WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Андрій Миколайович Колмогоров - Реферат

Андрій Миколайович Колмогоров - Реферат

для побудови теорії так званих "розгалужених" випадкових процесів. Ідеї Колмогорова допомагають ученим передбачати погоду, регулювати роботу великих ГЕС, розв'язувати проблеми надійності нових конструкцій і апаратів. З'явилися дослідження з історії, що проводяться за допомогою апарату теорії ймовірностей; виникла математика мови, статистична теорія планування.
У 1933 р. Колмогоров побудував теорію ймовірностей на аксіоматичній основі.
Андрій Миколайович написав статті про обмін речовин у живому організмі, про вибірковий контроль за якістю виробів, про вихровий потік рідини. Його дослідження про стійкість динамічних систем використовують і в астрофізиці, і в працях з керування термоядерними реакціями ("Загальна теорія динамічних систем і класична механіка"). Під час Великої Вітчизняної війни за активною участю А. М. Колмогорова було складено таблиці з теорії артилерійської стрільби ("Збірник статей з теорії стрільби", 1943). До кола наукових інтересів Андрія Миколайовича входить і низка філософських питань. На філософські теми він написав такі праці: "Сучасна математика", "Ньютон і сучасне математичне мислення", "Багатомірний простір", "Нескінченність" та ін. Ще в 1938 р. він писав: "Треба розвивати математичне машинобудування". Тепер ми вже звикли до того, що обчислювальні кібернетичні машини несуть абстрактні колмогоровські ідеї в усі сфери нашого життя: в науку і техніку, в економіку і промисловість, у лінгвістику і медицину. Лекції Колмогорова мають форму бесід і при цьому глибоко наукові.
Навколо вченого згрупуваласяплеяда талановитих його вихованців. Його учні самі стали професорами і академіками. Це - віце-президент Академії Наук Союзу РСР М. Д. Мільйонщиков, академік Академії наук УРСР Б. В. Гнеденко, професори О. М. Обухов, Ю. В. Прохоров, А. І. Мальцев, С. М. Нікольський, В. І. Арнольд та ін.
А. М. Колмогоров опублікував понад 225 наукових праць російською, французькою і німецькою мовами. Водночас Андрій Миколайович веде широку науково-громадську роботу: він - редактор математичного журналу AH CPCP "Успехи математических наук", член редколегії Великої Радянської Енциклопедії, керівник відділу доповідей AH CPCP.
А. М. Колмогоров постійно цікавиться станом викладання математики в середній школі: пише ряд статей, присвячених цій проблемі ("Про професію математика", "Рівняння", "Аксіома", "Математична індукція", "Алгоритм Евкліда" та ін.); очолює комісію по складанню нових програм з математики, бере участь у створенні підручників; виступає на методичних нарадах і семінарах, редагує математичні збірники тощо.
А. М. Колмогоров приділяє багато уваги вихованню здібної молоді. На його думку, звичайних людських здібностей цілком досить, щоб при вмілому керівництві або при користуванні досконалими книгами не тільки свідомо засвоїти математику, яку викладають у середній школі, а й розібратися, наприклад, у початках диференціального та інтегрального числень.
Андрій Миколайович є доктором Паризького університету, членом Польської АН і національної АН США, почесним членом багатьох математичних товариств в СРСР і за рубежем. Багатогранна діяльність А. М. Колмогорова високо оцінена Комуністичною партією і Урядом: його нагороджено шістьма орденами Леніна, орденом Трудового Червоного прапора та багатьма медалями; він лауреат Ленінської премії, Герой Соціалістичної Праці.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абубакиров Н. Абу Райхан Бируни. "Наука й жизнь", 1973, № 9.
2. Артоболевский Й., Левитский Н. П. Л. Чебишев - создатель синтеза механизмов. "Наука й жизнь", 1972, № 1.
3. Багратуни Г. Г. Карл Фридрих Гаусе. М., Гиз, 1956.
4. Басов Н. Г. Мстислав Всеволодович Келдьіш. "Природа", 1971, № 2.
5. Бородін О., Бугай А. Біографічний словник діячів у галузі математики. К., "Радянська школа", 1973.
6. Ван дер Варден. Пробуждающаяся наука. М., Физматгиз, 1953.
7. Вилейтнер Г. История математики от Декарта до середини XIX столетия. М., Физматгиз, 1956.
8. Воронцова А. А. Софья Ковалевская. М., 1959.
9. Голованов Я. Світочі науки. Етюди про вчених. К., "Веселка", 1970.
10. Епйфанова А. П., Йльйна В. П. Михаил Александрович Лаврентьев. М., "Наука", 1971.
11. Инфельд Д. Зварист Галуа - избранник богов. М., "Молодая гвардия", 1960.
12. Каган В. Лобачевский й его геометрия. М., Гос-техиздат, 1956.
13. Каган В. Архимед. М., Гостехиздат, 1969.
14. Кольман 3. История математики в древности. М., Физматгиз, 1961.
15. Левин В. Й. Рамануджан - математический гений Индии. М., "Знание", 1968.
16. Оре О. Замечательньш математик Нильс Хенрик Абель. М., Физматгиз, 1961.
17. Прудников В. П. Л. Чебьішев. М., "Просвеще-ние", 1964.
18. Пухначев Ю. Метод Лаврентьева. "Наука й жизнь", 1970, № 11.
19. Садыков X. У. Бируни й его работьі по астро-номии. Ташкент, 1963.
20. Салье М. Мухаммед аль-Хорезми - великий узбекский учений. Ташкент, 1954.
21. Смогоржевський О. С. Про геометрію Лобачевського. К., "Радянська школа", 1960.
22. Стройк Д. Коротка історія математики. К., "Радянська школа", 1960.
23. Чистяк ов В. РассказьІ о математиках. Минск, "Высшая школа", 1966.
24. Цейтен Г. Г. Історія математики за стародавніх часів і у середні віки. К., "Радянська школа", 1956.
25. Цейтен Г. Г. Історія математики в XVI-XVII століттях. К., "Радянська школа", 1956.
26. Юшкевич А. П. История математики в средние века. М., Физматгиз, 1961.

 
 

Цікаве

Загрузка...