WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Математичні моделі інфляції - Курсова робота

Математичні моделі інфляції - Курсова робота

розв'язок цієї системи має вигляд
(2.1.7)
(2.1.8)
(2.1.9)
де
(2.1.10)
(2.1.11)
(2.1.12)
Із (1.4), (2.1.8), (2.1.9) та (2.1.12) випливає,що рівноважна траекторія росту зайнятості визначається рівнянням
(2.1.13)
де
Таким чином, ця траекторія не пов'язана з оптимальною. Дійсно, порівняння (1.28) з (2.1.13) показує, що рівноважна траекторія росту зайнятості співпадає з траекторією, що відповідає постійній пропозиції грошей. Це неприйнятний наслідок політики, що описується рівнянням (2.1.1). Розглянемо тепер вплив цієї політики на стійкість системи.
З рівнянь (2.1.4) - (2.1.6) та (2.1.10) - (2.1.13) маємо
(2.1.14)
(2.1.15)
(2.1.16)
де
Точні траекторії зміни змінних визначаються початковими значеннями цих змінних і системою рівнянь (2.1.4) - (2.1.6) та (2.1.10) - (2.1.13), а наближені траекторії - тими ж початковими значеннями і системою лінійних рівнянь, які включають (2.1.14), (2.1.15) та
(2.1.17)
Характеристичними коренями матриці коефіцієнтів останньої системи є корені рівняння
,
(2.1.18)
де
Зауважимо, що , , і при умові, що частинна похідна . Отже, хоч політика задана рівнянням (2.1.1) не впливає на рівноважну траекторію зайнятості (на відміну від політики, що передбачає постійнупропозицію грошей), вона може справляти стабілізуючу дію.
Припустимо, наприклад, що ; ; ; ; ; ; ; ; .При цих умовах і при корені рівняння (2.1.18) рівні ; , а при ці корені рівні ; ; . Тобто у даному випадку вплив грошової політики приводить до поступової ліквідації ціклу і більш швидкої збіжності до довгострокового тренду.
Розглянемо тепер політику, яка визначається рівнянням
(2.1.19)
З цього рівняння випливає, що при оптимальному рівні зайнятості пропозиція грошей постійна. В протилежному випадку пропорційний темп росту пропозиції грошей, є зростаючою функцією пропорціонального перевищення над . Тепер модель описується рівняннями (1.1), (1.9) та (2.1.19).
З (1.7), (1.8) та (1.12) маємо
(2.1.20)
що у сукупності з (1.4) та (1.5) дає
(2.1.21)
Далі, з (1.4) та (1.19) маємо
(2.1.22)
що разом з (2.1.5) дає
(2.1.23)
Траекторії зміни та визначаються початковими значеннями змінних та системою рівнянь, що включає (2.1.6), (2.1.21) та (2.1.23). (Власні траекторії та можна отримати, використовуючи (2.1.5) та (2.1.22).) Частинний розв'язок системи має вигляд
(2.1.24)
(2.1.25)
(2.1.26)
де
(2.1.27)
(2.1.28)
(2.1.29)
P (1.4), (2.1.25), (2.1.26), (2.1.28) та (2.1.29) випливає, що рівноважна траекторі росту зайнятості визначається рівнянням
,
(2.1.30)
де
Крім того маємо
(2.1.31)
Зміст (2.1.31) полягає в тому, що рівноважний пропорційний рівень зайнятості , при політиці, заданій рівнянням (2.1.19) є зваженим середнім геометричним оптимального пропорційного рівня зайнятості та рівноважного пропорційного рівня зайнятості при умові постійної пропозиції грошей. [див. (1.28) та (2.1.13)]. Різниця між та тим менша, чим більше і прямує до нуля коли прямує до нескінченості. таким Чином політика (2.1.19) веде до зменшення, але не усуває повністю відмінності між рівноважним і оптимальним пропорційними рівнями зайнатості. В цьому відношенні вона більш ефективна, ніж політика (2.1.1), хоча і її не можна вважати цілко задовільною.
Слід зауважити, що при політиці (2.1.12) пропозиція грошей продовжує змінюватись, поки рівень зайнятості не досягає оптимуму. Тому, досить несподівано, що ця політика, не забазпечує рівності . Це пояснюється тим, що у встановленому стані системи ставка заробітної плати змінюється зі швидкістю, яка цілком компенсує вплив на пропорційний рівень зайнятості зміни пропозиції грошей. Пропорційні темпи росту ставки заробітної плати та пропозиції грошей в усталеному стані системи легко отримати з рівняння (2.1.5), (2.1.19), (2.1.25) та (2.1.30). Вони визначаються виразами
(2.1.32)
(2.1.33)
З (2.1.6), (2.1.21), (2.1.23) та (2.1.27) - (2.1.29) маємо
(2.1.34)
(2.1.35)
(2.1.36)
де
Точні траекторії визначаються початковими значенням цих величін та рівняннями (2.1.32) - (2.1.33), а наближені - тими ж початковими значеннями та системою лінійних рівнянь (2.1.34), (2.1.35) та
(2.1.37)
Характеристичними коренями матриці коефіцієнтів останньої системи є корені рівняння
,
(2.1.18)
де
Зауважимо, що не залежить від і що навіть при умові, коли , похідна може бути від'ємною. Цей результат демонструє, що політика (2.1.19) менш ефективна з точки зору стабілізації системи, ніж політика (2.1.1).
Припустимо, наприклад, що ; ; ; ; ; ; ; ; .При цих умовах і при корені рівняння (2.1.18) рівні ; , а при ці корені рівні ; . Тобто у даному випадку грошова політика не справляє особливого демпфуючого впливу на циклічний характер розвитку економіки. Її основний ефект полягає в зменшенні різниці між рівноважним та оптимальним пропорційними рівнями зайнятості та в зменшенні тривалості періода циклу.
Розглянемо тепер політику, яка визначається рівнянням
(2.1.19)
З цього рівняння випливає, що пропорційний темп росту пропозиції грошей зменшується, залишається постійним або зростає, в залежності від того, більший, рівний або менший оптимального фактичний рівень зайнятості. Вцьому випадку модельописується рівняннями (1.1) - (1.9) та (2.1.39).
Введемо нову змінну , яка визначається співвідношенням
(2.1.40)
Тоді з (2.1.5) та (2.1.40) маємо
(2.1.41)
З (1.4), (2.1.29) та (2.1.40) отримаємо
(2.1.42)
Траекторії зміни змінних та визначаються початковими значеннями цих змінних та системою рівнянь, що включає (2.1.6), (2.1.21), (2.1.41) та (2.1.42). Ця система має частинний розв'язок:
(2.1.43)
(2.1.44)
(2.1.45)
(2.1.46)
де
(2.1.47)
(2.1.48)
(2.1.49)
(2.1.50)
З (1.4), (2.1.44), (2.1.45), (2.1.48) та (2.1.49) випливає, що рівноважна траекторія росту зайнятості визначається рівнянням
.
(6.1.51)
Таким чином, рівноважна та оптимальна траекторія зайнятості співпадають. В цьому відношенні політика (2.1.39) ефективніша, за політики (2.1.1) та (2.1.19).
З (2.1.6) , (2.1.21), (2.1.41), (2.1.42) та (2.1.47) - (2.1.50) маємо
(2.1.52)
(2.1.53)
(2.1.54)
(2.1.55)
де
Точні траекторії зміни змінних визначаються початковими значеннями цих змінних і системою рівнянь (2.1.52) - (2.1.55), а наближені траекторії -

 
 

Цікаве

Загрузка...