WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистика ринку - Реферат

Статистика ринку - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Статистика ринку"
ПЛАН
1. Ринок та його статистичне дослідження
2. Завдання статистики споживчого ринку та цін
3. Статистика обсягу товарообороту споживчого ринку
3. Завдання статистичного вивчення фінансового ринку
Висновки
Література
1. Ринок та його статистичне дослідження
Ринок - це система господарських зв'язків , що реалізуються через купівлю - продаж.
Основна мета статистичного дослідження ринку - це інформаційне забезпечення управління розвитком асортименту і якості товарів та послуг відповідно до споживчих вимог, збалансованістю попиту і пропозиції. Інформація має характеристики стану та поповнення товарного асортименту, товарних запасів, виконання заявок і замовлень промисловості, виробничих програм підприємств, ярмарків, діяльності товарних бірж, товарообороту.
Вивчення ринку передбачає врахування вимог окремих груп споживачів. Диференціація споживчих вимог є базою сегментації ринку. Під сегментацією ринку розуміють поділ ринку на окремі частини (сегменти) за ознакою економічної поведінки груп споживачів. Сегментація ринку відбувається за продуктами і споживачами.
Для характеристики ринкових процесів застосовують систему показників, що характеризує обсяг та структуру попиту і пропозиції.
Статистика надає інформацію для характеристики кон'юнктури ринку. Кон'юнктура - економічна ситуація, яка склалася на ринку і характеризується співвідношенням між попитом і пропозицією, рівнем цін, товарних запасів, портфелем замовлень.
Елементи кон'юнктури ринку :
1 ) виробництво ;
2 ) попит та споживання ;
3 ) товар і його збут ;
4 ) міжнародна торгівля ;
5 ) ціни.
Види кон'юнктури :
- висока ( стабільна ) - характеризується відносною сталістю високих цін та активністю споживачів і постачальників ;
- кон'юнктура, яка знижується, зумовлена затоварюванням ринку - при цьому відбувається зниження цін, скорочення договорів.
Головна мета інформаційного забезпечення дослідження ринку споживчих товарів - це створити систему показників, які дозволяють діставати кількісну та якісну характеристику стану та перспектив розвитку ринку.
При розрахунку місткості ринку (можливого обсягу реалізації товарів на ринку) враховують специфіку окремих груп товарів.
Прогнози місткості ринку бувають:
- короткострокові;
- середньострокові;
- довгострокові.
Розрізняють місткість ринку продовольчих товарів та непродовольчих товарів.
Нормативний метод прогнозування місткості ринку використовує норми споживання. Можна використовувати також метод економіко - статистичного моделювання ,метод експертних оцінок.
Категорії товарообороту:
- оптовий , який забезпечує рух товарних мас для подальшого продажу або їх переробки;
- роздрібний забезпечує рух товарних мас зі сфери виробництва до споживача .
Товарооборот може бути валовим. Він дорівнює сумі роздрібного та оптового товарооборотів.
Чистий товарооборот - це валовий за мінусом подвійного рахунку.
Роздрібний товарооборот визначається як обсяг продажу товарів населенню роздрібною торговою мережею, мережею громадського харчування незалежно від форм власності, а також промисловими, транспортними та іншими підприємствами безпосередньо населенню через касу підприємства. У роздрібний товарооборот включається продаж організаціям, закладам і підприємствам продовольчих товарів для харчування у санаторіях, лікарнях, дитячих закладах.
Оборот підприємств оптової торгівлі в Україні за 2004 рік становив 230,7 млрд. грн., що більше за обсяг попереднього року на 27,8%. Оборот роздрібної торгівлі за цей же період становив 56,1 млрд. грн., або на 11,7% більше рівня 2003 року. В складі обороту роздрібної торгівлі на ринки припадає 35%.. Оборот ресторанного господарства (громадського харчування) у 2004 році проти 2000 року збільшився на 8% і становив 2,5 млрд. грн..
Статистика вивчає види роздрібного товарообороту; роздрібного товарообороту за місцем реалізації товарів (в містах, у сільській місцевості).
Таблиця 1. Розподіл роздрібного товарообороту
за місцем реалізації товарів, %
У містах У селах
1995 87 13
2000 89 11
У період становлення ринкової економіки споживчий ринок набирає різноманітних форм, утворюються нові канали реалізації товарів населенню. Для обліку роздрібного товарообороту виокремлюють такі його складові :
а ) організований ринок ;
б ) міські ринки сільськогосподарської продукції ;
в ) неорганізований ринок.
Організований ринок охоплює реалізацію товарів через офіційно зареєстровану торгівельну мережу магазинів, палаток, підприємств громадського харчування, комерційно-комісійну торгівлю. Сюди відноситься також реалізація товарів населенню безпосередньо виробничими підприємствами, організаціями.
Міські ринки охоплюють реалізацію селянами, фермерами, окремими громадянами, колективними господарствами та іншими підприємствами сільськогосподарської продукції, яка вироблена у своїх господарствах , сільськогосподарської продукції, яка надійшла з інших країн.
Неорганізований ринок охоплює реалізацію приватними особами товарів, як вироблених у країні, так і завезених з інших країн у порядку вільної торгівлі у спеціально відведених місцях (на стадіонах, речових ринках або на вулицях, площах та інших місцях ).
Динаміка роздрібного товарообороту супроводжується змінами його товарної структури. Динаміка обсягу та структури роздрібного товаро-обороту вивчається в порівняльних цінах та цінах відповідних років.
Для того, щоб процес реалізації товарів був безперервним, частина товарів має перебувати у вигляді товарних запасів. Запаси можуть бути :
1 ) поточного зберігання;
2 ) довгострокового зберігання (утворюються за рахунок сезонного попиту ).
Період часу, протягом якого товар перебуває у сфері обігу, називається часом обігу. Він безпосередньо пов'язаний з розміром товарного запасу. Чим більший обсяг товарних запасів, тим тривалішим буде процес обігу, і навпаки.
Існують особливості статистичного вивчення ринку засобів виробництва. Кількість споживачів на ринку засобів

 
 

Цікаве

Загрузка...