WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Поняття статистики як науки - Контрольна робота

Поняття статистики як науки - Контрольна робота

іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, тавстановлюють до неї систему (способи) захисту. Саме згідно з цим Законом державна статистична інформація підлягає систематичному відкритому публікуванню, а також забезпечується відкритий доступ громадян, наукових закладів та інших зацікавлених організацій до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, встановлених цим Законом. А відповідно до статті 148-7 Кримінального кодексу України, умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих або інших особистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, карається позбавленням волі на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до 50 мінімальних розмірів заробітної плати (5900 грн.).
Водночас ця заборона не поширюється на:
- знеособлену статистичну інформацію у незведеному вигляді, яка не дозволяє визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента;
- інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів і видів діяльності підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством.
Одним з найголовніших нововведень у Законі є те, що при використанні даних статистичних спостережень в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо користувачі з 1 січня 2001 року зобов'язані посилатися на їх джерело.
Нагадаємо, що з 23 серпня 2000 року відчутно зросли штрафи за ненадання статистичної інформації. Законом України від 13.07.200р. №1929-III "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення " (див. "Документи для роботи" №36/2000) втричі підвищено штрафи за ненадання або надання у перекрученій формі, не в повному обсязі, не за формою статистичної інформації (мінімальний штраф для підприємців становить 170 грн.). Саме цим законом запроваджено відповідальність за використання статистичної інформації в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилення на її джерело.
Законом №1929-III викладено у новій редакції статтю 186-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Розширено коло порушень та встановлено жорсткіше покарання для посадових осіб та громадян -суб'єктів підприємницької діяльності за порушення щодо подання статистичної звітності.
На жаль, як і раніше, незважаючи на те, що органи статистики існують за рахунок платників податків, запити звичайних юридичних та фізичних осіб на статистичну інформацію платні (стаття 24 Закону), але є змога самостійно отримувати статистичну інформацію в бібліотеках, в тому числі бібліотеках органів статистики.
Система державної статистики побудована за адміністративно -територіальним принципом. На Україні діє державний комітет статистики (Держкомстат), якому підпорядковані управління статистики областей. Низовими ланками статистичного управління є відділи статистики у районах та містах. Держкомстат України видає накази, інструкції та вказівки з питань організації обліку й звітності. Органи статистики проводять перевірки стану звітності , а також вірогідності звітних даних. Вони мають право відмінити не затверджену в установленому порядку звітність.
Створено Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України. Кожна організація, підприємство, установа заповнює реєстраційну картку.
Основна діяльність по міжнародній статистиці ведеться у рамках ООН. Статистична комісія ООН здійснює розробку методології статистичних робіт, зіставності показників, консультує з питань збору, накопичення, розробки, аналізу та розповсюдження статистичної інформації.
Потреби, що виникають внаслідок декількох напрямків щодо вдосконалення статистичних розробок:
1. Впровадження у статистичну практику таких складних моделей, як національні рахунки і таблиці "витрати - випуск", що потребують вхідних скоординованих статистичних даних, що легко і точно зводяться у відповідності з цими моделями.
2. Розширення використання статистики для розробки соціально -економічних планів і політики, а також аналізу їх ефективності, що вимагає більш надійних статистичних даних, які легко можна було б порівнювати.
3. Комп'ютирізація статистичних інформаційних систем, потрібних для досягнення найбільшої продуктивності й ефективного управління даними стандартизованої та надійної вхідної інформації.
Виникла необхідність у створенні інтегрованої статистики.
Інтегрована статистика - це система статистичних даних, які були зібрані та зведені у відповідності з певними принципами чи критеріями. Такими є:
1) використання стандартів одиниць статистичного обліку, системи класифікацій, визначення елементів даних.
Стандартизація обліку та статистики передбачає встановлення єдиних норм та вимог щодо обліку та статистики, застосування уніфікованого набору стандартів, що регулюють облікову подію та її відображенняу звітності. Стандартизація дозволяє глобалізувати облікову політику, принципи й систему бухгалтерського обліку і звітності;
2) інтегрованого реєстру одиниць статистичного обліку.
Використана література:
1. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Статистика підприємництва: Підручник. Київ: Вища школа, 1999.
2. Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. Статистика: Підручник. Київ: Вища школа, 1993. 623с.
3. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. 2-е вид.-К.: Знання, КОО, 2001.
4. Закон України "Про державну статистику" // Відомості Верховної Ради України. -1992. -№ 43.
5. Закон України "Про інформацію" // Відомості Верховної Ради України. -1992. -№ 48. -1 грудня.
6. Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник. 2-е допрацьоване і доопрацьоване видання. Київ: Державне Центрально - Українське видавництво, 1996.
7. Кулинич О.І. Економічна статистика - Хмельницький, Вид-во Поділля, 2000.
8. Статистика. Підручник // С.С.Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.-2-ге вид.-К.:КНЕУ, 2000.
9. Назаров М.Г. и др. Социальная статистика: Учебник. М.: Финансы и статистика. 1998.
10. Харченко Л.П., Долженкова В.Г. і др. Статистика: курс лекцій. Москва, 2000. 310 с. Новосибирская государственная академия экономики и управления.
11. Экономическая статистика. Учебник /Под ред. Ю.Н.Иванова. М: ИНФРА. 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...