WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Абу Рейхан Аль-Біруні - Реферат

Абу Рейхан Аль-Біруні - Реферат

праці вчений Середньої Азії вперше висловив думку, що Земля обертається навколо Сонця.
Праця складалась з 11 книжок і була присвячена шаху Масуду. Тому в наукових колах вона відома під назвою "Канон Масуда". Саме тут було висловлено нову ідею про зв'язок між несумірними відрізками і числовими ірраціональностями. В останні роки життя Біруні написав працю "Про лікарські рослини, що використовуються в медицині". У книжці 1116 параграфів, в яких описано лікарські рослини і дано назви їх багатьма мовами, які знав учений.
Окремо слід сказати про вклад Біруні у розвиток арифметики, алгебри, геометрії і тригонометрії. Міркування Біруні в галузі арифметики дуже близькі до поглядів грецьких математиків. Розглядаючи цілі числа, він називає їх парними і непарними, простими і складними. За старими традиціями він пише про числа фігурні, плоскі (або квадратні), тілесні (або кубічні) і т. д., а також дає пояснення до дій з цілими числами, піднесення їх до степеня, добування коренів. Біруні працював над теорією підсумовування числових рядів і питаннями комбінаторики. Він обчислив суму 64 членів геометричної прогресії: 1+2 +22+23 + ... . Ця сума дорівнює числу зерен пшениці з відомої індійської легенди про походження гри в шахи. Аль-Біруні викладає тутвідомості про індійську позиційну десяткову систему числення, пояснює індійське "правило трьох": про знаходження числа х, яке з числами а, Ь, с становить пропорцію а : b = с : х. Не обминув своєю увагою Біруні і теорію дробів та дії з ними.
Свої погляди щодо алгебри аль-Біруні виклав у творі "Наука зірок". Спочатку він докладно розглядає основні операції, за допомогою яких алгебраїчні рівняння можна звести до простішого вигляду, і дає правило знаків. Подібно до аль-Хорезмі, Біруні розподіляє рівняння на типи і пояснює, як їх розв'язувати. Способів розв'язання кубічних рівнянь він не дає.
У цьому самому творі Біруні викладає свої міркування з геометрії. Спочатку він наводить означення геометричних понять, близькі до Евклідових. При цьому вчений рекомендує починати вивчати геометрію з означення тіла, потім вивчати поверхні, лінії і точки. Паралельні лінії він розглядає як прямі, що лежать в одній площині і відстань між ними не змінюється. В іншому творі Біруні розглядає питання побудови і обчислення сторін правильних многокутників з 5-а, 7-а, 8-а, 9-а і 10-а сторонами. Він докладно пояснює їх побудову і дає формули для обчислення їх сторін. Тут же розглядає задачу трисекції кута.
У III книжці "Канон Масуда" Біруні виклав свої міркування з тригонометрії. Насамперед він дає означення основних шести тригонометричних функцій і вперше однотипно пояснює їх на колі. До нього на колі пояснювали лише синус, косинус, секанс і косеканс, а тангенс і котангес - на прямокутному трикутнику. Вчений докладно розглядає особливості кожної функції і дає алгебраїчну залежність між ними у вигляді окремих формул, дуже близьких до сучасних. Тут же він складає таблиці залежності тригонометричних величин, якими пізніше користувався математик Насреддін Тусі і вчені самаркандської школи. Дальшого розвитку тригонометрія в країнах ісламу не мала. В Європі такого рівня тригонометрія досягла лише в XV ст.
За своє життя аль-Біруні написав 143 твори, а 27 творів за його участю створили інші автори. Ці твори, як уже зазначалось, були присвячені науковим питанням з математики, астрономії, географії, філософії. Важко назвати галузь наукової діяльності, якою не займався б аль-Біруні.
Помер Біруні в м. Газні 11 грудня 1048 р. У 1973 р. за рішенням ЮНЕСКО і Міжнародного конгресу учених сходознавців відзначалося тисячоліття з дня народження великого вченого Середньої Азії.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абубакиров Н. Абу Райхан Бируни. "Наука й жизнь", 1973, № 9.
2. Артоболевский Й., Левитский Н. П. Л. Чебишев - создатель синтеза механизмов. "Наука й жизнь", 1972, № 1.
3. Багратуни Г. Г. Карл Фридрих Гаусе. М., Гиз, 1956.
4. Басов Н. Г. Мстислав Всеволодович Келдьіш. "Природа", 1971, № 2.
5. Бородін О., Бугай А. Біографічний словник діячів у галузі математики. К., "Радянська школа", 1973.
6. Ван дер Варден. Пробуждающаяся наука. М., Физматгиз, 1953.
7. Вилейтнер Г. История математики от Декарта до середини XIX столетия. М., Физматгиз, 1956.
8. Воронцова А. А. Софья Ковалевская. М., 1959.
9. Голованов Я. Світочі науки. Етюди про вчених. К., "Веселка", 1970.
10. Епйфанова А. П., Йльйна В. П. Михаил Александрович Лаврентьев. М., "Наука", 1971.
11. Инфельд Д. Зварист Галуа - избранник богов. М., "Молодая гвардия", 1960.
12. Каган В. Лобачевский й его геометрия. М., Гос-техиздат, 1956.
13. Каган В. Архимед. М., Гостехиздат, 1969.
14. Кольман 3. История математики в древности. М., Физматгиз, 1961.
15. Левин В. Й. Рамануджан - математический гений Индии. М., "Знание", 1968.
16. Оре О. Замечательньш математик Нильс Хенрик Абель. М., Физматгиз, 1961.
17. Прудников В. П. Л. Чебьішев. М., "Просвеще-ние", 1964.
18. Пухначев Ю. Метод Лаврентьева. "Наука й жизнь", 1970, № 11.
19. Садыков X. У. Бируни й его работьі по астро-номии. Ташкент, 1963.
20. Салье М. Мухаммед аль-Хорезми - великий узбекский учений. Ташкент, 1954.
21. Смогоржевський О. С. Про геометрію Лобачевського. К., "Радянська школа", 1960.
22. Стройк Д. Коротка історія математики. К., "Радянська школа", 1960.
23. Чистяк ов В. РассказьІ о математиках. Минск, "Высшая школа", 1966.
24. Цейтен Г. Г. Історія математики за стародавніх часів і у середні віки. К., "Радянська школа", 1956.
25. Цейтен Г. Г. Історія математики в XVI-XVII століттях. К., "Радянська школа", 1956.
26. Юшкевич А. П. История математики в средние века. М., Физматгиз, 1961.

 
 

Цікаве

Загрузка...