WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Математик Радянського Союзу - Реферат

Математик Радянського Союзу - Реферат

Учився М. М. Лузін у Томській та Іркутській гімназіях. Математику не любив, бо в гімназії вимагали лише механічного запам'ятовування теорем, не звертаючи уваги на логічні зв'язки між математичними фактами. Батько найняв йому репетитора-студентаТомського політехнічного інституту. Цей юнак показав гімназистові математику як цілісну науку, систему знань про час і простір та кількісні зміни у ньому, що зумовлюються відкритими і ще не відкритими законами руху матерії. З того часу М. М. Лузін і захопився математикою, став у гімназії першим учнем.
Будучи студентом останнього курсу Московського університету, М. М. Лузін брав участь у революції 1905 р. - переховував у своїй кімнаті революціонерів і навіть бомби. Із спадом революції він на деякий час виїхав за кордон. Слухав у Сорбонні (Париж) лекції Пуанкаре та інших видатних учених-математиків. Повернувшись у Москву, з відзнакою склав державні екзамени. Його залишили при університеті для підготовки до звання професора. Згодом Лузіна відрядили на три роки за кордон, де він і завершив свою математичну освіту. У 1929 р. його вже обрали дійсним членом AH CPCP. Учений був також членом Краківської АН, почесним членом Математичного товариства в Калькутті та Бельгійського математичного товариства в Брюсселі.
М. М. Лузін досяг видатних успіхів у дальшій розробці теорії множин, теорії функцій дійсного змінного і тригонометричних рядів, розробив дуже важливі методи диференціальної геометрії та написав кілька підручників з математики для студентів вищих навчальних закладів. Учнями М. М. Лузіна були О. Ф. Хінчин, П. С. Александров, М. В. Келдиш та багато інших відомих учених.
Досягнення Київської математичної школи збагатилися працями таких її молодших представників, як Б. М. Делоне і О. Ю. Шмідт.
Ще підлітком Б. М. Делоне знайшов одне з доведень гауссового закону взаємності, а у 18 років конструював власними руками планери і здійснював на них пробні польоти. Гімназію він закінчив екстерном. У 1913 р. закінчив Київський університет. Викладав він здебільшого цикл геометричних предметів. У 1929 р. вже був членом-кореспондентом AH СРСР. Учений спрямував свої пошуки на об'єднання спільними ідеями алгебри, геометрії та теорії чисел, внаслідок чого досяг видатних успіхів у геометризації теорії груп Галуа.
Видатний учений О. Ю. Шмідт після закінчення з відзнакою Могильовської гімназії вступив до Київського університету. По закінченні його в 1913 р. був залишений там для дальшої наукової підготовки. У 1920 р. вчений дістав звання професора, з 1935 р.- академік АН СРСР. У 1937 р. вченому присвоєно почесне звання Героя Соціалістичної Праці.
О. Ю. Шмідт був видатним ученим-алгебраїстом, астрономом, геофізиком, полярним дослідником і громадським діячем. Як математик він не тільки вдосконалив абстрактну теорію груп, а й поставив кілька важливих проблем її дальшого розвитку. О. Ю. Шмідт організував геофізичний інститут АН УРСР і був його директором понад 11 років (до 1949 p.). Учений керував експедиціями по вивченню Арктики і Північно-морського шляху, займав відповідальні посади, пов'язані з роботою Держплану СРСР, Комісаріату продовольства та інших державних органів.
Молодшими сучасниками О. Ю. Шмідта були радянські математики С. Банах, С. Я. Хінчин та С. О. Яновська. С. Банах народився 1892 р. у м. Кракові. З 1924 р. почав працювати професором Львівського університету, а з 1939 р. керував роботою Львівського філіалу Інституту математики АН УРСР.
С. Банах був одним із засновників так званого функціонального аналізу. Виведені ним рівняння в лінійних просторах, які пізніше стали називати просторами Банаха, створили грунт для дальших досліджень властивостей простору та співвідношень у ньому між рухомими матеріальними точками.
Під час тимчасової окупації Львова фашистськими загарбниками ученого було заарештовано. Від катувань, перенесених у в'язниці, він помер у 1945 р.
С. Я. Хінчин народився у 1894 р. в м. Кондрово колишньої Калузької губернії. У 1916 р. закінчив Московський університет, потім готувався там до професорського звання. З 1922 р. почав працювати у Науково-дослідному інституті математики при Московському університеті. З 1932 по 1934 р. був директором цього інституту, а після того до кінця життя (помер у 1959 р.) займав посаду професора Московського університету.
О. Я. Хінчин досліджував дуже складні проблеми у галузі метричної теорії функцій дійсної змінної; розробивши методи цієї теорії, він переніс їх у теорію чисел і теорію ймовірностей. Завдяки цьому удосконалився математичний апарат статистичної фізики, методи якої використовуються у розробці проблем керування атомною енергією з метою використання її в народному господарстві. За видатні досягнення у розвитку математичної теорії О. Я- Хінчина було обрано в 1939 р. членом-кореспондентом АН СРСР; у 1941 р. йому присуджено Державну премію РРФСР, а в 1944 р. його обрано дійсним членом Академії педагогічних наук РРФСР.
С. О. Яновська народилася в сім'ї рахівника на Волині. Закінчила Одеську жіночу гімназію і в 1914 р. стала студенткою природничого відділення Одеських жіночих курсів. На її здібності звернув увагу професор-математик С. Шатуновський. Він порадив їй перейти на математичне відділення курсів. У 1918 р. Яновська вступила до партії більшовиків, брала активну участь у боротьбі за встановлення Радянської влади. У 1923 р. її відрядили до Московського інституту червоної професури викладати математику. Як професор керувала семінаром для студентів і аспірантів при Московському університеті.
С. О. Яновська працювала в галузі Історії й філософії математики та математичної логіки. У 1930 р. вона очолила колектив вчених, який зайнявся дослідженням математичних рукописів К. Маркса. Через три роки роботу було завершено і відповідні матеріали видано. Семінар з математичної логіки, організований С. О. Японською у 1943 p., об'єднав багатьох учених, які розробляли проблеми цієї галузі математики.
З другої половини XX ст. прискорення темпів розвитку народного господарства Радянського Союзу і країн соціалістичної співдружності відбувається на основі практичного застосування досягнень сучасної науки. Створення Академії Наук у союзних республіках та філіалів Академії наук СРСР і відділень АН союзних республік сприяє прискореному зростанню молодих кадрів учених, у тому числі й математиків. Розкажемо коротко про деяких з молодшої плеяди вчених Радянського Союзу.
Професор Московського університету (з 1930 р.) і його ректор (з 1951 р.) І. Г. Петровський (1901- 1973) створив теорію так званої алгоритмічно-алгебраїчної геометрії, зробив важливі відкриття у теорії ймовірностей, поглибив теорію розв'язування систем рівнянь з частинними похідними. Математичні дослідження вченого

 
 

Цікаве

Загрузка...