WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Представлення неточних знань та стратегії неточного виводу в умовах невизначеності - Реферат

Представлення неточних знань та стратегії неточного виводу в умовах невизначеності - Реферат

як затвердити (assert) або викреслити (retract).
Приклад правила:
(defrule приклад-правила (рефріжератор світло включене) (рефріжератор двері відчинені)
=> (assert (рефріжератор їжа зіпсована)))
1.4 Стратегія розв"язування конфліктів.
Якщо всі паттерні правила порівнюються з паттерновими сутностями поточного стану системи, правило активується і ставиться на порядок денний (agenda). Порядок денни є сукупністю активацій тих правил, які порівнялись з паттернами сутності. Окрема підмножина правил може бути згрупована в модулі з допомогою конструкцій defmodule. Кожний модуль має свій порядок денний. Коли є багато активацій на порядку денному машина виводу визначає яку активацію слід запалити. Термін запалення означає, що СИКОН вибрала відповідне правило для виконання з порядку денного. Порядок денний діє подібно стеку. СИКОН впорядковує активації на порядку денному в термінах зростаючого пріорітету. СИКОН завжди виконує дію правої частини верхнього правила на порядку денному. Це правило потім видаляється з порядку денного і виконується дія нового верхнього правила порядку денного. Цей процес продовжується поки не залишиться ні однієї активації або не зустрінеться команда зупинитись.
Впорядкування на порядку денному базується на таких факторах:
a) Заново активоване правило розміщається вище всіх правил з нижчим пріорітетом та нижче всіх правил з вищим пріорітетом;
b) Серед правил рівного пріорітету використовується поточна стратегія розв"язування конфліктів, яка визначає розміщення серед інших правил рівного пріорітету.
СИКОН забезпечує сім стратегій розв"язування конфліктів подібних стратегіям системи OPS5 [3]. Поточна стратегія може бути установлена використовуючи команду set-strategy (яка буде перевпорядковувати порядок денний з допомогою нової стратегії).
2. Представлення неточних знань і стратегії неточного виводу.
В реальному світі існує багато знань, які є неточні, невизначені, двозначні і ймовірностні по своїй природі. Багато із сучасних БПЗ-систем використовують різні підходи для керування невизначенністю знань, такі як фактори визначенності [4] , Байєсовські моделі або моделі Дебстера-Шафера [5]. Деякі системи, такі як Fault [6], Flops [7], FRIL [8] та FLISP [9] підтримують нечіткий вивод, але вони не можуть керувати невизначенністю. Нечіткість і невизначенність- це два неточних поняття, які використовуються в системі СИКОН. Далі ми будемо обговорювати загальну теорію нечіткості і невизначенності та їх вплив на оцінку правил.
2.1 Нечіткість.
Нечіткість [10] має місце, коли границі інформації не ясно визначені. Представлення цього типу інформації в системі СИКОН базується на теорії нечітких множин [11]. В цій теорії належність елемента множині може бути частковим з відповідною ступінню (можливість).
Більш формально нечітка мнажина A в просторі U характерізується функцією належності , яка зв"язує кожний елемент U з числом в інтервалі [0,1], яке представляє ступінь належності x нечіткій множині A. Наприклад, нечіткий термін молодий міг би бути визначеним за допомогою нечіткої множини представленої в таблиці 1 і на малюнку 1.
ВІК Ступінь належності
25 1.0
30 0.8
35 0.6
40 0.4
45 0.2
50 0.0
Табл. 1. Нечіткий термін МОЛОДИЙ. Мал. 1. Розподіл можливості
Значення ступені належності відповідає розподілу можливості терміну МОЛОДИЙ. Всі нечіткі змінні повинні бути визначені перед використанням в конструкціяхтипу deftemplates таким чином:
(deftemplate["] [] ; універсум ( ; … ; )) ; список первинних термінів
- специфікація нечітких термінів(таких як гарячий,холодний,теплий),які вико-
рuстовуюься для опису нечіткої змінної. Первинний термін (i=1, …n) має форму ( ),де визначає функцію належності даного первинного терміну.Функція належності може бути описана або як сінглетонне представлення(списком пар ), з допомогою стандартної функції, або як лінгвістичний вираз, що використовує наперед визначені терміни з допомогою бінарних операторів and і or.
Приклад :
(deftemplate вік ; визначення нечіткої змінної 'вік'
0 120 років ; універс
((молодий (25 1) (50 0)) ; опис теміну МОЛОДИЙ
(старий (50 0) (65 1)))) ; опис теміну СТАРИЙ
Нечіткий слот має форму
Slot (type FUZZY-VALUE )
Факти з нечіткими слотами називаються нечіткими фактами. Нечіткі факти можуть бути визначені, порівняні як паттерни в правилі, і затверджені таким же чином як і звичайні факти.
Приклади:
(deftemplate персона
(slot ім'я (type SYMBOL))
(slot зріст (type FUZZY-VALUE нч-зріст))
(slot вага (type FUZZY-VALUE нч-вага))
(defrule велика персона
(персона (ім'я ?n)
(вага важкий)
(зріст високий)) => (print t ?n "є велика персона"))
2.2 Невизначеність.
Невизначеність має місце, коли хтось не має абсолютної впевненості про частину інформації. Ступінь невизначеності звичайно представляється точним числовим значенням на шкалі від 0 до 1. Невизначені факти мають в системі СИКОН таку форму: (факт) [CF фактор визначеності]. CF діє як обмежувач між фактом і фактором визначеності, а [ ] показують опціональну частину. Наприклад (прогноз СОНЯЧНИЙ) CF 0.8 є факт, який показує, що погода буде сонячною з визначеністю 80%. Але якщо CF пропущений, тоді СИКОН вважає, що погода буде сонячною з визначеністю 100%.
Фактор визначеності може бути також зв'язаний з усім правилом, як показує такий приклад:
(defrule літаюча-тварина
(declare (CF 0.95)) ; об'являє фактор визначеності правила
(тип тварини птиця)
=> (assert(тварина може літати)))
Невизначеність і нечіткість можуть мати місце одночасно, наприклад:
(deffact Нечіткий І Невизначений Факт (похибка_швидкість більше_або_менше нуль) CF 0.9)
(defrule Невизначене_правило (declare (CF 0.8)) (вік_ Джона молодий )
=> (assert(Джон відвідує школу)))
де похибка_швидкість і вік_ Джона є нечіткі змінні, нуль і молодий є нечіткими термінами, більше_або_менше - модифікація нечіткого терміну, а 0,9 і 0,8 є фактори визначеності, які зв'язані відповідно з фактом і правилом.
2.3 Стратегії виводу.
Оцінка правила залежить від числа різних факторів, таких як : нечітка змінна
знаходиться в антецедентній чи консеквентній частині правила; нечіткий факт, який був затверджений, має ту ж нечітку змінну, що й вже існуючий нечіткий факт і т.д. В цьому розділі будуть обговорюваться алгоритми для оцінки факторів визначеності і нечітких об'єктів в правилах.
2.3.1Прості правила.
Розглянемо просте правило, яке має форму
if A then C CFr
A' CFf
- - - - - - - - - - - - - -
C' CFc
де:
A є антецедент правила; A' є факт бази даних, з яким проводиться порівняння антецеденту;
C є консеквент правила; C' є фактично підрахований консеквент;
CFr є фактором визначеності правила; CFf є фактор визначеності факту;
CFc є підрахований фактор визначеності консеквенту.
Визначається три типи простих правил: CRISP, FUZZY-CRISP, та FUZZY-FUZZY. Якщо антецедент правила не містить нечіткого об'єкту, тоді ти правила є CRISP, незважаючи на те чи містить консеквент нечіткий факт. Якщо лише антецедент містить нечіткий факт, тоді тип правила є FUZZY-CRISP. Якщо антецедент і консеквент містять нечіткі факти, тоді тип правила є FUZZY-FUZZY.
Якщо тип правила є CRISP, тоді A' повинен бути рівним A для того, щоб це првило запалити. В цьому випадку заключення C' доррівнює C, і CFc = CFr * CFf.
Якщо тип правила є FUZZY-CRISP, тоді A' повинен бути нечітким фактом з тими ж нечіткими змінними, що описані в A для того, щоб виконувалось порівняння і правило було розміщене на порядку

 
 

Цікаве

Загрузка...