WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Представлення неточних знань та стратегії неточного виводу в умовах невизначеності - Реферат

Представлення неточних знань та стратегії неточного виводу в умовах невизначеності - Реферат


Реферат на тему:
Представлення неточних знань та стратегії неточного виводу в умовах невизначеності
Вступ
В роботі розглядається інтелектуальна система СИКОН для прийняття рішень при конфігуруванні складних об'єктів (КСО) по заданій множині їх властивостей. Нехай - множина первинних об'єктів; - сімейство множин, які представляють складні об'єкти (з'єднання); - множина властивостей первинних об'єктів, - множина властивостей з'єднань. Відомі відображення і
При таких визначеннях задача конфігурування складних об'єктів заключається в пошуку для заданого такого , що .
Це - комбінаторна задача, складність вирішення якої експоненційно зростає з ростом . Відомі підходи до вирішення такого типу задач за допомогою систем, що засновані на базах знань (ЗБЗ-системи). В цьому випадку задача конфігурування зводиться до задачі перетворення ситуацій (ЗПС), яка формулюється наступним чином:
Нехай середовище, в якому виникає ЗПС, де множина об"єктів; множина відношень на V; пари визначають ситуації в середовищі S- множина ситуацій (ситуативний простір) в середовищі D- множина дій;
Задано : вихідна ситуація;
множина цільових ситуацій.
Треба: знайти послідовність дій таку, що
Процес перетворення в є вирішення ЗПС, а послідовність дій є шлях вирішення.
Однією з перших ЗБЗ-систем для вирішення задач КСО була система R1 [1], відома також як XCON.
База знань системи R1 містила біля 3000 продукційних правил і забезпечувала конфігурування обчислювальних комплексів в корпорації DIGITAL. Експерименти по конфігуруванню обчислювальних комплексів проводились також в Інституті кібернетики НАН України[2]. Нині розробка систем конфігурування для ринкової економіки набуває особливої актуальності. Системи конфігурування забезпечують не тільки зменшення часу на підбір конфігурації комплексу, а й виключають необхідність участі висококваліфікованого персоналу в цьому процесі.
Нові можливості систем конфігурування з'явились у зв'язку з розвитком засобів представлення знань, комп'ютерної графіки, торгівлі в INTЕRNET'і.
Засоби представлення знань в системі СИКОН містять факти, об'єкти і правила. Включення в систему представлення знань об'єктів з механізмом успадкування властивостей дозволяє реалізувати ієрархічну організацію знань і спростити формулювання цілей до конструкцій типу:
Конфігурувати комп'ютер з процесором PENTIUM III;
Конфігурувати віконний комплекс з алюмінійового сплаву.
Об'єкти в системі знань системи СИКОН можуть представляти як чіткі, так і нечіткі поняття. Для останніх визначається функція належності до класу об'єктів. Об'єми таких понять розглядаються як нечіткі множини. Можливість представлення нечітких понять дозволяє формулювати нечіткі цілі типу:
Конфігурувати комп'ютер високої продуктивності &
невисокої вартості & середнього об'єму пам'яті.
Машина виводу системи СИКОН включає стратегії нечіткого і ймовірностного виводу з механізмами перерахування значень функцій належності і факторів невизначеності в результаті застосування правил до нечітких та невизначених фактів.
Сиситема СИКОН орієнтована на використання на персональних комп'ютерах під WINDOW-95-2000, а також на робочих станціях під UNIX. Система має розвинутий богатовіконний інтерфейс, який дозволяє одночасне простеження баз фактів, об'єктів та правил.
Звіт складається із двох частин . В першій частині обговорюються питання представлення точних знань і стратегії точного виводу. В другій частині обговорються питання неточного представлення знань і стратегії неточного виводу.
1. Представлення точних знань і стратегії точного виводу.
Точна інформація представляється в системі СИКОН з допомогою фактів, об"єктів і продукційних правил.
1.1 Факти.
Факти є одною з основних форм високого рівня для представлення інформації і зберігаються в двух форматах: впорядкованому і невпорядкованому. Впорядкований факт складається з послідовностей областей, які розділяються пробілами і обмежуються відкриваючою та закриваючою дужками. Перша область впорядкрваного факту спеціфікує "відношення", яке застосовується до інших областей. Наприклад, твердження (тато Івана Микола) означає, що Микола є татом Івана. Впорядковані факти кодують інформацію позиційно. Невпорядковані (або deftemplate) факти забезпечують користувача можливістю абстрагувати структуру факта шляхом встановлення імені кожної області (або слоту). На відміну від впорядкованих фактів слоти deftamplate-фактів можуть бути обмежені типом, значенням або числовим інтервалом. Наприклад:
(класs (вчитель "Марина Іваненко") (студентів 30) (кімната "45"))
1.2 Об"єкти.
Об"єкти в системі СИКОН розділяються на дві категорії: примітивні типи і приклади класів. На об"єкти примітивного типу зсилаються просто задаючи їх значення. Вони створюються і викреслюються автоматично по мірі необхідності. Об"єкти примітивного типу не мають імен або слотів, а їх класи являються напередвизначеними в системі.
На приклади класу зсилаються по імені або по адресу і вони створюються і викреслюються механізмом повідомлень (messages) та спеціальними функціями. Властивості об"єкту, який є прикладом класу виражаються множиною слотів, які об"єкт отримує від свого класу. Клас є стереотип для представлення загальних властивостей і поведінки об"єкту, який є прикладом цього класу. Поведінка об"єкту описується в термінах процедурного коду, який називається message-handler. Сам message-handler приєднується до класу об"єктів. Маніпуляції з об"єктами виконуються шляхом передачі їм повідомлення з допомогою функції SEND. Приклад класу створюється з допомогою сонструкції defclass.
Як простий приклад ми визначим клас СКАНЕР, який є підкласом комп"ютерної периферії (ПЕР), і двох прикладів класу СКАНЕР - Astra-2100U та Astra-2200. Ми також визначимо message-handler, який буде друкувати слоти активного прикладу (того, якому посилається повідомлення):
(defclass СКАНЕР(is a ПЕР)
(slot розв"язність (create-accessor read-write)) (slot формат(create-accessor read-write))
(slot глибина кольору(create-accessor read-write)))
(definstance СКАНЕР-objects
(Astra-2100U of СКАНЕР (формат А4) (розв"язність 600*1200) (глибина кольору 36 bit))
(Astra-2200 of СКАНЕР (формат A4) (розв"язність 600*1200) (глибина кольору 36 bit)))
(defmessage-handler СКАНЕР Print-slots (PP instance))
(SEND Astra-2200 of СКАНЕР Print-slots)
Message handler Print-slots буде працювати для всіх підкласів, які ми можемо визначити для класу СКАНЕР. Головна різниця між об"єктом і невпорядкованим фактом заключається в понятті успадкування (inheritance). Успадкування дозволяє описати властивості та поведінку класу в термінах інших класів. Система СИКОН підтримує множинне успадкування : клас може прямо успадковувати слоти і message handlrer'и від більше чим від одного класу.
1.3 Продукційніправила.
Синтаксис
(defrule [] []
* ; антецедент або Ліва Частина (ЛЧ)
=> *) ; консеквент або Права Частина (ПЧ)
Символ "*" в визначенні означає один або множину елементів зв"язаних кон"юнкцією, текст після символу ";" означає коментар.
Правило є сукопність умов (ЛЧ) і дій (ПЧ), які повинні бути здійснені при виконанні умов. Умовний елемент лівої частини правила називається також паттерном ( patterns). Стрілка (=>) відділяє ЛЧ від ПЧ. Правила визначаються з допомогою конструкції defrule.
Виконання правил (або запалення) базується на існуванні або неіснуванні паттернових сутностей(фактів або об"єктів). Машина виводу системи СИКОН робить спроби порівняти паттерни ЛЧ з паттерновими сутностями поточного стану системи і застосовує дію правої частини. Дія правила є функція, яка типово не повертає значення, а здійснює деяку корисну дію, таку

 
 

Цікаве

Загрузка...