WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Структури даних - Реферат

Структури даних - Реферат


Реферат на тему:
Структури даних
Означення. Опис складних об'єктів засобами більш простих типів даних, які безпосередньо представляються у машині, називається структурами даних.
Найпоширеними складними об'єктами є множини та послідовності (впорядковані множини).
Списком називається впорядкована послідовність елементів a1, a2, ..., an. Розмір або довжина цього списку дорівнює n. Список розміру 0 називається порожнім. Список можна реалізувати або за допомогою масиву або за допомогою зв'язування його елементів вказівниками (зв'язаний список). У зв'язаному списку елементи лінійно впорядковані, їх порядок визначається вказівниками, що входять у склад елементів списка. Елемент двостороннього зв'язаного списка містить три поля: ключ та два вказівника - наступний та попередній. В односторонньому зв'язаному списку відсутнє поле 'попередній'. У впорядкованому списку елементи розташовані в порядку зростання ключів на відміну від невпорядкованого списка.
Стеки та черги - це динамічні множини (або спеціальні типи списків), в яких елемент що додається, визначається структурою множини. Стек працює за принципом "останній прийшов - перший пішов (LIFO)", а черга - за принципом "перший прийшов - перший пішов (FIFO)".
Нехай PList - вказівник на однозв'язний список.
PList = ^List;
List = object
val: integer; /* значення */
next: PList; /* вказівник на наступний елемент списку */
end;
Стек має наступні методи:
* PUSH - покласти елемент до стеку;
* POP - взяти верхній елемент зі стеку;
* TOP - повернути верхній елемент стеку без його вилучення;
* IsEmpty - перевірити, чи є стек порожнім;
* PRINT - надрукувати елементи стеку.
Pstack - вказівник на об'єкт стек.
PStack = ^Stack;
Stack = object
lst: PList;
procedure Push (Value: integer);
function Pop :integer;
function Top :integer;
function IsEmpty :boolean;
procedure Print;
end;
procedure Stack.Push (Value:integer);
var temp: PList;
begin
New (temp);
temp^.val := Value;
temp^.next := lst;
lst := temp;
end;
function Stack.Pop: integer;
begin
if (lst = NIL) then Pop := -1 else
begin
Pop := lst^.val;
lst := lst^.next;
end;
end;
function Stack.Top: integer;
begin
Top := lst^.val;
end;
function Stack.IsEmpty: boolean;
begin
if (lst = NIL) then IsEmpty := TRUE
else IsEmpty := FALSE;
end;
procedure Stack.Print;
var tmp: PList;
begin
tmp := lst;
while (tmp NIL) do
begin
write(tmp^.val); write(' ');
tmp := tmp^.next;
end;
writeln;
end;
Орієнтованим графом називається структура G = (V, E), де V - скінченна множина вершин, E - множина ребер, що задається як бінарне відношення на V, тобто E V V. Орієнтований граф називається орграфом. Граф може містити ребра - цикли, які сполучають вершину саму з собою. Про ребро (u, v) говорять, що воно виходить із вершини u та входить у вершину v.
В неорієнтованому графі множина ребер E складається із невпорядкованих пар вершин. Про ребро (u, v) неорієнтованого графу говорять, що воно інцидентно вершинам u та v. Якщо в графі G є ребро (u, v), то говорять, що вершина u суміжна з вершиною v. Для неорієнтованого графу відношення суміжності є симетричним.
Степенем вершини в неорієнтованому графі називається кількість інцидентних їй ребер. Для орієнтовних графів розрізняють вхідну та вихідну вершини; сума вхідних та вихідних степеней називається степенем вершини.
Деревом називається зв'язаний граф без циклів. Дерево являє собою скінченну множину елементів Т, які називаються вершинами. Якщо множина вершин Т порожня, то дерево називається порожнім; інакше в дереві повинна бути виділена одна вершина, яка називається коренем (якщо виділеної вершини не існує, то така структура називається деревом без виділеного кореня). Якщо (y, x) є останнім ребром на шляху з кореня до х, то y називається батьком, а x - сином. Корінь є єдиною вершиною, яка не має батька. Вершини, які мають одного спільного батька, називаються братами. Якщо кожна вершина T (батько) сполучається не більше ніж з k іншими вершинами T1, T2, ..., Tk (синами), то таке дерево називається k - арним. Якщо вершина не має синів, то вона називається листом; інакше вершина називається внутрішньою. Кількість синів у вершини дерева називається її степенем. Глибиною вершини називається довжина шляху від кореня до цієї вершини. Висотою дерева називається найбільша довжина від кореня до листа. Повним k - арним деревом називається k - арне дерево, в якому усі листи мають однакову глибину та усі внутрішні вершини мають однаковий степінь.
Властивість дерев. Нехай G = (V, E) - неорієнтований граф. Тоді наступні твердження еквівалентні:
* G є деревом без виділеного кореня;
* для довільних двох вершин G існує єдиний простий шлях, що їх сполучає;
* граф G є зв'язним, але не залишається таким при вилученні хоча б одного ребра;
* граф G є зв'язним і |E| = |V| - 1;
* граф G є ациклічним і |E| = |V| - 1;
* граф G є ациклічним, але додання довільного ребра породжує цикл.
У двійковому дереві кожна вершина може мати не більше двох синів (лівий та правий сини). Кожна вершина окрім кореня, має батька. При представленні двійкового дерева за допомогою вказівників кожна вершина містить ключ Val, вказівники на лівого Left та правого Right синів, а також на батька Up. Якщо сина або батька (для кореня) не існує, то відповідний вказівник містить NIL.
Ключі у двійковому дереві містяться у відповідності до властивості впорядкованості:
* Нехай x - довільна вершина двійкового дерева. Якщо вершина y знаходиться в лівому піддереві вершини x, то x.Val > y.Val. Якщо вершина y знаходиться в правому піддереві вершини x, то x.Val < y.Val.
Нехай PTree - вказівник на структуру типу бінарне дерево.
PTree = ^Tree;
Tree = object
Val: integer; /* значення вершини */
Left: PTree; /* вказівник на лівого сина */
Right: PTree; /* вказівние на правого сина */
Up: PTree; /* вказівник на батька */
end;
Об'єкт дерево має наступні методи:
* INSERT - вставка елемента до дерева;
* DELETE - вилучення елемента з дерева;
* FIND - пошук елемента в дереві;
* FindMin - пошук вузла дерева з мінімальним елементом;
* FindMax - пошук вузла дерева з максимальним елементом;
* PrintLR - обхід дерева зліва направо.
PTreeStr = ^TreeStr;
TreeStr = object
TTree: PTree;
procedure Insert (Value:integer);
procedure Delete (Value:integer);
function Find (Value:integer): boolean;
function FindMin: PTree;
function FindMax: PTree;
procedure PrintLR;
end;
Властивість впорядкованості дозволяє надрукувати всі ключі у неспадному порядку за допомогою обходу дерева зліва направо, який відбуваєтьсянаступним чином:
* побувати в лівому піддереві
* побувати в корені
* побувати в правому піддереві
procedure PLR (Tree: PTree);
begin
if (Tree = NIL) then Exit;
PLR (Tree^.left);
write (Tree^.Val, ' ');
PLR (Tree^.right);
end;
procedure

 
 

Цікаве

Загрузка...