WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Примітивний елемент - Реферат

Примітивний елемент - Реферат


Реферат на тему:
Примітивний елемент
Означення. Нехай x Zn*. Порядком числа x називається таке найменше додатне ціле число k, що xk 1 (mod n) та позначається ord(x).
Твердження. Якщо ord(x) = k, xt 1 (mod n), то t ділиться на k. Зокрема, k ділить (n).
Приклад. Нехай n = 21. Z21* = {1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20}. (21) = (3) * (7) = 2 * 6 = 12. Порядок елементів множини Z21* наведено у таблиці.
x Z21* 1 2 4 5 8 10 11 13 16 17 19 20
порядок x 1 6 3 6 2 6 6 2 3 6 6 2
Означення. Нехай g Zn*. Якщо порядок g дорівнює порядку групи Zn* ( ord(g) = |Zn*| = (n)), то число g називається генератором або примітивним елементом Zn*. Якщо Zn* має генератор, то множина Zn* називається циклічною.
Властивості генераторів
1. Zn* має генератор тоді і тільки тоді, коли n = 2, 4, pk, 2 * pk, де p - непарне просте число та k 1. Зокрема, якщо p просте, то Zp* має генератор.
2. Якщо g - генератор Zn*, то Zn* = {gi mod n | 0 i (n) - 1}.
3. Нехай g - генератор Zn*. Тоді b = gi mod n є також генератором Zn* тоді і тільки тоді, коли НСД(i, (n)) = 1. Якщо множина Zn* є циклічною, то її кількість генераторів дорівнює ( (n)).
4. Число g Zn* є генератором Zn* тоді і тільки тоді, коли 1 (mod n) для кожного простого дільника p числа (n).
Приклад. Множина Z21* не є циклічною, тому що вона не містить елементу, порядок якого дорівнює (21) = 12. Число 21 не задовольняє властивості 1 генераторів. Множина Z25* є циклічною, її генератором є 2.
Приклад. Множина Z13* має генератор g = 2.
n 1 2 3 4 5 6
2n (mod 13) 2 4 8 3 6 12
n 7 8 9 10 11 12
2n (mod 13) 11 9 5 10 7 1
g = 4 не є генератором множини Z13*, але є генератором її підмножини.
n 1 2 3 4 5 6
4n (mod 13) 4 3 12 9 10 1
Якщо група має генератор, то на поточний час не існує поліноміального алгоритму, який буде знаходити всі генератори групи.
Твердження. Нехай p - просте, g - генератор Zp*. Тоді рівність
ga = gb * gc (mod p)
має місце тоді і тільки тоді, коли
a = b + c (mod p - 1)
Звідси випливає існування гомоморфізму f: Zp* Zp-1.
Приклад. Розглянемо групу Z13*, генератором якої є g = 2. Тоді з рівності
217 = 22 * 23 (mod 13)
випливає рівність
17 = 2 + 3 (mod 12)
Теорема 1. Нехай p - просте число, p - 1 = - розклад на множники порядка групи Zp* ( |Zp*| = (p) = p - 1). Елемент g буде примітивним елементом групи Zp* тоді і тільки тоді, коли
1 (mod p), 1 i k
Доведення. Елемент g буде примітивним елементом тоді і тільки тоді, коли його порядок дорівнює порядку групи: ord(g) = |Zp*| = p - 1. Якщо для деякого i, 1 i k, має місце рівність
= 1(mod p),
то ord(g) < p - 1, тобто порядок g не дорівнює порядку Zp* і в такому разі не може бути примітивним елементом.
Твердження. Zp* має точно (p - 1) примітивних елементів.
Теорема 2. Нехай p та p1 - прості числа, причому p = 2p1 + 1, g Zp*, g 1 mod p. Тоді g буде примітивним елементом тоді і тільки тоді, коли
1 (mod p)
Доведення. g2 1 тоді і тільки тоді, коли g = 1 mod p. А дільниками порядка групи Zp* як раз і є значення 2 та p1 = .
Теорема 3. Нехай p та p1 - прості числа, при чому p = 2p1 + 1, g Zp*, g 1 mod p. Якщо g не примітивний елемент, то елемент (-g) буде примітивним.
Доведення. Якщо g 1 mod p, але g не примітивний елемент, то = 1 (mod p). Тоді * (mod p) (mod p) -1 (mod p), тобто (-g) є примітивним елементом.
Наслідок. Існує поліноміальний алгоритм обчислення примітивного елемента для Zp*, якщо p та є простими.
Для знаходження генератора групи достатньо обрати довільний елемент g Zp* та перевірити, чи є він генератором. Якщо ні - то генератором буде елемент (-g) p - g.
Приклад. Знайти примітивні елементи в групі Z11*.
В даному випадку p = 11 та (p - 1) / 2 = 5 - прості. Значення g, для яких g = 1 mod 11, генераторами не будуть (таких значення два: g = 1, g = 10). Кількість генераторів групи Z11* дорівнює (10) = (2 - 1) * (5 - 1) = 4.
Достатньо перевірити, чи є примітивними елементами g = 2, 3, 4, 5. Якщо це так, то елемент 11 - g примітивним не буде. І навпаки, якщо g не є примітивним елементом, то таким буде 11 - g. Складемо таблицю (mod p) = g5 (mod 11):
g 2 3 4 5
g5 10 1 1 1
Елемент g = 2 буде примітивним оскільки 25 1 (mod 11), а g = 3, 4, 5 - ні. Отже всією множиною примітивних елементів у Z11* будуть g = {2, 11 - 3, 11 - 4, 11 - 5} = {2, 8, 7, 6}.
Відповідь: примітивними елементами в Z11* будуть g = {2, 6, 7, 8}.
Наступний алгоритм знаходить примітивний елемент в циклічній групі G та базується на теоремі 1: для того щоб едемент g був генератором G, необхідно і достатньо щоб значення виразу не дорівнювало 1 (pi - дільники порядка групи G). Оскільки циклічна група G порядку n має (n) генераторів, то ймовірність того що перше навмвння обране число g G буде примітивним елементом, дорівнює (n)/n.
Алгоритм
Вхід: циклічна група G порядку n, n = .
Вихід: генератор g групи G.
1. Обрати довільний елемент g із G;
2. for i 1 to s do
2.1. Обчислити b ;
2.2. if (b = 1) then goto 1;
3. return(g);
Приклад. Знайти генератор групи Z139.
Обчислимо порядок групи Z139: |Z139| = (139) = 138. Розкладемо число 138 на прості множники: 138 = 2 * 3 * 23. Кількість генераторів Z139 дорівнює (138) = (2) * (3) * (23) = 1 * 2 * 22 = 44. Ймовірність того що взяте довільним чином число із Z139 є генератором, дорівнює 44 / 138 0.31. Число 138 має три дільника. Тому для того, щоб превірити чи є генератором навмання обране g Z139, достатньо обчислити значення g138 / 2 mod n, g138 / 3 mod n, g138 / 23 mod n та впевнитися що вони не дорівнюють 1.
g g69 mod n g46 mod n g6 mod n
64 1
8 138 1
99 1
76 138 1
70 138 42 63

 
 

Цікаве

Загрузка...