WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Поняття статистики як науки - Контрольна робота

Поняття статистики як науки - Контрольна робота


" статистична закономірність - кількісна закономірність зміни у просторі та в часі масових явищ та процесів суспільного життя, які складаються змножини елементів (одиниць сукупності);
" респондент - особа або сукупність осіб, які підлягають статистичному спостереженню;
" Держкомстат - центральний статистичний орган України.
2. Завдання статистики
Велике значення статистики в суспільстві пояснюється тим, що вона є одним з найпотужніших засобів ведення обліку. Облік є засобом систематичного вимірювання та вивчення суспільних явищ за допомогою кількісних методів. Не кожне вивчення кількісних співвідношень є обліком. Різні кількісні співвідношення між явищами можна представити тими чи іншими математичними формулами і це саме по собі ще не буде обліком.
Одна із характерних особливостей обліку - підрахунок окремих елементів, окремих одиниць, які складають те чи інше явище. Облік включає застосування математичних формул, але їх застосування обов'язково пов'язане з підрахунком елементів. Облік є засобом контролю і узагальнення процесів суспільного розвитку.
Лише завдяки статистиці керуючі органи мають змогу отримувати різнобічну інформацію про керовані об'єкти, якими є як національне господарство так і галузі окремого підприємства. Статистика дає сигнали про негаразди в окремих частинах механізму керування, вказуючи напрямки зворотного зв'язку - керованих розв'язків. Загальні принципи і методи наукових досліджень є підвалинами для розуміння і вірного використання статистичної методології.
Отже головною задачею статистики є отримання, облік, обробка і збереження інформації, яка віддзеркалює суспільний розвиток.
Таким чином статистика є найважливішим інструментом пізнання і використання економічних та інших законів суспільного розвитку.
3. Статистичні закономірності
Розуміння статистичної закономірності неможливе без пізнання діалектики, особливо діалектики необхідного і випадкового. Статистична сукупність складається з одиниць, які відрізняються ознаками та умовами. Вплив на сукупність природних, економічних та інших умов для індивідуальних ознак різний, тому результат для індивідуального значення ознаки є випадковим. Випадкове явище може відбуватися або не відбуватися, тобто існує його імовірність. Головною умовою імовірності є наявність достатнього поля дії незалежності, яка породжує випадковість.
Імовірність певного результату є частота появи ознаки індивідуального явища, тобто це завжди імовірність, яка визначається поєднанням різних умов. Індивідуальний результат тут не залежить від інших індивідуальних результатів.
Статистика тісно пов'язана з математикою, проте математика користується абстрактними теоремами, які не розглядають співвідношення з реальною дійсністю. Дійсні ж процеси соціальних, економічних та інших явищ вивчає статистика. Це вимагає від неї не абстрактного опису дійсності, а пізнання складних умов і чинників розвитку явищ і процесів.
Закон великих чисел - це загальний принцип в силу якого кількісні закономірності, які притаманні масовим суспільним явищам проявляються лише в достатньо великій кількості спостережень.
Закономірності, які знайдені за допомогою закону великих чисел -це масові статистичні закономірності.
Статистичні закономірності можна об'єднати у чотири групи в залежності від їх вияву.
1. Закономірності розвитку (динаміки) явищ.
2. Закономірності розподілу елементів сукупності.
3. Закономірності структурних зрушень.
4. Закономірності зв'язку між явищами.
Загальний механізм дії статистичної закономірності як форми причинного зв'язку обумовлюється співвідношенням необхідності та випадковості, загального та часткового.
4. Правове регулювання статистики в Україні
Верховна Рада України у 1992 році ухвалила Закон України "Про державну статистику". В 2000 році були внесені зміни до нього.
Закон регулює правові відносини у галузі державної статистики, визначає права і функції органів державної статистики, організаційні засади здійснення державної статистичної діяльності з метою отримання всебічної та об'єктивної статистичної інформіції щодо економічної, соціальної, демографічної ситуації в Україні та її регіонах і забезпечення нею держави та суспільства.
Законом України від 13.07.2000р. №1922-III "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику"(далі -Закон) з 1 січня 2001 року запроваджується статус конфіденційності для отримання первинної статистичної інформації від респондентів. Забороняється оприлюднювати дані статистичних спостережень без посилання на джерело інформації.
Цим Законом викладено в новій редакції Закон України від 17.09.92р. №2614 -XII "Про державну статистику" (далі -попередня редакція Закону). Вперше наведено визначення основних статистичних термінів. Закон позбавив органи статистики права одержувати від банківських установ в 10 -денний термін інформацію про відкриття рахунків суб'єктам підприємницької діяльності, некомерційної діяльності та громадським об'єднанням. Натомість, органи статистики отримали право подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону посадових осіб та громадян -суб'єктів підприємницької діяльності до відповідальності, передбаченої законодавством.
Законом чітко визначено, що первинні дані, отриманні органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов'язаною зі збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. А поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.
Статистичну інформацію, отриману органами державної статистики під час статистичних спостережень, не можуть вимагати органи державної влади, місцевого самоврядування, інші юридичні особи, об'єднання громадян, посадові та інші особи з метою використання для прийняття рішень щодо конкретного респондента. Таким чином, Закон гарантує право підприємців на непоширення інформації про їхній бізнес як серед конкурентів, так і серед інших органів державної влади (крім статистичних): така інформація може поширюватися лише в сукупності інших даних в знеособленому вигляді. А у разі "витоку" інформації через органи статистики винних можна притягати навіть до кримінальної відповідальності.
Відповідно до Закону України від 02.10.92р. №2657 -XII "Про інформацію", громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та

 
 

Цікаве

Загрузка...