з системи рівнянь тотожностей .
З допомогою перетворення 2) можна виключити деяке невідоме із усіх рівнянь системи, крім одного.
Виберемо для цього рівняння з номером 1), що містить невідоме :
.
Це рівняння будемо називати ведучим, а - ведучим невідомим. Для виключення ведучого невідомого з рівняння з номером
додамо до нього ведуче рівняння, помножене на деяке число . Тоді одержимо
. (2)
Щоб виключити невідоме , прирівняємо до нуля коефіцієнт при , тобто Звідси .
Тоді рівняння (2) матиме вигляд
де
(3)
Виконавши всі ці операції при ,
Виконавши всі ці операції одержимо систему рівнянь, в якій невідоме міститиметься тільки в -му рівнянні, а в інших рівняннях невідомого не буде.
Таким самим способом, приймаючи в ролі ведучого інше рівняння, можна з усієї решти рівнянь виключити ведуче вибране невідоме. Продовжуючи цей процес доти, поки кожне рівняння побуде ведучим тільки один раз, прийдемо до системи рівнянь вигляду
(4)
У ролі ведучого послідовно бралися рівняння 1-ше та -те, а в ролі ведучого невідомого бралися послідовно . Якщо при цьому жодне рівняння не перетворювалося в тотожність , то зрозуміло, вони далі в процесі перетворення не беруть участі і тому виключаються з системи.
У цьому випадку в системі (4) кількість рівнянь буде меншою, ніж .
Якщо описаний процес проводився в іншому порядку, то після його закінчення члени в рівняннях завжди можна переставити так, щоб система набрала вигляду (4).
У випадку, коли в процесі розв'язування системи рівнянь де-небудь ліва частина якогось рівняння перетворюється в нуль, а права-не дорівнює нулю, то це означає, що система несумісна і тому обчислення треба припинити.
У рівнянні (4) невідомі називаються базисними, а решта змінних - небазисними. Базисний розв'язок складається з базисних змінних і нулів, причому нулям відповідають небазисні змінні. Якщо в базисі є стільки змінних, скільки рівнянь, то такий базис називається невиродженим. Якщо базисних змінних менше, ніж , то такий базис називається виродженим.
Приклад. Розв'язати методом Гаусса систему рівнянь:
Р о з в ' я з о к. Через те, що 1-, 4-, і 5-й стовпчики мають відповідно спільні множники 2, 3 і 5, то щоб мати справу з меншими коефіцієнтами, вигідно ввести нові змінні за формулами . І крім того,перейменувати невідомі в і , щоб уніфікувати найменування невідомих. Тоді одержимо
Щоб при дальших перетвореннях не переписувати на кожному кроці невідомі , запишемо систему у вигляді таблиці, цілком зрозумілої:
Приймемо в ролі ведучого перший рядок і в ньому ведучим-перший елемент; за допомогою його перетворимо в нулі в першому стовпчику всі елементи, крім першого.
Перший рядок помножимо по черзі на , , , і результати додамо відповідно до другого , третього, четвертого і п'ятого рядків. В результаті одержимо:
.
У другому рядку всі елементи від'ємні, тому можна весь рядок помножити на -1. Це не вплине на результат, бо така операція рівносильна множенню другого рівняння на -1. Аналогічні дії виконані з третім рядком.
Остання таблиця одержана множенням другого рядка на (3), 5-го - на (-3), четвертого - на ( -1).
З останньої таблиці маємо Врахувавши підстановки, знаходимо Пояснення до останньої таблиці: в ній рівняння мають вигляд
З цих рівнянь знайдено
Відповідь:
У різноманітних галузях людських знань (наука, виробництво, економіка, теорія масового обслуговування, тощо) часто виникають задачі, розв'язування яких приводить до систем лінійних рівнянь, в яких кількість рівнянь не обов'язково дорівнює кількості невідомих. Невідомих може бути більше або менше від кількості рівнянь. Для розв'язування таких систем розроблено ряд методів, у тому числі й за допомогою визначників. Але найпоширеніший з них - метод Жордана-Гаусса, який не потребує попередніх досліджень на сумісність або несумісність. У процесі розв'язування завжди стає ясно, має система розв'язки чи не має, єдиний її розв'язок чи ні. Оскільки для розв'язування системи рівнянь методом Гаусса потрібно на порядок менше математичних операцій, ніж при розв'язуванні за формулами Крамера, то метод Гаусса став основним при побудові стандартних програм для сучасних комп'ютерів.
Використана література:
1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. - М.: Наука. 1980. - 336 с.
2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. - М.: Наука. 1980.- 432 с.
3. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. - М.: Наука. 1980.- 176 с.
4. Дубовик В. П., Юрчик І. І. Вища математика. -К.: Вища школа., 1993.
5. Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу. - М.: Высшая школа. 1964.
6. Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...